Tekst alternatywny

IX Zjazd Klubów GP USA i KANADA Savannach 2022 | 7-9 PAŹDZIERNIKA 2022

IX ZJAZD KLUBÓW „GP” USA I KANADY W SAVANNAH (GEORGIA) – 7–9 PAŹDZIERNIKA 2022

W październiku odbędzie się IX Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” USA i Kanady w Savannah. W obu tych krajach bardzo aktywnie działa około 30 klubów „GP”. Po upływie dziewięciu lat można powiedzieć, że cele, jakie przed sobą postawili uczestnicy I Zjazdu – „potrzeba integracji środowiska związanego z »Gazetą Polską«, poznanie się, wymiana doświadczeń i pomysłów, ale przede wszystkim wspólna rozmowa o Polsce, płynąca z troski i miłości do Ojczyzny” – są konsekwentnie realizowane i środowisko Polaków skupione wokół klubów „GP” jest z roku na rok coraz bardziej zintegrowane i ma niezwykle pozytywny wpływ na Polonię w USA i Kanadzie. Ponownie miejscem zjazdu będzie miasto Savannah w amerykańskim stanie Georgia. Decyzja o miejscu tegorocznego zjazdu podjęta została w związku z postacią gen. Kazimierza Pułaskiego – bohatera walk o niepodległość USA, nazywanego ojcem amerykańskiej kawalerii. W latach 1777–1779 walczył w szeregach armii Jerzego Waszyngtona, będąc w randze generała brygady Armii Kontynentalnej. 11 września 1777 roku w bitwie nad Brandywine, dzięki odwadze, uratował życie Jerzego Waszyngtona, za co ten promował Pułaskiego na stopień generała brygady amerykańskiej kawalerii. Zmarł 11 października 1779 roku od ran odniesionych w czasie oblężenia Savannah. Na wieść o śmierci Pułaskiego gen. Jerzy Waszyngton zadecydował, aby w tym dniu hasłem w wojsku stał się „Pułaski”, a odzewem „Polska”. W 1929 roku Kongres proklamował 11 października Dniem Pułaskiego. Obecnie dzień ten jest szczególnie upamiętniany przez polonijną manifestację kultury i tradycji poprzez Paradę Pułaskiego, która co roku przechodzi centralnymi ulicami w każdym większym mieście Stanów Zjednoczonych. Organizatorem zjazdu jest Maciej Rusiński, koordynator klubów „GP” w USA i Kanadzie.

Dodatkowe informacje w sprawie tego zjazdu można uzyskać pod numerami telefonów:

Maciej Rusiński: koordynator klubów „GP” w Stanach  Zjednoczonych i Kanady: +1 917 607 9774, e-mail: ny@klubgp.com;
Tadeusz Antoniak, koordynator klubów „GP” w Stanach  Zjednoczonych: +1 215 917 6875, e-mail: klubgpphila@yahoo.com

Belka_USA_2022

Zjazd USA banner_2 small


znaki_strona_www

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Nazwa Projektu: Rozmowy o Polsce – Bądź ambasadorem polskości!

Wartość dofinansowania: 227 287,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 253 287,00 zł

Nazwa działania:

– Koncerty o treści patriotycznej i spotkania dyskusyjne w poszczególnych krajach europejskich oraz upamiętnienie miejsc pamięci
– Organizacja VI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej, konferencja historyczno-społeczna, upamiętnienie wydarzenia z grudnia 1981r.
– Organizacja IX Zjazdu Klubów Gazety Polskiej USA i Kanady, konferencja historyczno społeczna i polsko amerykańskie obchody historycznych wydarzeń – bitwy i śmierci generała Kazimierza Pułaskiego w USA

„Koncerty o treści patriotycznej i spotkania dyskusyjne w poszczególnych krajach europejskich oraz upamiętnienie miejsc pamięci” dotyczy organizacji spotkań z polskimi społecznościami podczas, których odbywać się będą koncerty w wykonaniu bardów. Przewidziana jest również internetowa transmisja spotkań. To bardzo ważny aspekt bycia ambasadorem polskości. Takie przedsięwzięcia służą nie tylko podtrzymaniu i promocji tradycji narodowych wśród Polaków mieszkających za granicą, ale co w obecnej sytuacji jest szczególne ważne, będzie wspomagać powrót do aktywności po epidemii COVID. Efektem koncertów jest również wzmocnienie i podtrzymanie integracji Polaków w Europie. Są oni istotnymi ambasadorami interesów Polskich przedstawianych władzom Europy oraz propagatorami polskiej kultury w Europie.

Zjazd Klubów Gazety Polskiej i polonijnych środowisk, z udziałem przedstawicieli władz polskich (polskie placówki dyplomatyczne w Europie, Kanadzie i USA, Rady Ministrów, Senatorowie Posłowie na Sejm, urzędnicy Kancelaria Prezydenta RP) ma na celu integrację środowisk i organizacji polonijnych oraz propagowanie polskiej historii, tożsamości i wkładu Polaków w historię ludzkości.
Jest wydarzeniem polonijnym o charakterze społeczno-edukacyjnym skierowanym do odbiorców pochodzenia polskiego i innych mieszkańców poszczególnych krajów Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Środowiska Polaków mieszkających w krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych i Kanadzie integrują się wokół wspólnych inicjatyw dotyczących historii, kultury i dziedzictwa narodowego naszej Ojczyzny. Organizacja Zjazdów Klubów Gazety Polskiej. Zjazdy mają istotny wpływ na relacje polsko-europejskie i polsko-amerykańskie oraz stosunek władz Europy i USA do Polonii. Efektem zjazdu jest również wzmocnienie i podtrzymanie integracji Polaków w Europie oraz w USA i w Kanadzie. Są oni istotnymi ambasadorami interesów Polskich przedstawianych władzom Europu i USA oraz propagatorami polskiej kultury na Świecie.

Wydarzenia łączy w sobie kilka aspektów:
1) wzmacnianie polskiej tożsamości oraz utwierdzanie polskiej kultury i historii tak wśród Polonii jak i w szerokim odbiorze w Europie oraz Stanach Zjednoczonych
2) integracja środowisk polonijnych oraz debata nad przyszłą działalnością polonijną i współpracą polsko-europejską oraz polsko-amerykańską,
3) propagowanie polskiego dziedzictwa w Europie i USA oraz możliwość współpracy z Polską.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress