Tekst alternatywny

GPC: Trudne badanie historii (Klub „GP” Będzin II)

Trudne badanie historii

Klub „Gazety Polskiej” Będzin II zabiega o pozyskanie informacji  na temat zbrodni komunistycznych i systemu terroru komunistycznego wobec narodu polskiego z lat 1944–1956, a co za tym idzie – upamiętnienia miejsc i ofiar tego terroru m.in. na terenie Zagłębia  Dąbrowskiego, z którym członkowie klubu są związani.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na temat działalności obozu pracy w Będzinie i ustalono, że jego działalność wzmiankowana jest w okresie od kwietnia do czerwca 1945 r. Obóz podlegający Departamentowi Więziennictwa i Obozów MBP związany był z tzw. kolonią rolną, w której zapewne byli zatrudniani osadzeni. Jako adres obozu, a zapewne także kolonii, podaje się ul. Małobądzką 5 w Będzinie. Dodać należy, że część strażników więziennych zameldowana była pod adresem Małobądzka 7 (zapewne w sąsiednim baraku). Funkcjonariusze pracujący w obozie byli w sensie formalnym częścią straży więzienia w Będzinie. W październiku 1945 r. było 552 więźniów, w tym 59 członków AK i NSZ (49 mężczyzn i 10 kobiet). Liczby te obejmują osadzonych w więzieniu i obozie pracy. Nie udało się niestety pozyskać więcej informacji na temat członków AK i NSZ represjonowanych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego i osadzonych w więzieniu w Będzinie, m.in. Władysława Ludwikowskiego, Zbigniewa Lubomirskiego, Ludwika Plucińskiego i Augusta Świerczewskiego. Dokumenty wytworzone przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego – departament więziennictwa i obozów – oraz późniejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powstałe w miejsce Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego znajdują się, jak wynika z informacji pozyskanych przez Klub „GP” Będzin II, w zasobie archiwalnym Archiwum Akt Nowych w Warszawie. – Jako grupa pasjonatów historii, którym świetnie się współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie i oddziałem w Katowicach, jesteśmy zbulwersowani faktem, że te zespoły archiwalne, w związku z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej, nie są w bezpośrednim posiadaniu IPN. Bardzo nam zależy, aby tam trafiły. Klub skontaktował się w tej sprawie m.in. z historykiem prof. Janem Żarynem, senatorem RP, który podjął interwencję w IPN oraz w AAN  w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Prof. Żaryn poinformował nas, że obie instytucje zapewniły go, że trwają działania mające na celu przyspieszenie przekazania materiałów archiwalnych z lat 1944–1956 z wydziałów MBP do Instytutu Pamięci Narodowej – podkreśla Krzysztof Klebach, przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” Będzin II. Właśnie pozyskano informacje o obozie zapasowym przy kopalni Koszelew (wcześniej Ksawera) w Będzinie, przeznaczonym dla chorych, niezdolnych do pracy więźniów i rekonwalescentów, w którym śmiertelność osadzonych była ogromna. Obóz rozwiązano na przełomie 1948 i 1949 r

Źródło: Gazeta Polska Codziennie

(ak)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress