Tekst alternatywny

Nasze Filmy:

Beata Szydło w konsulacie francuskim w Krakowie.
Category : Kluby GP
Hits : 10290
14 listopada 2015r.premier rządu RP p.Beata Szydło złożyła wiązankę kwiatów przed konsulatem francuskim w Krakowie,oraz dokonała wpisu do księgi kondolencyjnej, w związku z serią zamachów wykonanych przez islamskich zbrodniarzy w dn.13 listopada 2015r. w Paryżu.Relacja TV-Stefan Budziaszek.