Komitet Powiatowy PiS
83-300 Kartuzy
ul. Kościuszki 12

Zarząd Okręgowy
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg 26- Gdynia


Uchwała nr 1/IV/2009
Komitetu Powiatowego PiS
w Kartuzach
z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie


§ 1

Komitet Powiatowy PiS Kartuzy podjął jednogłośnie uchwałę utworzenia Klubu Gazety Polskiej przy Komitecie Powiatowym PiS Kartuzy


$ 2

Komitet Powiatowy na zebraniu w dniu 07.04.2009r. dokonał wyboru następujących osób:


1/ Przewodniczący Klubu - Pan Marian Hinca - wyraził zgodę

2/ Asystent - Pan Henryk Magulski - wyraził zgodę


$ 3

Siedzibą klubu jest biuro komitetu powiatowego PiS Kartuzy ul. Kościuszki 12


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pełnomocnik

Komitetu Powiatowego PiS Kartuzy


Andrzej Trepkowski


Kartuzy 07.04.2009

Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.