Tekst alternatywny

BERLIN-BRANDENBURG | Duchowni z Ukrainy w Berlinie


W Berlinie dnia 14.06.2022 odbyło się forum dyskusyjne moderowane przez panią dr Regine Elsner z Centrum dla Wschodniej Europy i Studiów Międzynarodowych pt.”Wspólnoty religijne Ukrainy i rosyjska wojna inwazyjna”. Zaproszeni zostali do bardzo interesującego dialogu Ich Ekscelencje Epifaniusz, Biskup, Metropolita Kijowa i całej Ukrainy, Głowa Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, Biskup, Ordynariusz Kijowsko-Żytomierski Kościoła Rzymsko-Katolickiego Vitalij Krywyzky, Pastor, Pierwszy Zastępca Naczelnego Biskupa Ukraińskiego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (Zielonoświątkowcy) Anatolij Kosatschok, oraz zacni prelegenci Szejk Ahmed Takim, Mufti Ukrainy,z Administracji Duchowej Muzułmanów Ukrainy i Radca Prawny Naczelnych Rabinów Kijowa i Ukrainy, ze Związku Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy Gennadij Biloryzky. Przywitał zaproszonych Gości jak i publiczność zastępca kierownika departamentu współpracy europejskiej i międzynarodowej z fundacji Konrada Adenauera pan Frank Preis. Warto podkreślić wyraźny ekumeniczny charakter całej rozmowy z wybitnymi przedstawicielami Wspólnot Religijnych Ukrainy.
Bardzo owocną debatę z tak wybitnymi Prelegentami zwięźle można ująć w stwierdzeniu”wojny z tyranem Putinem nie da się wygrać bez wszechstronnej pomocy Ukrainie przez kraje demokratyczne”. Po oficjalnym panelu mogli uczestnicy spotkania porozmawiać w kuluarach przy smacznym poczęstunku. Czcigodni zaproszeni Pasterze Religijni z Ukrainy, Ambasadorzy Pokoju i Pojednania udają się na trudne spotkanie do „paszczy lwa” do Brukseli.

Autor: Józef Galiński

KLUB GAZETY POLSKIEJ BERLIN-BRANDENBURG