Niezalogowany (Zaloguj się)

Strona Klubów Gazety PolskiejWitaj na forum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji musisz się zalogować.
Vanilla 1.0.3 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum, Polskie Forum Vanilla

    • CommentAuthorpihugupta
    • CommentTimeFeb 20th 2021
     

    The CMAT 2021 applicant must have completed graduation in any discipline or equivalent from a recognized university. Final year graduation students (10 + 2 + 3) are also eligible to apply for CMAT 2021 but will need to present a certificate of approval upon admission.