Tekst alternatywny

Kluby „Gazety Polskiej” popierają postulaty Ruchu Kontroli Wyborów dotyczące zapewnienia uczciwych wyborów w Polsce

Kluby „Gazety Polskiej” popierają postulaty Ruchu Kontroli Wyborów  dotyczące zapewnienia uczciwych wyborów w Polsce.

http://solidarni2010.pl/36203-oswiadczenie-ruchu-kontroli-wyborow-z-dn-1122017.html

Oświadczenie Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 1.12.2017

Protestujemy wobec pomówieniom posłów opozycji i wzywamy posłów Sejmu RP do ustanowienie prawa uniemożliwiającego decydowanie o organizacji i przebiegu wyborów od 2018r. urzędnikom oraz sędziom….

Oświadczenie Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 1.12.2017

Ruch Kontroli Wyborów jako czynnik społeczny bierze udział w procedowaniu w sejmie pakietu ustaw dotyczących wyborów pod nazwą „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)”  w ramach prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.
Stanowczo protestujemy wobec pomówieniom posłów – członków komisji – należących do partii opozycyjnych, a zarzucających RKW upolitycznienie naszych działań.
Oświadczamy, że powszechny społeczny wolontarystyczny Ruch Kontroli Wyborów skupia osoby o różnych poglądach politycznych, których jedynym celem jest dbałość o uczciwość procesów wyborczych w Polsce i o jakość stanowionego w tym względzie prawa.

Jednocześnie, kierując się tym celem, wzywamy posłów Sejmu RP do ustanowienia prawa uniemożliwiającego decydowanie o organizacji i przebiegu wyborów od 2018r. urzędnikom oraz sędziom, wobec których w  wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z marca 2015r.  [druk: KBF – 4114-004-01/2014 I/14/006 ] po przeprowadzonej kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym  skierowane zostały imiennie konkretne zarzuty lub sformułowane zostały oczekiwania w formie wniosków pokontrolnych, jakie nie zostały zrealizowane od tamtej pory do dnia dzisiejszego.

Krajowa Rada Koordynatorów RKW
Paweł Zdun – przewodniczący
Tomasz Hubet Cioska – wiceprzewodniczący

Koordynatorzy Krajowi RKW
Hanna Dobrowolska
Józef Orzeł
Ewa Stankiewicz

Koordynator Prawny RKW
Krystyna Łazor

Warszawa  1.12.2017

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress