Tekst alternatywny

Działalność Klub „Gazety Polskiej” im. Rtm. W. Pileckiego w Wiedniu (aktualizacja)

Działalność Klub „Gazety Polskiej” im. Rtm. W. Pileckiego w Wiedniu

Reakcja Klubu „GP” im. Rtm. Pileckiego w Wiedniu po określeniu niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze „polskim obozem zagłady” przez instytucję publiczną państwa niemieckiego, jaką jest Niemieckie Muzeum Historyczne (Deutsches Historisches Museum).”

Wieden II – DHM_27.1.17_PL

Wieden II – DHM_27.1.17

 

W październiku 2016 r. Klub „Gazety Polskiej” im. Rtm. W. Pileckiego w Wiedniu wystąpił z inicjatywą wysłania listu do obu kandydatów na urząd prezydenta Republiki Austrii z zapytaniem: czy w razie wygranej, byliby gotowi poprzeć starania polskiej społeczności w Austrii o uzyskanie statusu mniejszości narodowej. Inicjatywa została poparta zarówno przez organizacje zrzeszone w „Porozumieniu Patriotyczno-Chrześcijańskim”, do którego należy Klub, jak również przez wiele innych organizacji polonijnych z terenu Austrii.

Należy przy tym podkreślić, że po raz pierwszy organizacje o różnych profilach działalności, zainteresowaniach i politycznych zapatrywaniach solidarnie poparły taką inicjatywę. Do dnia wyborów, 4 grudnia, otrzymaliśmy odpowiedź ze sztabu wyborczego dr. Van der Bellena, który wygrał te wybory. Pomimo, iż efekt naszej akcji nie jest w pełni satysfakcjonujący, uważamy, że skupienie tak licznych i różnorodnych organizacji polskich wokół tego problemu jest znacznym sukcesem.

W imieniu Klubu „Gazety Polskiej” im. Rtm. W. Pileckiego w Wiedniu oraz „Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego” raz jeszcze dziękujemy wszystkim sygnatariuszom za poparcie inicjatywy.

Poniżej pisma:

Wieden II – Inicjatywa_Hofer

Wieden II – Inicjatywa_Van der Bellen

Wieden II – Odpowiedz_VdB2

Wieden II – Pismo

Wieden II – Podzie_kowanie

Wieden II – Sygnatariusze