Tekst alternatywny

KRAKÓW | Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Klubowicza ŚP. JACEK SMAGOWICZ


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy
o śmierci Klubowicza Klubu Gazety Polskiej w Krakowie

ŚP. JACEK SMAGOWICZ

Działacz opozycji antykomunistycznej i NSZZ „Solidarność”
Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy dla całej rodziny
składa Tomasz Sakiewicz, redaktor Naczelny „Gazety Polskiej”,
Ryszard Kapuściński, prezes Klubów „Gazety Polskiej”,
Koledzy z Klubu „Gazety Polskiej” w Krakowie
oraz
Członkowie Klubów “Gazety Polskiej”

Nekrolog Kraków Jaek Smagowicz