Tekst alternatywny

Gliwice: Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie noworoczne Gliwickiego Klubu GP rozpoczęło się Mszą św. w kościele garnizonowym  p.w. św. Barbary. Proboszcz wygłosił krótką laudację i pobłogosławił działalność Kubu na cały 2019 rok. Swoją obecnością zaszyczycili klubowiczów gliwiccy radni: Ryszard Buczek,  Adam Michczyński i Łukasz Chmielewski. Była też delegacja Klubu GP z Zabrza, z przewodniczącym Arkadiuszem Katafanim.
Koncert kolęd poprowadzili Iwona Nowogrodzka i Ryszard Buczek z rozśpiewaną salą. Wieczernicę przygotowały Maria Lasończyk z Ligią Mercik a tradycyjny już sernik, upiekł Mirosław Krzakiewicz.Modlitwa wiernych.
Módlmy się za nasz Kościół, za Ojca Świętego Franciszka, za biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg, dr. Józefa Guzdka, za wszystkich biskupów, kapłanów i całe duchowieństwo, aby stanowili jedność w nauczaniu Ewangelii i obronie wiary.
Ciebie prosimy……………
Módlmy się za misje, zakony, wspólnoty kościelne i świeckie, aby wzrastały i umacniały się, a swoim świadectwem przyczyniały się do pogłębiania znajomości Ewangelii i rozwoju żywej wiary.
Ciebie prosimy………
Módlmy się za Ojczyznę, aby Polska trwała i umacniała się w wierze, miłości i solidarności społecznej, a rządzącym daj Łaski Ducha Świętego – dary: mądrości, rady, umiejętności i wytrwałości, aby kraj rozwijał się w pokoju.
Ciebie prosimy ……..
Módlmy się za bojowników wolności, którzy wywalczyli nam niepodległość i jej bronili, za bohaterów XX wieku, w szczególności  za cichociemnego, spadochroniarza AK śp. Antoniego Żychiewicza „Przerwy”, który w dniu dzisiejszym obchodziłby stulecie urodzin. Ojcze nasz, okaż im miłosierdzie i dopuść do oglądania Twojej światłości.
Ciebie prosimy ……………
Módlmy się też za wszystkich zmarłych z naszego Klubu, w szczególności za śp. Henryka Muzykarza, uczynnego, prawego klubowicza, którego pod koniec roku Bóg powołał do wieczności. Niech światłość wiekuista im świeci i niech odpoczywają w pokoju.
Ciebie prosimy…………..
Módlmy się za nas samych, bo my „Wszyscy Cię szukamy”,  jak głosi dzisiejsza Ewangelia. Daj nam łaskę wiary, umiejętność poznawania prawdy i okazywania szacunku bliźnim. A Gliwickiemu Klubowi Gazety Polskiej i wszystkim tu obecnym pobłogosław, Panie, na cały 2019 rok.
Ciebie prosimy…………..

Tekst: Jan Święcicki;
Zdjęcia: Marek Kordylewicz.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress