Tekst alternatywny

KLUBY GP ONLINE

Kluby GP Online – niezalezna.pl/zjazd-online

KLUBY GP ONLINE

Panel – Rola Kuratorium w szkolnictwie (wideo)


 

Panel – Rola Kuratorium w szkolnictwie

Prowadzenie: Redaktor Piotr Lisiewicz

Udział wzięli:

– Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

– Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty