Tekst alternatywny

Nasz głos w Budapeszcie – 17.07.2013 r.

W Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa, podczas której zostało przedstawione sprawozdanie o planach zainicjowanej na Węgrzech akcji Duchowej Obrony Ojczyzny. Kluby „Gazety Polskiej” reprezentowała przewodnicząca klubu w Budapeszcie, pani Joanna Urbańska.

Ruch Duchowej Obrony Ojczyzny powstał w reakcji na zmasowaną nagonkę, jaka w europejskiej prasie lewicowo-liberalnej oraz na forum PE została rozpętana przeciwko Węgrom. Celem tych niewybrednych ataków jest nie tylko zdyskredytowanie legalnych władz państwowych, ale też upokorzenie całego narodu węgierskiego jako rzekomo faszystowskiego, antysemickiego, ksenofobicznego i niedemokratycznego. Bezpośrednim impulsem do powołania ruchu stał się apel pięćdziesięciu austriackich i niemieckich intelektualistów, wzywający obywateli Europy do obalenia „faszyzującego” rządu Viktora Orbána, w którym nazywają oni Węgry „siedliskiem zgnilizny”.

Sympatycy ruchu są przekonani, iż państwo węgierskie atakowane jest za wierność chrześcijańskim wartościom (czego przykładem jest preambuła w zmienionej konstytucji zaczynająca się słowami: „Panie błogosław Węgrów”), oraz obronę interesów swych obywateli, czym naraziło się z jednej strony lewackiej międzynarodówce, z drugiej zaś -wpływowym kręgom światowej finansjery.

Na międzynarodowej konferencji prasowej inicjator Ruchu Duchowej Obrony Ojczyzny, László Csizmadia przedstawił list otwarty do wiceprzewodniczącej KE Viviane Reding w którym domaga się odwołania jej z piastowanej godności w KE. Członkowie ruchu wezwali Reding do złożenia wyjaśnień w związku z jej wystąpieniem podczas czerwcowego spotkania Grupy Bilderbergu w Hertfordshire w Wielkiej Brytanii, kiedy to według doniesień prasowych zobowiązała się do podważenia legalności przyszłorocznych wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

Wraz z międzynarodowymi kręgami lewackimi p. Reding podjęła się ponadto aktywnej roli w utrwalaniu na arenie międzynarodowej fałszywego obrazu Węgier jako kraju, w którym panuje rzekomo prawicowy terror, w efekcie czego ludzie boją się ponoć głosować zgodnie z własnymi przekonaniami. Autorzy listu stwierdzili, iż o ile informacje o zamierzeniach Reding są prawdą, powinna ona bezzwłocznie ustąpić, gdyż „zhańbiła najświętsze wartości europejskiej demokracji oraz podeptała prawa człowieka i suwerenność narodu”.

Joanna Urbańska w swoim wystąpieniu w imieniu klubów „Gazety Polskiej” przybliżyła uczestnikom konferencji fenomen klubów, mówiąc: „Tworzymy prawicowe, patriotyczne środowisko, które stanowi ważne forum współpracy obywatelskiej oraz swobodnego wyrażania opinii. Polityką zajmujemy się jedynie w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu, przez co rozumiemy zainteresowanie sprawami publicznymi, aktywną postawę obywatelską oraz dbałość o dobro wspólne. Pojęcia takie jak umiłowanie ojczyzny, niepodległość, tożsamość narodowa czy tradycja nie są dla nas patetycznymi anachronizmami, lecz posiadają jak najbardziej aktualną treść, która wypełnia nasze codzienne życie. Bez względu na sympatie partyjne skupiamy się nie tyle wokół konkretnego politycznego przywódcy, co wokół pewnych wartości i idei, które uważamy za fundamentalne w życiu tak jednostki, jak i narodu.”.

Nawiązując do idei Ruchu Duchowej Obrony Ojczyzny powiedziała: „Stanowczo protestujemy przeciwko dyktaturze światowej finansjery i jej brutalnym metodom nacisku oraz zdecydowanie odrzucamy ideologię marksizmu kulturowego, który pragną nam przemocą narzucić dzisiejsze kręgi kryptokomunistów i liberalnych lewaków. Uczestnicząc wraz z naszymi węgierskimi przyjaciółmi w budowie struktur Ruchu Patriotów Europy mamy nadzieję stworzyć silną patriotyczną społeczność, która zdolna będzie do skutecznego przeciwstawienia się współczesnym tendencjom zmierzającym do destrukcji tradycyjnego modelu narodu i rodziny. Teraz, gdy Węgry stały się ofiarą zmasowanego ataku zarówno w sferze polityki, gospodarki jak i relacji społecznych, gdy na polu propagandy międzynarodowa ofensywa medialna rozprzestrzenia ich zniekształcony, tendencyjnie kłamliwy obraz – również i teraz wspieramy naszych węgierskich braci, tak jak zawsze walczyliśmy ramię w ramię na przestrzeni naszych dziejów. Dobrze wiemy, gdyż także sami tego doświadczamy, jak niezwykle bolesne są fałszywe zarzuty wobec narodu oraz wszelkie przejawy obrażania, upokarzania i deptania jego godności. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak cenną jest każda inicjatywa, która służy obronie dobrego imienia ojczyzny. Dlatego doceniamy wartość i wagę węgierskiego ruchu Duchowej Obrony Ojczyzny, który w zdecydowany sposób reaguje na ataki zmierzające do sponiewierania Węgier. Jest dla nas jednoznaczne, iż poprzez swą oszczerczą akcję kręgi lewicowo-liberalne usiłują zmusić Węgrów do zawrócenia z drogi wiodącej ku suwerenności. Dlatego każdy z członków 360 klubów “Gazety Polskiej”, których jest mi dzisiaj dane reprezentować, gdyby tu był, zakomunikowałby autorom tej nagonki: RĘCE PRECZ OD WĘGIER! Niech Bóg błogosławi naszym narodom!”. Relacja wideo na stronie: www.klubygazetypolskiej.pl Fotó: PolgárPortálSárközy

Na spotkaniu w krakowskim klubie „GP” Jacek Smagowicz członek KK NZSS Solidarność przedstawił szczegóły akcji protestacyjnej, jaką we wrześniu planuje „Solidarność”.

W Elblągu po referendum w którym mieszkańcy odwołali prezydenta i tamtejszą Radę Miasta miejscowy klub „GP” czynnie włączył się w kampanię promującą na prezydenta miasta kandydata PiS Jerzego Wilka. Ciężka praca członków elbląskiego klubu przyniosła efekt w postaci wygranej pana Wilka z kandydatką PO.

Myszkowski klub „GP” wziął udział w uroczystościach upamiętniających 150. rocznicę Powstania Styczniowego, których inicjatorem była poseł PiS – Jadwiga Wiśniewska. W Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku została odprawiona uroczysta msza Św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Uroczystość uświetnił znakomity chór parafialny.  

W księgarni „GP” w Krakowie odbyło się spotkanie z posłem Krzysztofem Szczerskim i red. Arturem Dmochowskim.

Klub „GP” w Rudzie Śl. zorganizował spotkanie z Arturem Zawiszą oraz kolejne spotkanie z dr. Stanisławem Krajskim nt. „ Masoni w Polsce i na świecie”.

 

                                                                                                                  Ryszard Kapuściński

 


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress