Tekst alternatywny

Mrągowo – Popieramy kandydaturę Pani Zofii Romaszewskiej na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Popieramy kandydaturę Pani Zofii Romaszewskiej na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracamy się do Państwa jako organizacje pozarządowe z gorącym apelem o poparcie kandydatury Zofii Romaszewskiej na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jesteśmy przekonani, że przy wyborze RPO musi decydować wiarygodność kandydata i posiadane zaufanie społeczeństwa.

Pani Zofia Romaszewska bez wątpienia jest osobą posiadającą niekwestionowany autorytet moralny, który zawdzięcza swojemu czterdziestoletniemu zaangażowaniu w obronę praw człowieka i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Pozwalamy sobie przypomnieć najważniejsze przykłady chlubnej działalności Kandydatki: w latach siedemdziesiątych działała na rzecz opozycji demokratycznej, jako kierownik Biura Interwencyjnego KOR, dokumentującego przypadki łamania praw człowieka w Polsce. We wrześniu 1980 r. była współautorką dokumentu Raport Madrycki. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce. W latach 1980-81 członek Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność. Współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie – Mistrzejowicach (1988 r.), od  1989 r. dyrektor Biura Interwencji Kancelarii Senatu, w latach 1991-93 sędzia Trybunału Stanu, laureatka Nagrody Praw Człowieka Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (1987 r.), odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Zdobyte doświadczenie sprawia, że Kandydatka posiada nie tylko ogromne wyczucie potrzeb społecznych, ale i świadomość słabości polskiego systemu prawnego i jego niewystarczającą dostępność dla obywateli, a zwłaszcza ludzi marginalizowanych. Jej autorytet zbudowany na doświadczeniu i odwadze osobistej zapewnia, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich będzie najlepiej broniła praw człowieka i obywatela, bowiem zna ona znakomicie prawo, a równocześnie nie jest przedstawicielem korporacji prawnych, i dlatego gwarantuje w pełni niezależność RPO.

Z poważaniem,
Jerzy Antoni Gosiewski, Klub Gazety Polskiej w Mrągowie
23 lipca 2015 roku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress