Tekst alternatywny

ELBLĄG | Rocznica Bitwy Warszawskiej


Członkowie Klubu Gazety Polskiej w Elblągu wzięli udział  w uroczystości zorganizowanej z okazji 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej pod pomnikiem Twórców Niepodległości w Elblągu.

KLUB GAZETY POLSKIEJ ELBLĄG