Tekst alternatywny

Kraków: 83 Miesięcznica Smoleńska

Wystąpienie p. Jacka Smagowicza. Kraków, 10 marca 2017 r.
Podziękujmy Bogu, że po raz kolejny dał nam znak, że stanęliśmy w świetle prawdy. Jak wtedy, gdy ujawniono zmowę „okrągłego stołu”, gdy ujawniono wodza narodu tajnego agenta z wizerunkiem Maryi w klapie; jak zawsze, gdy za każdym razem wykopuje się z ziemi szczątki relikwie Niezłomnych Rycerzy – Żołnierzy Wyklętych. I wdzięczni za tę prawdę wiemy, że nie da się dalej udawać, że PO to partia polska. To partia jawnie niemiecka, a jej jedynym programem dla Polaków to obsługa rydwanu Pani Kanclerz Niemiec i interesów niemieckich – to cenna wiedza. Jesteśmy sami, jako Naród i Państwo, wobec niemieckiej dominacji i jej sługusów, zdrajców Polski! Tej wiedzy nie wolno zapomnieć! I wtedy, gdy kończyć się będzie kadencja Judasza z Gdańska i codziennie, gdy totalna opozycja niszczyć będzie Rząd Beaty Szydło programem ulica/zagranica/Judaszowe srebrniki. Przypomnę wrogom RP, że obroniliśmy Polskę przed Niemcami i jej V kolumną w przeszłości – i damy radę … dziś!
Niemiec, Moskal nie osiędzie
gdy jąwszy pałasza
hasłem naszym zgoda będzie
I Ojczyzna nasza!

Mając dość nasilających się systemowo organizowanych cynicznych prowokacji, profanacji świętości narodowych i chrześcijańskich, nie zgadzając się na coraz większą dyskryminację katolików przez ideologów, sponsorów gender, na prowokacje lewackich zgrai odszczepieńców, dewiantów, bluźnierców, tak w Polsce, jak i w moim Krakowie, mieście świętych – wołam: dość tolerancji dla prowokacji i profanacji sacrum! Dość ataków na kościół rzymsko-katolicki! Dość dyskryminacji katolików! Dość dyskryminacji rodzin! Dość zabijania dzieci nienarodzonych ! Tak dla życia poczętego od narodzin aż do naturalnej śmierci!
1) Żadnych państwowych dotacji na inscenizacje urągające uczuciom katolickim, Kościołowi i tradycji Narodu Polskiego. Żadnych instytucji państwowych wspierających takie inscenizacje, wystawy, konferencje, wydawnictwa, media.
2) Należy odwołać Rzecznika Praw Obywatelskich za bezczynność wobec dyskryminacji katolików.
3) Należy ukarać organizatorów, sponsorów i uczestników „spektaklu” Klątwa i uczestników burd i gróźb pod adresem osoby Jarosława Kaczyńskiego pod Wawelem, w oparciu o obowiązujące prawo. Żądam interwencji z urzędu prokuratora w każdym przypadku bluźnierstwa względem Boga, czy obrazy uczuć religijnych w przestrzeni publicznej.
4) Zwracam się do parlamentu o wprowadzenie ustawowej ochrony wizerunku Jezusa, Jego Matki, Krzyża Świętego, godła Stolicy Apostolskiej i wizerunku Św. Jana Pawła II. Zwracam się do parlamentu o ustawową ochronę dobrego imienia śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
5) Zwracam się do władz wojewódzkich i miejskich, do prokuratora i policji państwowej Królewsko-Papieskiego Miasta Krakowa o skuteczne zabezpieczanie porządku publicznego wokół Wawelu i Pałacu Arcybiskupiego w Krakowie w dniach 10 i 18 każdego miesiąca.
6) Względem uczestników prowokacji i profanacji należy stosować kary finansowe – tą nienawiść do Chrystusa i Polski trzeba zatrzymać! To nasz obowiązek.
Ponieważ wielu szatanów boi się modlących Polaków, módlmy się o Błogosławieństwo Boże i opiekę nad naszym Metropolitą Krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim i o siłę dla nas idących w marszu ku niepodległej, suwerennej, sprawiedliwej i katolickiej Polsce.
Kiedy nas niemoc bezduszna zżera
choć nas wzywają prawdy wieczyste
pomóż Polakom fałsze odpierać
Ratuj nas Chryste!

Tym co zaparli się Twego krzyża
wskazuj niebo jasne, przejrzyste
niech się do Prawdy Twojej przybliżą
Ratuj nas Chryste!

 

Klub „Gazety Polskiej” w Krakowie

 

Zdjęci: Zbigniew Galicki