Tekst alternatywny

BRZOZÓW | 158 rocznica powstania styczniowego


W styczniu 2021 roku przypada 158 rocznica wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO, z tej okazji w Bazylice Mniejszej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie 22 stycznia 2021 roku o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Odczytano uroczysty apel skierowany do uczestników przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Leniart. Pod Tablicą upamiętniającą Powstańców Styczniowych została złożona wiązanka Biało-Czerwonych kwiatów i zapalone Światła Pamięci. Tablica poświęcona temu wydarzeniu znajduje się na filarze nawy bocznej i zawiera 28 nazwisk Obywateli Powiatu Brzozowskiego uczestników, organizatorów i aktywistów Powstania Styczniowego w latach 1863-1864. Tablica opatrzona jest obustronną wstęgą z datami 1863 i 2013 i spięta pośrodku trójpolowym herbem Rzeczpospolitej z 1863 roku (zawiera herby Korony Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi). Została tam umieszczona staraniem i z inicjatywy Posła na Sejm RP Piotra Babinetza, Przewodniczącego Rady Powiatu Brzozowskiego Henryka Kozika oraz Jednostki Strzeleckiej 2222 kierowanej przez Jana Gieferta w 2013 roku w 150 rocznicę wybuchu powstania Styczniowego. Pierwszymi bohaterami wymienionymi na tablicy są Starosta Brzozowski Jan Kalita de Brenzenheim i jego Żona Barbara Kalita de Brenzenheim z Komorowskich aktywnie organizujący i wspierający powstanie. W tym miejscu należy dodać, za Karolem Kalitą de Brenzenheim (płk „Rębajło”) autorem publikacji „Ze wspomnień krwawych walk”, że byli to rodzice sześciu synów którzy czynnie walczyli w Powstaniu Styczniowym: Józefa (służył w kawalerii), Ludwika (sześć lat spędził na Syberii), Romana (ranny w prawą nogę), Stanisława i Władysława (obaj polegli w bitwie w Lubelskiem) i najsłynniejszego Karola (pułkownik ps. Rębajło, dowódca Pułku Stopnickiego, dzierżawca Golcowej). Jednym z upamiętnionych jest Alojzy Malawski, który walczył w elitarnym oddziale Żuawów Śmierci, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli w oddziale komandosów. Pozostałych brzozowskich Powstańców Styczniowych wymienia napis znajdujący się na pamiątkowej tablicy, który brzmi „W HOŁDZIE RODAKOM / MIESZKAŃCOM BRZOZOWA / BOHATEROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO / W 150. ROCZNICĘ JEGO WYBUCHU /-/ DE BRENZENHEIM KALITA JAN / DE BRENZENHEIM KALITA BARBARA Z KOMOROWSKICH / BUCZEK JAN / DZIEDZIC JAN LEON / JANUSZKIEWICZ FERDYNAND JÓZEF / KS. GRODZICKI WINCENTY / KOLASIŃSKI IGNACY / KOLASIŃSKI WALENTY / KORCZYŃSKI ALEKSANDER / KRUCZEK WOJCIECH / LERNER IZAAK ABRAHAM / LEWICKI ANTON I/ MALAWSKI ALOJZY / MICIAK JÓZEF / NOGAJ STANISŁAW / ORŁOWSKI IGNACY / OSTROWSKI JAN / OSTROWSKI MICHA Ł/ PYSZYŃSKI LEON / PYSZYŃSKI ADOLF MODEST / SCHMIDT JAN / SKOCKI EMIL / SZAŁAJKO JÓZEF / SZKLARZ JAN / TRUSZKOWSKI LEOPOL D/ WISŁOCKI KSAWERY / ZIEMIAŃSKI JÓZEF / ZIEMIAŃSKI STANISŁAW /-/ A.D.22.01.2013”.

Jak wynika z kwerendy źródeł zamieszczonych w intrenecie po płk. Karolu Kalicie de Brenzenheim Rębajle zachowało się dwie szable w tym austriacka szabla kawaleryjska wz. 1850 (wykonana jako upominek) z wiele mówiącymi inskrypcjami. Po stronie zewnętrznej umieszczono nabijany złotem wizerunek T. Kościuszki z podpisem „TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1794”. Nieco niżej znajduje się wierszowana sentencja „W TWOJĄ DZIELNĄ BITNĄ DŁOŃ / WDZIĘCZNI BRACIA DAJĄ BROŃ / BIJ JAK DOTĄD DZIELNIE WROGA / ZA OJCZYZNĘ W IMIĘ BOGA”. Po drugiej stronie głowni znajduje się tak samo wykonany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem otoczony napisem „POD TWOJĄ OBRONĘ / UCIEKAMY SIĘ”. Na grzbiecie umieszczono dedykację wykonaną srebrem „DZIELNEMU RĘBAJLE / ŻYCZLIWI RODACY 1864 R.”.(pełny opis pod linkiem http://www.muzeumwp.pl/…/szabla-karola-kality-ps…).

Z Ziemią Brzozowską związana jest też historia, która wydarzyła się po bitwie pod Grochowiskami, która rozegrała się 18 marca 1863 r. (walczył tu m.in. późniejszy brat Albert Chmielowski). W okolicach Dąbrówki Starzeńskiej niedaleko Dynowa ukrywał się dyktator

 

Klub Gazety Polskiej Brzozów

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress