Tekst alternatywny

Krośniewice

Kontakt:

Zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym został Sławomir Selder, tel. 781 489 254, e-mail: klubgp.krosniewice@wp.pl
Pani Bożenie Wiśniewskiej dziękujemy za dotychczasową owocną współprace.

Krośniewice