Tekst alternatywny

Brzozów: Powiatowe obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej – „Cudu nad Wisłą”

Z uwagi na rosnące zagrożenie Covid 19 powiatowe obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej – „Cudu nad Wisłą” uroczystość przebiegła w skromniejszej formie.
W uroczystości wzięli również udział członkowie KGP z Brzozowa na czele z Przewodniczącym Henrykiem Kozikiem. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego – gdzie odbyła się główna część obchodów. Po wystąpieniu Starosty Brzozowskiego – Zdzisława Szmyda, wygłoszeniu przez Jacek Cetnarowicz referatu okolicznościowego dotyczącego Polski z lat 1918-1920 oraz wysłuchaniu mini recitalu złożonego z pieśni patriotycznych przygotowanego przez uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, delegacje złożyły pamiątkowe wiązanki pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Klub Gazety Polskiej Brzozów