Odsłonięcie Tablicy Smoleńskiej w Gorlicach

W Gorlicach odbyły się uroczystości dotyczące poświęcenia Tablicy Smoleńskiej. Uroczystości rozpoczęły się przed Mszą występem chóru "Gloria" z Gorlic z pieśniami i wierszami religijno-patriotycznymi. O 16:00 - rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta w intencji Ofiar Katynia i Smoleńska z udziałem chóru parafialnego, orkiestry dętej z Dominikowic i pocztów sztandarowych. Mszę prowadził Ks. Infułat Stanisław Mac z Rzeszowa, koncelebrowali Ks. Proboszcz Stanisław Górski, oraz księża z Dekanatu Gorlickiego.

Wśród zaproszonych gości byli obecni Pani Senator Alicja Zając, Pan Poseł Mariusz Błaszczak, Pan Poseł Antoni Maciarewicz, Pan Poseł Piotr Naimski, Poseł Wiesław Janczyk, Senator Bogdan Pęk, Senator Stanisław Kogut.

W mszy wzięły udział władze samorządowe i przedstawiciele rad Powiatu, Miasta i Gminy Gorlice, a także Delegatury NSZZ "Solidarność" w Gorlicach Wspaniałe Słowo Boże do zebranych, o Prawdzie wygłosił Ks. Infułat Stanisław Mac.

Na zakończenie mszy Pani Poseł Barbara Bartuś odczytała list.

Po mszy św. Pani Senator Alicja Zając dokonała odsłonięcia, a Ks. Infułat Stanisław Mac poświecenia Tablicy 96 Ofiar Tragedii Smoleńskiej na czele z św. p. Prezydentem Lechem Kaczyńskim, ufundowanej przez Klub Gazety Polskiej w Gorlicach, a następnie złożono przed tablicą wiązanki kwiatów. Po zakończonej mszy św. na spotkanie w Domu Katechetycznym z zaproszonymi

Gośćmi zaprosiła Pani Poseł Barbara Bartuś. Poseł Antoni Macierewicz przedstawił dotychczasowe wyniki śledztwa Zespołu Parlamentarnego a także odpowiadał na liczne pytania gości z sali dotyczące bieżącej sytuacji.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim którzy służyli nam pomocą przy organizacji tej uroczystości lub też wzięli w niej udział i tym samym przyczynili się do jej uświetnienia.

Klub "Gazety Polskiej" w GorlicachBiuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.