Adresy europosłów znajdą Państwo poniżej. Większości czytelników po kliknięciu w dane nazwisko powinna otworzyć się gotowa wiadomość z adresem i tytułem.

Przygotowaliśmy też możliwość wysyłania listu do grup europosłów (w zależności od przeglądarki). Linki także znajdą Państwo poniżej. Opublikowaliśmy również wersję niemieckąwersję francuską. 


Treść listu:

A letter on the issue of dismissal of Ryszard Czarnecki from the post of Vice-President of the European Parliament

Dear Sir/Madam

The leaders of four groups in the European Parliament have called for the dismissal of Polish politician Ryszard Czarnecki from the post of the parliament’s vice-president. It is obvious to everyone that these actions are a form of new sanctions against Poland. The current government of Poland possesses the legitimacy that comes from democratic elections and has the support of about half of the active voters. It carries out long-awaited reforms, including a judicial reform with eliminating gross injustice and corruption. The criminal actions like economic destruction of Poland and its citizens were stopped. The improvement of the situation of the poorest Poles and transparency in the management of public money are evident. At the same time the government undertook policies to strengthen Poland’s position in the European Union. Poles do not want to be the „second-speed” EU but they also do not want to be treated as second-class EU citizens. Unfortunately, dividing countries and nations into „better” and „worse” categories is becoming the norm in the EU. Some publications in the German media favour activities aimed at dividing the European Union.  One of these scandalous programs featured MEP Róża Thun. A Polish citizen, elected by Polish voters, decided to slander her country in the wrongly understood interest of Germany. It was precisely Poland’s defamation that met with a strong reaction from Ryszard Czarnecki. He is to be punished for an attitude that should be followed by every Pole and every honest European. These actions of some EU politicians coincide with the launch of article 7 procedure, which is to punish Poland for the reform of the judiciary awaited by 80% Poles. It creates a very dangerous division within the EU, which may lead to a deep crisis. I urge you not to take part in it. Let us support Europe that gives equal opportunities to all states and all citizens. The dismissal of Ryszard Czarnecki will send a signal to Poland and the peoples of Central Europe that that it is not the EU we have accessed. And that there is only rule of the strongest, that excludes peoples and nations.


List w sprawie odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego. 

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy kilku liderów frakcji Europarlamentu stanął wniosek o odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Trudno traktować te działania inaczej niż kolejne represje wobec Polski. Obecny rząd w Warszawie pochodzi z demokratycznych wyborów i cieszy się poparciem około połowy aktywnych wyborców. Przeprowadza od lat oczekiwane reformy, w tym reformę sądownictwa likwidując rażącą niesprawiedliwość i korupcję w wymiarze sprawiedliwości. Przerwano kryminalne procesy okradania polskiej gospodarki i niszczenia ekonomicznego zwykłych obywateli. Widoczna jest poprawa sytuacji najbiedniejszych i klarowniejsze mechanizmy dystrybucji publicznych pieniędzy. Jednocześnie rząd podjął się misji wyrównania pozycji Polski w Unii Europejskiej. Polacy nie tylko nie chcą być Europą drugiej prędkości ale też nie chcą być traktowani jako obywatele drugiej kategorii w UE. Niestety dzielenie państw i narodów na lepsze i gorsze zaczyna być w Unii normą. Działaniom sprzyjającym dzieleniu Unii Europejskiej sprzyjają niektóre publikacje w niemieckich mediach. W jednym z takich skandalicznych programów wystąpiła europosłanka Róża Thun. Polska obywatelka, wybrana przez polskich wyborców, zdecydowała się szkalować swój kraj w źle pojętym interesie Niemiec.  Właśnie szkalowanie Polski spotkało się ze zdecydowaną reakcją Ryszarda Czarneckiego. Za postawę godna Polaka ale i każdego kto mieni się uczciwym Europejczykiem ma go spotkać kara. Te działania niektórych polityków UE pokrywają się z uruchomieniem artykułu 7, który ma ukarać Polskę za przeprowadzenie oczekiwanej przez 80 proc. społeczeństwa reformy sądownictwa. To budowanie bardzo niebezpiecznego podziału w UE, który może doprowadzić do głębokiego kryzysu.
Apeluję by nie brali Państwo w tym udziału. Wspierajmy Europę, która daje równe szanse wszystkim państwom i wszystkim obywatelom. Odwołanie Ryszarda Czarneckiego będzie sygnałem dla Polski i narodów Europy Środkowej, że nie ma takiej Unii Europejskiej. Jest tylko dyktat najsilniejszych ponad głowami narodów.

LISTA WSZYSTKICH EUROPOSŁÓW WEDŁUG KRAJU:  POBIERZ
Linki, które otworzą domyślnego klienta poczty na Twoim urządzeniu z uzupełnioną treścią i adresami – paczki zawierają po 100 adresów:

Wyślij – część 1
Wyślij – cześć 2
Wyślij – część 3
Wyślij – część 4
Wyślij – część 5
Wyślij – część 6
Wyślij – część 7

 

Jeśli przeglądarka nie reaguje na powyższe linki, spróbuj w innej przeglądarce lub skorzystaj z poniższych linków – paczki po 50 adresów z treścią listu do wklejenia:

Wyślij – część 1
Wyślij – część 2
Wyślij – część 3
Wyślij – część 4
Wyślij – część 5
Wyślij – część 6
Wyślij – część 7
Wyślij – część 8
Wyślij – część 9
Wyślij – część 10
Wyślij – część 11
Wyślij – część 12
Wyślij – część 13
Wyślij – część 14
Wyślij – część 15
Jeśli twoja przeglądarka otwiera długie zapytania, możesz spróbować wysłać do wszystkich na raz:

Wyślij do wszystkich – link otworzy domyślnego klienta poczty w Twoim systemie

 

Możesz sam utworzyć wiadomość i wkleić adresatów kopiując z poniższych pól

Lista wszystkich adresów oddzielona przecinkami:

Lista wszystkich adresów oddzielona średnikami:

Lista wszystkich adresów email europosłów:

ADAKTUSSON Lars
ADEMOV Asim
ADINOLFI Isabella
AFFRONTE Marco
AGEA Laura
AGNEW John Stuart
AGUILERA GARCIA Clara Eugenia
AIUTO Daniela
AKER Tim
ALBIOL GUZMAN Marina
ALBRECHT Jan Philipp
ALI Nedzhmi
ALLIOT-MARIE Michele
ANDERSON Lucy
ANDERSON Martina
ANDERSSON Max
ANDRIEU Eric
ANDRIKIENE Laima Liucija
ANDROULAKIS Nikos
ANNEMANS Gerolf
ARENA Maria
ARIMONT Pascal
ARNAUTU Marie-Christine
ARNOTT Jonathan
ARTHUIS Jean
ASHWORTH Richard
ASSIS Francisco
ATKINSON Janice
AUKEN Margrete
AUSTREVICIUS Petras
AYALA SENDER Inés
AYUSO Pilar
BACH Georges
BALAS Guillaume
BALCZÓ Zoltán
BALZ Burkhard
BALČYTIS Zigmantas
BAREKOV Nikolay
BARRETT Frank
BASHIR Amjad
BATTEN Gerard
BAY Nicolas
BAYET Hugues
BEARDER Catherine
BECERRA Beatriz
BECKER Heinz K.
BEELS Alexander
BEGHIN Tiziana
BELDER Bas
BELET Ivo
BENDTSEN Bendt
BENIFEI Brando
BENITO ZILUAGA Xabier
BERES Pervenche
BERGERON Joëlle
BETTINI Goffredo
BEŇOVÁ Monika
BILBAO BARANDICA Izaskun
BILDE Dominique
BIZZOTTO Mara
BJORK Malin
BLANCO LOPEZ Jose
BLINKEVIČIUTE Vilija
BOCSKOR Andrea
BOEGE Reimer
BOGOVIC Franc
BONAFE Simona
BONI Michal
BORGHEZIO Mario
BORRELLI David
BORZAN Biljana
BOURS Louise
BOUTONNET Marie-Christine
BOVÉ José
BOYLAN Lynn
BOŞTINARU Victor
BRANNEN Paul
BRESSO Mercedes
BRIANO Renata
BRIOIS Steeve
BROK Elmar
BUCHNER Klaus
BUDA Daniel
BULLMANN Udo
BULLOCK Jonathan
BUSOI Cristian Silviu
BUZEK Jerzy
BÜTIKOFER Reinhard Hans
CABEZON RUIZ Soledad
CADEC Alain
CALVET CHAMBON Enrique
CAMPBELL BANNERMAN David
CAPUTO Nicola
CARTHY Matt
CARVER James
CASA David
CASPARY Daniel
CASTALDO Fabio Massimo
CAVADA Jean-Marie
CESA Lorenzo
CHARANZOVÁ Dita
CHAUPRADE Aymeric
CHILDERS Nessa
CHINNICI Caterina
CHOUNTIS Nikolaos
CHRISTENSEN Ole
CHRISTOFOROU Lefteris
CHRYSOGONOS Kostas
CICU Salvatore
CIOCCA Angelo
CIRIO Alberto
CLAEYS Philip
CLUNE Deirdre
COBURN David
COELHO Carlos
COFFERATI Sergio Gaetano
COLLIN-LANGEN Birgit
COLLINS Jane
COMI Lara
CORAZZA BILDT Anna Maria
CORBETT Richard
CORNILLET Thierry
CORRAO Ignazio
COSTA Silvia
COUSO PERMUY Javier
COZZOLINO Andrea
CRAMER Michael
CRISTEA Andi
CROWLEY Brian
CSÁKY Pál
CZARNECKI Ryszard
CZESAK Edward
D’AMATO Rosa
D’ORNANO Mireille
DALLI Miriam
DALTON Daniel
DALUNDE Jakop
DANCE Seb
DANJEAN Arnaud
DANTI Nicola
DANTIN Michel
DARTMOUTH William
DATI Rachida
DE CASTRO Paolo
DE GRAAFF Marcel
DE GRANDES PASCUAL Luis
DE JONG Dennis
DE LANGE Esther
DE MONTE Isabella
DEL CASTILLO Pilar
DELAHAYE Angélique
DELI Andor
DELLI Karima
DELVAUX-STEHRES Mady
DEMESMAEKER Mark
DENANOT Jean-Paul
DEPREZ Gérard
DESS Albert
DETJEN Michael
DEUTSCH Tamás
DEVA Nirj
DIACONU Mircea
DIDIER Geoffroy
DLABAJOVÁ Martina
DODDS Diane
DOHRMANN Jorn
DORFMANN Herbert
DOS SANTOS Manuel
DRAGHICI Damian
DURAND Pascal
DZHAMBAZKI Angel
DÍAZ DE MERA GARCÍA-CONSUEGRA Agustín
DĂNCILĂ Vasilica Viorica
ECK Stefan
EHLER Christian
EICKHOUT Bas
ELISSEN André
ENGEL Frank
ENGSTRÖM Linnéa
EPITIDEIOS Georgios
ERDŐS Norbert
ERNST Cornelia
ERTUG Ismail
ESTARAS FERRAGUT Rosa
ETHERIDGE Bill
EVANS Jill
EVI Eleonora
FAJON Tanja
FARAGE Nigel
FARIA Jose Inacio
FEDERLEY Fredrick
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
FERNANDEZ ALVAREZ Jonas
FERRAND Edouard
FERRARA Laura
FERREIRA Joao
FINCH Raymond
FISAS AYXELA Santiago
FITTO Raffaele
FJELLNER Christofer
FLACK John
FLANAGAN Luke Ming
FLECKENSTEIN Knut
FLORENZ Karl-Heinz
FONTANA Lorenzo
FORENZA Eleonora
FOSTER Jacqueline
FOTYGA Anna
FOUNTOULIS Lampros
FOX Ashley
FREUND Eugen
FRUNZULICA Doru
GAHLER Michael
GAMBUS Francesc
GARCÍA-PEREZ Iratxe
GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider
GARDINI Elisabetta
GASBARRA Enrico
GEBHARDT Evelyne
GEIER Jens
GENTILE Elena
GERBRANDY Gerben-Jan
GERICKE Arne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna
GIEGOLD Sven
GIEREK Adam
GIESEKE Jens
GILL CBE Neena
GILL Nathan
GIMÉNEZ BARBAT María Teresa
GIRLING Julie
GIUFFRIDA Michela
GODDYN Sylvie
GOERENS Charles
GOLLNISCH Bruno
GOMES Ana Maria
GONZALEZ PENAS Tania
GONZALEZ PONS Esteban
GOSIEWSKA Beata
GRAESSLE Ingeborg
GRAMMATIKAKIS Giorgos
GRAPINI Maria
GRASWANDER-HAINZ Karoline
GRIESBECK Nathalie
GRIFFIN Theresa
GRIGULE-PETERSE Iveta
GROSSETETE Francoise
GRZYB Andrzej
GUALTIERI Roberto
GUERRERO SALOM Enrique
GUILLAUME Sylvie
GUOGA Antanas
GUTELAND Jytte
GUTIÉRREZ PRIETO Sergio
GYURK Andras
GÁL Kinga
HADJIGEORGIOU Takis
HALLA-AHO Jussi
HANNAN Daniel
HARKIN Marian
HARMS Rebecca
HAUTALA Heidi
HAYES Brian
HAZEKAMP Anja
HEDH Anna
HENKEL Hans-Olaf
HERRANZ GARCIA Esther
HETMAN Krzysztof
HEUBUCH Maria
HIRSCH Nadja
HOC Czeslaw
HOFFMANN Iris
HOHLMEIER Monika
HONEYBALL Mary
HOOKEM Mike
HORTEFEUX Brice
HOWARTH John
HUDGHTON Ian
HUEBNER Danuta Maria
HUITEMA Jan
HYUSMENOVA Filiz
HÄNDEL Thomas
HÄUSLING Martin
HÖKMARK Gunnar
HÖLVÉNYI György
IN’T VELD Sophie
ITURGAIZ Carlos
IVAN Cătălin-Sorin
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław
JAAKONSAARI Liisa
JADOT Yannick
JAHR Peter
JAKOVCIC Ivan
JALKH Jean-François
JAMES Diane
JAMET France
JAUREGUI ATONDO Ramon
JAZŁOWIECKA Danuta
JEŽEK Petr
JIMENEZ-BECERRIL BARRIO Teresa
JOLY Gro Eva
JONGERIUS Agnes
JOULAUD Marc
JUARISTI ABAUNZ Iosu
JUREK Marek
JUVIN Philippe
JÁRÓKA Lívia
JÁVOR Benedek
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KADENBACH Karin
KAILI Eva
KALINOWSKI Jarosław
KALLAS Kaja
KALNIETE Sandra
KAMALL Syed
KAMMEREVERT Petra
KAMP Martin
KAPPEL Barbara
KARAS Othmar
KARI Rina Ronja
KARIM Sajjad
KARINŠ Krišjanis
KARLSSON Rikke
KARSKI Karol
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KEFALOGIANNIS Manolis
KELAM Tunne
KELLER Jan
KELLER Ska
KELLY Seán
KHAN Wajid
KIRTON-DARLING Jude
KLINZ Wolf
KLOSOWSKI Slawomir
KOCH Dieter-Lebrecht
KOFOD Jeppe
KOHLICEK Jaromir
KOHN Arndt
KONEČNÁ Kateřina
KORWIN-MIKKE Janusz
KOULOGLOU Stelios
KOUROUMBASHEV Peter
KOVATCHEV Andrey
KOVÁCS Béla
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka
KRASNODĘBSKI Zdzisław
KREHL Constanze Angela
KRUPA Urszula
KUDRYCKA Barbara
KUHN Werner
KUKAN Eduard
KUMPULA-NATRI Miapetra
KUNEVA Kostadinka
KUŹMIUK Zbigniew
KYENGE Cécile Kashetu
KYLLÖNEN Merja
KYRKOS Miltiadis
KYRTSOS Georgios
KYUCHYUK Ilhan
KÓSA Ádám
KÖLMEL Bernd
KÖSTER Dietmar
LA VIA Giovanni
LALONDE Patricia
LAMASSOURE Alain
LAMBERT Jean
LAMBERTS Philippe
LANGE Bernd
LANGEN Werner
LAVRILLEUX Jérôme
LE HYARIC Patrick
LE PEN Jean-Marie
LEBRETON Gilles
LECHEVALIER Christelle
LEGUTKO Ryszard Antoni
LEINEN Jo
LENAERS Jeroen
LEPOLA Sanna
LEWANDOWSKI Janusz
LIBERADZKI Bogusław
LIESE Peter
LIETZ Arne
LINS Norbert
LOCHBIHLER Barbara
LOISEAU Philippe
LOKKEGAARD Morten
LOONES Sander
LOPE FONTAGNÉ Veronica
LOPEZ BERMEJO Paloma
LOPEZ Javier
LUCKE Bernd
LUDVIGSSON Olle
LUNDGREN Peter
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ ISTÚRIZ Antonio
LÖSING Sabine
MACOVEI Monica
MALETIĆ Ivana
MALINOV Svetoslav Hristov
MALTESE Curzio
MAMIKINS Andrejs
MANDL Lukas
MANESCU Ramona Nicole
MANKA Vladimir
MANN Thomas
MANSCOUR Louis-Joseph
MARCELLESI Florent
MARIAS Notis
MARINESCU Marian-Jean
MARINHO E PINTO António
MARTIN David
MARTIN Dominique
MARTIN Edouard
MARTUSCIELLO Fulvio
MARUSIK Michal
MASTALKA Jiri
MATERA Barbara
MATIAS Marisa
MATO Gabriel
MATTHEWS Rupert
MAULLU Stefano
MAUREL Emmanuel
MAVRIDES Costas
MAYDELL Eva
MAYER Alex
MAYER Georg
MAZURONIS Valentinas
MCALLISTER David
MCAVAN Linda
MCCLARKIN Emma
MCINTYRE Anthea
MEISSNER Gesine
MELIN Joelle
MELIOR Susanne
MELO Nuno
MESSERSCHMIDT Morten
MESZERICS Tamás
METSOLA Roberta
MEUTHEN Jörg
MICHEL Louis
MICHELS Martina
MIHAYLOVA Iskra
MIKOLASIK Miroslav
MILLÁN MON Francisco
MINEUR Anne-Marie
MIZZI Marlene
MLINAR Angelika
MOBARIK Baroness Nosheena
MOI Giulia
MOISA Sorin
MOLNÁR Csaba
MONOT Bernard
MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia
MONTEL Sophie
MOODY Clare
MORAES Claude
MORANO Nadine
MORENO SANCHEZ Javier
MORGANO Luigi
MORIN-CHARTIER Elisabeth
MORVAI Krisztina
MOSCA Alessia Maria
MURESAN Siegfried
MUSELIER Renaud
MUSSOLINI Alessandra
McGUINNESS Mairead
MÜLLER Ulrike
NAGTEGAAL Caroline
NAGY József
NART Javier
NEKOV Momchil
NEUSER Norbert
NI RIADA Liadh
NICA Dan
NICHOLSON James
NICOLAI Norica
NIEBLER Angelika
NIEDERMAYER Ludek
NIEDERMÜLLER Péter
NILSSON Jens
NOICHL Maria
NOVAKOV Andrey
NUTTALL Paul
O’FLYNN Patrick
OBERMAYR Franz
OLBRYCHT Jan
OMARJEE Younous
OZOG Stanislaw
PABRIKS Artis
PADAR Ivari
PAET Urmas
PAGAZAURTUNDÚA Maite
PAKSAS Rolandas
PALMER Rory
PANZERI Pier Antonio
PAOLUCCI Massimo
PAPADAKIS Demetris
PAPADAKIS Konstantinos
PAPADIMOULIS Dimitrios
PARGNEAUX Gilles
PARKER Margot
PASCU Ioan Mircea
PATRICIELLO Aldo
PAVEL Emilian
PAYNE Jiri
PEDICINI Piernicola
PEILLON Vincent
PETERLE Alojz
PETERSEN Morten Helveg
PETIR Marijana
PHILIPPOT Florian
PICIERNO Giuseppina
PICULA Tonino
PIECHA Boleslaw
PIEPER Markus
PIETIKÄINEN Sirpa
PIMENTA LOPES Joao
PIOTROWSKI Miroslaw
PIRI Kati
PIRINSKI Georgi
PITERA Julia
PITTELLA Gianni
PLURA Marek
POC Pavel
POCHE Miroslav
POGLIESE Salvatore Domenico
POLČÁK Stanislav
PONGA Maurice
POPA Răzvan
POREBA Tomasz Piotr
POSPÍŠIL Jiří
POST Soraya
PREDA Cristian Dan
PRETZELL Marcus
PREUSS Gabriele
PROCTER John
PROUST Franck
PUNSET Carolina
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
RADEV Emil
RADOS Jozo
RADTKE Dennis
RANGEL Paulo
REBEGA Laurentiu
REDA Julia
REDING Viviane
REGNER Evelyn
REID Julia
REIMON Michel
REINTKE Terry
REVAULT d’ALLONNES BONNEFOY Christine
RIBEIRO Sofia
RIES Frédérique
RIQUET Dominique
RIVASI Michele
ROCHEFORT Robert
RODRIGUES Liliana
RODRIGUES Maria Joao
RODRÍGUEZ-PINERO Inmaculada
RODUST Ulrike
ROHDE Jens
ROLIN Claude
ROPÉ Bronis
ROSATI Dariusz
ROZIERE Virginie
RUAS Fernando
RUBIG Paul
RUOHONEN-LERNER Pirkko
S-D.Secretary General
SAIFI Tokia
SAKORAFA Sofia
SALAFRANCA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SALVINI Matteo
SANDER Anne
SANT Alfred
SARBU Daciana Octavia
SARGENTINI Judith
SARVAMAA Petri
SARYUSZ-WOLSKI Jacek
SASSOLI David-Maria
SAUDARGAS Algirdas
SCHAAKE Marietje
SCHAFFHAUSER Jean-Luc
SCHALDEMOSE Christel
SCHIRDEWAN Martin
SCHLEIN Elly
SCHMIDT Claudia
SCHOLZ Helmut
SCHREIJER-PIERIK Annie
SCHULZE Sven
SCHUSTER Joachim
SCHWAB Andreas
SCHÖPFLIN György
SCOTT CATO Molly
SEHNALOVÁ Olga
SELIMOVIC Jasenko
SENRA RODRÍGUEZ Maria Lidia
SERNAGIOTTO Remo
SERRAO SANTOS Ricardo
SEYMOUR Jill
SIEKIERSKI Czeslaw
SILVA PEREIRA Pedro
SIMON Peter
SIMON Siôn
SIPPEL Birgit
SKRLEC Davor
SMITH Alyn
SMOLKOVÁ Monika
SOLTES Igor
SOLÉ Jordi
SOMMER Renate
SONNEBORN Martin
SORU Renato
SPINELLI Barbara
SPYRAKI Maria
STAES Bart
STANISHEV Sergei
STARBATTY Joachim
STEVENS Helga
STIHLER Catherine
STOLOJAN Theodor Dumitru
STUGER Olaf
SULIN Patricija
SULÍK Richard
SVOBODA Pavel
SWINBURNE Jacqueline Kay
SYLIKIOTIS Neoklis
SYNADINOS Eleftherios
SZAJER Jozsef
SZANYI Tibor
SZEJNFELD Adam
SÁNCHEZ CALDENTEY María Dolores Lola
SÓGOR Csaba
TAJANI Antonio
TAKKULA Hannu
TAMBURRANO Dario
TANG Paul
TANNOCK Charles
TAPARDEL Ana-Claudia
TARABELLA Marc
TARAND Indrek
TAYLOR Keith
TELIČKA Pavel
TERRICABRAS Josep-Maria
THEOCHAROUS Eleni
THOMAS Isabelle
THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria Gräfin von
TOIA Patrizia
TOLIC Ivica
TOMAŠEVSKI Valdemar
TOMAŠIĆ Ruža
TOMC Romana
TOOM Yana
TORRES MARTINEZ Estefania
TORVALDS Nils
TOŠENOVSKÝ Evžen
TREBESIUS Ulrike
TREMOSA i BALCELLS Ramon
TROSZCZYNSKI Mylene
TRÜPEL Helga
TSETSI Paraskevi
TURCANU Mihai
TURMES Claude
TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian
TŐKÉS László
UJAZDOWSKI Kazimierz Michal
UJHELYI István
ULVSKOG Marita
UNGUREANU Traian
URBAN CRESPO Miguel
URTASUN Ernest
URUTCHEV Vladimir Andreev
USPASKICH Viktor
VAIDERE Inese
VAJGL Ivo
VALCÁRCEL SISO Ramón Luis
VALEAN Adina Ioana
VALENCIANO Elena
VALERO Bodil
VALLI Marco
VALLINA DE LA NOVAL Angela Rosa
VAN BAALEN Johannes Cornelis
VAN BOSSUYT Anneleen
VAN BREMPT Kathleen
VAN DALEN Peter
VAN DE CAMP Wim
VAN MILTENBURG Matthijs
VAN NISTELROOIJ Lambert
VAN ORDEN Geoffrey
VANA Monika
VANDENKENDELAERE Tom
VAUGHAN Derek
VAUTMANS Hilde
VERGIAT Marie-Christine
VERHEYEN Sabine
VERHOFSTADT Guy
VIEGAS Miguel
VIEU Marie-Pierre
VILIMSKY Harald
VIOTTI Daniele
VIRKKUNEN Henna
VISTISEN Anders
VOIGT Udo
VON WEIZSÄCKER Jakob
VOSS Axel
VOZEMBERG Elissavet
VÄYRYNEN Paavo
WAITZ Thomas
WARD Julie
WAŁĘSA Jarosław
WEBER Manfred
WEBER Renate
WEIDENHOLZER Josef
WENTA Bogdan
WERNER Martina
WESTPHAL Kerstin
WIELAND Rainer
WIERINCK Lieve
WIKSTRÖM Cecilia
WINBERG Kristina
WINKLER Hermann
WINKLER Iuliu
WINKLER Markus
WISNIEWSKA Jadwiga
WOELKEN Tiemo
WOOLFE Steven
ZABORSKA Anna
ZAGORAKIS Theodoros
ZAHRADIL Jan
ZALA Boris
ZAMMIT DIMECH Francis
ZANNI Marco
ZANONATO Flavio
ZARIANOPOULOS Sotirios
ZDANOKA Tatjana
ZDECHOVSKÝ Tomáš
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej
ZELLER Joachim
ZEMKE Janusz
ZIJLSTRA Auke
ZILE Roberts
ZIMMER Gabriele
ZLOTOWSKI Kosma
ZOFFOLI Damiano
ZOLTEK Stanislaw Jozef
ZORRINHO Carlos
ZOVKO Željana
ZULLO Marco
ZVER Milan
ZWIEFKA Tadeusz
dorispack.luxfilmprize@europarl.europa.eu
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
ŁYBACKA Krystyna
ŠKRIPEK Branislav
ŠOJDROVÁ Michaela
ŠTEFANEC Ivan
ŠTĚTINA Jaromír
ŠUICA Dubravka
ŽITŇANSKÁ Jana