Tekst alternatywny

Ogłoszenie wyników: konkurs historyczny „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość”

Ogłoszenie wyników Konkursu historycznego „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
KONKURSU HISTORYCZNEGO „IGNACY PADEREWSKI I THOMAS WOODROW WILSON – PRZYJAŹŃ, KTÓRA PRZYNIOSŁA POLSCE NIEPODLEGŁOŚĆ”

W dniu 15 czerwca 2018 r. Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zakończyła ocenianie nadesłanych prac konkursowych (prezentacji multimedialnych) do etapu finałowego – zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Kategoria: szkoła w województwie małopolskim – uczniowie klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

– I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach,
– II miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie,
– III miejsce: X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
– wyróżnienie: III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

Kategoria: szkoła polska w Ameryce – uczniowie w wieku 14-17 lat uczęszczający do Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

– I miejsce: Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza, Brooklyn, NY,
– II miejsce: Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. Jana Pawła II, Maspeth, NY,
– III miejsce: Polska Szkoła Sobotnia im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Derby,
– wyróżnienie: Polska Szkoła Sobotnia przy Parafii Św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu spotkanie podsumowujące Konkurs historyczny „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość” – podczas którego nastąpi m.in. wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2018 r. – będzie miało charakter videokonferencji. Szczegóły dotyczące videokonferencji zostaną podane w terminie do 1 września 2018 r.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom i ich opiekunom naukowym.

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Konkurs historyczny „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość”

Dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie historycznym „Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson – przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość” uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego i uczęszczających do Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

To szczególne przedsięwzięcie ma na celu m.in.:

– rozwijanie zainteresowania najnowszą historią Polski,
– inicjowanie poszukiwania źródeł historycznych,
– integrację między młodymi pokoleniami Polaków w Polsce i za granicą,
– budowanie tożsamości uczniów w oparciu o poczucie wspólnoty narodowej z rówieśnikami odpowiednio szkół polonijnych i polskich,
– kształtowanie szacunku do wartości, takich jak: wolność i patriotyzm.

Organizator: Małopolski Kurator Oświaty.
Patronat honorowy: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
Patronat medialny: TVP Polonia i TVP3 Kraków.
Podmioty współpracujące: Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Fundacja Klubów „Gazety Polskiej” i Klub „Gazety Polskiej” w Nowym Jorku.

Do pobrania:

https://kuratorium.krakow.pl/konkurs-historyczny-ignacy-paderewski-i-thomas-woodrow-wilson-przyjazn-ktora-przyniosla-polsce-niepodleglosc/

grafika konkurs

 notka Regulamin Konkursu Paderewski–Wilson Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału szkoły Załącznik nr 2 – Metryczka pracy Załącznik nr 3 – Protokół z etapu szkolnego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress