Tekst alternatywny

Kluby GP: Sankcje wobec reżimów Putina i Janukowycza za masakrę cywilów na Ukrainie!

W USA i Kanadzie kluby Gazety Polskiej zbierają podpisy pod petycją domagającą się od rządów tych państw wprowadzenia natychmiastowych sankcji dla Moskwy i ludzi Wiktora Janukowycza za masakrę na Ukrainie.

W piątek 21 lutego podczas spotkania w Chicago w USA z redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” Tomaszem Sakiewiczem będą zbierane podpisy pod petycją do władz Stanów Zjednoczonych i Kanady o wprowadzenie sankcji dla reżimu Putina i Janukowycza. Spotkanie odbędzie się w Chicago – 21 lutego o godz. 8 pm – w sali przy Kościele Św. Jacka – 3636 W. Wolfram St.

Kluby przygotowują też w oparciu o polskie mniejszości wspólnie z Ukraińcami i przedstawicielami innych narodów demonstracje domagające się ukarania Putina i jego pomagierów. Jedna z takich wspólnych manifestacji odbyła się w Filadelfii.

TREŚĆ PETYCJI:

PETYCJA W JĘZYKU POLSKIM

Kluby Gazety Polskiej w USA i Kanadzie

Oświadczenie,
W imieniu członków Klubów Gazety Polskiej mieszkających w USA i Kandzie oraz wszystkich popierających to oświadczenie zwracamy się do władz USA i Kanady o jak najszybsze wprowadzenie sankcji ekonomicznych i politycznych wobec reżimów Władimira Putina i Wiktora Janukowycza odpowiedzialnych za obecną sytuację na Ukrainie. Rosja nie po raz pierwszy sięga po przemoc w tym rejonie świata, zagraża pokojowym państwom, demokratycznym społeczeństwom i wolnościowym aspiracjom narodów. Najlepszym tego przykładem były masakra w Czeczenii, interwencja militarna w Gruzji i wsparcie dla mordowania ludzi na Ukrainie. Obecne wydarzenia dzieją się bezpośrednio przy polskiej granicy, państwa będącego w sojuszu z USA i członka Paktu Północnoatlantyckiego. Zezwolenie na takie działania prowadzi do bezpośredniego zagrożenia pokoju w Europie.

Koordynator Klubów Gazety Polskiej w USA
Przewodnicząca Klubu „GP” w Chicago
Agata Mikołajczyk
…………………………………………………………………….


PETYCJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Polish Newspapers Club in the United States and Canada

Declaration

On behalf of the members of the Polish Newspaper Clubs living in the U.S. and Canada and all in support of this statement we turn to the authorities of the United States and Canada as soon as possible the introduction of economic and political sanctions against the regime of Vladimir Putin and Viktor Yanukovych responsible for the current situation in Ukraine. Russia not the first time goes after violence in this region of the world , threatens peaceful countries , democratic societies and libertarian aspirations of nations. The best example was the massacre in Chechnya, military intervention in Georgia and support for murdering people in Ukraine. Current events are happening directly on the Polish border, a State which is in alliance with the USA and a member of the North Atlantic Treaty . Permission for such activities leads to a direct threat to peace in Europe.

Clubs Coordinator Polish newspapers in the U.S.
President of the Polish Newspaper Club  in Chicago
Agata Mikolajczyk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress