Spotkanie z Radosławem Petermanem.

Klub "Gazety Polskiej" w Konstantynowie Łódzkim zorganizował spotkanie z historykiem warszawskiego IPN Radosławem Petermanem. Tematem dyskusji była "Bezpieka w walce z Kościołem". Gość przekazał uczestnikom wiele cennych informacji na temat działalności służb komunistycznych wobec osób duchownych oraz jej konsekwencji obserwowanych współcześnie. Przedstawiane zostały min. metody, jakimi posługiwali się pracownicy Służby Bezpieczeństwa w stosunku do księży i kleryków w celu ich zwerbowania lub zastraszania. Opierając się na przykładach omówił jak wyglądały ścieżki karier pracowników SB po 1989r. W dyskusji chętnie brali udział zgromadzeni na sali uczestnicy.

Po zakończonej prelekcji można było indywidualnie porozmawiać z gościem a także zakupić książki o tematyce historycznej i patriotycznej.Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.