Tekst alternatywny

10 luty 2014r. – miesięcznica tragedii smoleńskiej w Lubinie

10 lutego AD 2014 Klub Gazety Polskiej w Lubinie uczcił pamięć ofiar tragedii Smoleńskiej. O godzinie 18 00 w centrum Lubina,  w Kościele pod Wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej została odprawiona msza w intencji poległych na służbie dla Ojczyzny 10 kwietnia 2010 r. Po mszy uformował się pochód i lubinianie udali się na Wzgórze Zamkowe, gdzie przy tablicy smoleńskiej odbył się Apel Pamięci. Uroczystość poprowadził Ryszard Ryśnik, Mikołaj Atanasow odczytał Apel prezesa Ryszarda Kapuścińskiego.

Przewodniczący Klubu w Lubinie powiedział.

Domagamy się odsunięcia od śledztwa nieudolnych i skorumpowanych prokuratorów.

Domagamy się prawdy o zamachu smoleńskim. Domagamy się ukarania osób zamieszanych w tę ohydną zbrodnię.

Jeszcze Polska nie umarła póki my pamiętamy…

 

Przedstawił w skrócie niektóre punkty tajnej instrukcji NKWD odnalezionej w kancelarii agenta Bieruta. Liczyła ona 45 zaleceń. I tak dla przykładu:

 

10.Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpra-cujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych)

13.Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinności wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.

14.Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.

15.Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadne z nich nie powinno mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).

18.Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.

24.Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorów i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zaleconych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.

28.Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.

32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenia ani sprawną pracę.

34.Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkowywać działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.

35.W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.

39.Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.

42.Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzanych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach nie kierowniczych, traktować jak rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

Możemy zapytać:

–    Dlaczego dziś tak wiele z tych tajnych zaleceń jest realizowana z zadziwiającą precyzją?

Szanowni Państwo…

Baczność!

Wzywam do apelu.

Lecha Kaczyńskiego Prezydenta  RP

Małżonkę prezydenta Marię Kaczyńską

Cześć ich pamięci
Wzywam do apelu.
Ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego

Cześć jego pamięci

Wzywam do apelu.

Dowódców sił zbrojnych RP i wszystkich poległych nad  Smoleńskiem:
Wzywam do apelu, wszystkie ofiary zbrodni smoleńskiej, które przedwcześnie straciły życie .
Cześć ich pamięci!

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie , a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków amen. Niech spoczywają w pokoju wiecznym

Cześć ich pamięci

Baczność

Do hymnu…

 

Odczytano Apel prezesa Klubów Gazety Polskiej Ryszarda Kapuścińskiego.

W swoim imieniu, w imieniu redaktora Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza

i prezesa Klubów Gazety Polskiej Ryszarda Kapuścińskiego bardzo dziękuję wszystkim za przybycie.

Przypominam i serdecznie zapraszam na spotkanie klubowe 19 luty godz. 18oo Środa Liceum Salezjańskie.

Zapraszam na oddanie czci ofiarom zamachu smoleńskiego 10 marca o godz. 18oo na mszę i Apel pamięci.

Szczęść Boże

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress