Tekst alternatywny

Elbląg II: II rocznica powołania Klubu Gazety Polskiej Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego.

23 listopada to II rocznica powołania Klubu Gazety Polskiej Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego.

Klub przyjął za patrona św. pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego- wybitnego Męża Stanu, wielkiego serca patrioty, w podziękowaniu za jego dzieła. Działalność klubu to kontynuacja działalności w poprzednim klubie Gazety Polskiej im Traugutta od 2010 roku w którego władzach byliśmy, po rozstaniu założyliśmy obecny klub im Lecha Kaczyńskiego

Nasza siła przewodnia mieści się w tych słowach

Gdy gwiazdy rozbłysną,

Moc światła ukażą –

Nie będę potrafił

wybaczyć zbrodniarzom.

Czy to będzie grzech mój?

Czy Boga obrażę?

Nie siądę do stołu

ze zdrajcą-zbrodniarzem.

Nie podam opłatka,

Nie złożę życzenia,

Nie potrafię , o Jezu mój,

znaleźć przebaczenia.

Decyzją Tomka Sakiewicza i Ryszarda Kapuścińskiego podjętą w Budapeszcie podczas wizyty na uroczystościach 60 rocznicy zbrojnej napaści sowietów i ich sługusów na przyjaciół z Węgier.

Dwa lata niby mało, ale Klub nasz zrobił dużo więcej niż mógł.

Uczestniczyliśmy

– we wszystkich sponsorowanych wyjazdach do Warszawy, na protesty.

– udział braliśmy we wszystkich Zjazdach Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Klubów Gazety Polskiej w Spale i Sulejowie

– na zaproszenie dla naszego Klubu braliśmy udział w trzech galach Człowieka Roku Gazety Polskiej w Warszawie

– na zaproszenie braliśmy udział w Gali 25-lecia Gazety Polskiej, Gali 5 lat Telewizji Republika

– na osobiste zaproszenie uczestniczyliśmy w uroczystości 70 lat ministra Antoniego Macierewicza

– udział braliśmy w Konwencjach wyborczych PIS

– pomoc w organizowaniu i praca na rzecz wyborów do Samorządu, Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego

– wyjazdy sponsorowane przez Solidarność

– udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych organizowane przez miasto

– wyjazdy zagraniczne Klubu

– zainicjowaliśmy w Elblągu obchody rocznicy powstania Styczniowego pod głazem w parku Traugutta za co władze Elbląga zbierały pochwały

– zainicjowaliśmy obchody Rzezi Wołyńskiej i czcimy ten dzień corocznie

– czcimy rocznice i miejsca związane z Żołnierzami Wyklętymi miedzy innymi w Tulicach też z naszej inicjatywy

– corocznie składamy kwiaty na cmentarzu Agrykola na grobach zamordowanych w grudniu 70 elblążan w tym Zbyszka Godlewskiego- z pieśni znanego jako Janek Wiśniewski

– uczestniczymy we wszystkich obchodach patriotycznych oficjalnych i nieoficjalny

– udział we wszystkich 96 miesięcznic zamachu na zbrodniczej ziemi smoleńskiej, w której śmierć poniósł wybitny MĄŻ STANU św. Pamięci Prezydent- profesor Lech Kaczyński

Szczególny rodzaj naszej działalności to koncerty, które wykonuje nasz Klub Gazety Polskiej Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego cyklicznie w szkołach, kościołach, biurach poselskich naszego okręgu, Domach Kultury

Przy okazji spotkań z kombatantami ważnych dla nich dat rocznicowych w Elblągu i nie tylko

Koncerty poświęcone bohaterom Polskim nazywanymi przez szczujnie ubecką karłami reakcji a dla nas Żołnierzami Wyklętymi

W tym miejscu za zaangażowanie i pomoc w organizacji koncertów dziękuje

Małgosi Dorocie Iwonie Stanisławowi wraz ze mną wykonawcy koncertów

Szczególne podziękowania dla wszystkich członków naszego klubu za zaangażowanie w działalność klubu, a w szczególności Posłowi na Sejm RP Leonardowi Krasulskiemu

Za udzielenie nam pomieszczenia na spotkanie klubowe Ireneuszowi Ziemińskiemu

Za udzielenie dużej pomocy w działalności klubu, w tym pomoc finansową i wynajęcie nieodpłatnie dla zespołu pomieszczenia na próby zespołu muzycznego Kaziowi Hyrycz

Za to że jest moim św. Duchem i że trwa, że jest zawsze i …………………

Ewie Wójcik, Tomkowi Sakiewiczowi i Ryszardowi Kapuścińskiemu, za dzieło Klubów Gazety Polskiej, za głoszenie prawdy, za wsparcie w podzięce za umożliwienie poznania ciekawych ludzi ze świata polityki i nie tylko za możliwość poznania i zawiązania przyjaźni z wieloma klubami w Polsce i na świecie, że wspomnę o przyjaciołach z Żywca i okolic, Wejherowa, Redy, Gdańska , Gdyni, Pabianic, Skierniewic, Warszawy, Tych, Wilna, Ostrołęki przepraszam jeżeli kogoś pominąłem

Bóg zapłać wszystkim, z życzeniami na dalsze lata cudownej współpracy

Klub Gazety Polskiej Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego
Bugi Tadrowski – przewodniczący

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress