Tekst alternatywny

Klub „GP” w Łowiczu zaprasza na zgromadzenie społeczne – 10 maja…

                                                Zaproszenie

Klub Gazety Polskiej w Łowiczu zaprasza na zgromadzenie społeczne, które odbędzie się w dniu 10 maja (sobota) b.r. o godz. 18-tej na terenie dzielnicy Górki przy markecie „Biedronka”.

Cel i program zgromadzenia – to nasze argumenty o utrzymanie obowiązującej uchwały z 2007r, która umożliwia wybudowanie kościoła, przedszkola,  obiektów kultury.

W programie jest koncert „ Kapeli znad Baryczy”.

Istotą  (naszym zdaniem) nowelizacji uchwały  jest brak możliwości  wybudowania kościoła.                 Teren zostanie przekształcony na  działki  usługowe w centrum osiedla mieszkaniowego, co odbiega od podstawowej zasady urbanistycznej z uwagi na  różnoraką uciążliwość dla otoczenia.

Przedstawimy swój krytyczny pogląd na nowelizację uchwały. Pragniemy rzetelnie przedstawić  swoje argumenty, ponadto proponujemy ucztę duchową, w wykonaniu  Kapeli.

Będzie to również nasze dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II, który był wśród nas, pozostawił ważną naukę i ustanowił Diecezję Łowicką.

Prosimy, o spotkanie  z całymi rodzinami – będzie świetnie, osoby starsze niech mają ze sobą  stołeczki , krzesełka czy siedziska.

 

                                                           Przewodniczący

                                             Klubu Gazety Polskiej w Łowiczu

                                                             Wojciech Gędek

————————————————–

                                                                                                        Łowicz dnia 23.04.2014r.

 

Klub Gazety Polskiej w Łowiczu

 

                                                                              Burmistrz Miasta Łowicza

                                                                                 Pan Krzysztof Kaliński

 

     Protest

Projekt  Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu ‘w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic Łęczycka- Miodowa”, jest złym rozwiązaniem dla dzielnicy mieszkaniowej. Teren znajduje się w środku osiedla, przeznaczenie – na teren zabudowy usługowej, przy czym na terenie  oznaczonym symbolem 3.135.U (największa i najdłuższa działka) w warunkach zagospodarowania w punkcie g) teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych, – jest wymyślonym koszmarem dla okolicznych sąsiadów. Górki zostaną „rozjechane” jako dzielnica mieszkaniowa przez nowych właścicieli usług, w znaczeniu spokoju, architektury, będzie to znaczna przestrzeń dominująca na osiedlu mieszkaniowym pod każdym względem. Projekt uchwały jest nakierowany na 5-ciu przyszłych właścicieli, bogatych właścicieli, którzy zawładną osiedlem – jest to osąd poparty analizą planu  podziału terenu ujętego w uchwale.

Puste zobowiązanie pana Janickiego  ujrzało  światło dzienne, wielu ludzi w czasie referendum dało się nabrać na kaprys przyszłych własności. Mieszkańcy Górek w zapytaniu referendum zostali oszukani.

Zwracamy się  do Obywateli Łowicza do wszystkich organizacji społecznych i politycznych do ludzi wiary aby zdecydowanie powiedzieli NIE!

Przyjęcie nowej uchwały „U” spowoduje natychmiastowy podział działki, której własność jest PSS i która spółdzielnia jest gorącym zwolennikiem popierającym zmianę z uwagi na swobodne dysponowanie -sprzedaż.

Wybudowanie Kościoła na Górkach jest zwykłą koniecznością wraz z powołaniem nowej parafii.

W obecnej obowiązującej Uchwale  Nr XVII/147/2007r Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2007r.    paragraf 82 „tereny zabudowy usługowej kultu religijnego, oznaczonym symbolem 3.70.UOs.(teren przy ulicy Łęczyckiej).

a)                  Dopuszcza się realizację budynków o funkcji mieszkaniowej zamieszkania zbiorowego, usług kultury oraz domów opieki. Obecna Uchwała zapewnia również zgłaszane postulaty mieszkańców żłobka i przedszkola, ponadto obejmuje cały teren działki.

My ludzie wierzący przeciwstawiamy się jawnej manipulacji zmiany Uchwały – aby nie został wybudowany Kościół na Górkach.

Uzasadnienie do podjęcia zmiany uchwały przez Pana Burmistrza  ……..przyjęła wyniki analizy zmian w zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Łowicza za lata 2009-20012. W analizie tej ww. wnioski zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowane do zmiany planu  ….w  obszarze przedstawionym na fragmencie rysunku ww. miejscowego planu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały w przedmiocie jw..jest zasadne.

Pytania do Pana Burmistrza;

– Dlaczego z wyłożeniem propozycji nowelizacji Uchwały nie zamieszczono UZASADNIENIA w tym analizy na którą się powołuje w uzasadnieniu.

– Dlaczego faktycznie uniemożliwia się wybudowanie kościoła.

– Proszę przedstawić (przesłać) dokumentację realizacji – notatki służbowe, ustalenia, pisma do wykonania Uchwały z dnia 25 października 2007r.

Panie Burmistrzu – czy to świadome „zagranie” czy „nieudolność”.

Bój się Pan Boga!    Należy wycofać projekt uchwały (koniec kadencji Rady)

Proszę przesłać odpowiedź elektronicznie.

Wnoszenie uwag i protestu przez mieszkańców (można elektronicznie) do projektu uchwały to okres dwa tygodnie.

Usilnie popieramy w działaniu budowy kościoła Ordynariusza  Łowickiego.

 

Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Łowiczu

Wojciech Gedek

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress