Tekst alternatywny

”Nie umierają Ci,którzy żyją w naszej pamięci… ” (wideo)

”Nie umierają Ci,którzy żyją w naszej pamięci… ”

13 lutego 2014 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca NMP. na osiedlu Kalinowym zgromadzili się wszyscy,którzy chcieli uczestniczyć w ofierze Mszy Świętej zamówionej przez członków Nowohuckiego Klubu Gazety Polskiej w intencji śp. Wiesława Sidziny – działacza Solidarności i przewodniczącego Klubu GP., a także inicjatora Tablicy „Krzyż Smoleński okryty całunem milczenia” w drugą rocznicę Jego śmierci, a także w intencji Ojczyzny.

Okolicznościowe kazanie wygłosił kapłan celebrujący Eucharystię, nawiązując do tematu z I Księgi Królewskiej oraz do Ewangelii św. Marka. Ksiądz Tomasz Szarliński odniósł się do podobieństw jakie można zauważyć w I czytaniu  i Ewangelii, a także wydarzeń na przełomie dziejów w historii naszej Ojczyzny po czasy obecne. Przedstawiając bałwochwalczą postawę Salomona, podkreślił postawę zło, którego się dopuścił w oczach Pana nie okazując posłuszeństwa. Z tego powodu Bóg okazał gniew Salomonowi, zsyłając na niego karę. Podobnie dzieje się w naszej Ojczyźnie i narodzie na przestrzeni czasu. W chwilach, gdy byliśmy posłuszni Bogu, otrzymywaliśmy błogosławieństwo,chociażby takie jak Potop szwedzki czy obrona Jasnej Góry, gdzie naród zawierzył się Maryi Królowej Polski. W historii był również „Cud nad Wisłą”, a także powstanie „Solidarności”. Jednak nie zawsze potrafiliśmy trwać przy Bogu,umiejętnie korzystać z wolności,wybierając inne bożki,dobra materialne,brak prawdy,sprawiedliwości i miłości do drugiego człowieka. Wtenczas zsyłał Bóg na nasz naród karę. Warto się zastanowić na jakim etapie historii jesteśmy obecnie,rozwoju czy raczej rychłego upadku,dokąd zmierzamy?

Kolejne podobieństwo,to historia z Ewangelii, która przedstawia prośbę poganki, Syrofenicjanki z pochodzenia. Kobieta została wysłuchana przez Boga,prosząc o wyrzucenie złego ducha z jej córki. My również jako naród Polski i nasza Ojczyzna jesteśmy córką Boga,która prosi o uzdrowienie od zła. Prosimy o dar prawdy,dobra i sprawiedliwości ,o ludzi sumienia w naszym narodzie,o mądrych rządców. Trwamy na modlitwie i prosimy wciąż na nowo aby Pan przebaczył nam zło i na nowo błogosławił. Jan Paweł II przypomina nam obietnicę Chrystusa z objawień siostry Faustyny, ”Polskę  szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej,wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra,która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. ”Zatem Polska jest szczególnie umiłowana przez Chrystusa. Ojciec Święty zwracał się w modlitwie ” Ojczyzno moja kochana,Polsko. Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia,umiej być wdzięczna. ”Kolejny raz Papież modlił się o przemianę w ojczyźnie słowami” niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,tej ziemi.”Kapłan zakończył homilię ponownie słowami Jana Pawła II ,”Niech zstąpi Duch Twój i odnawia oblicze ziemi”. Na koniec  Mszy Świętej wszyscy odmówili modlitwę ” Pod Twoją obronę …” ,zawierzając kolejny raz Matce Bożej losy naszego narodu.

Bezpośrednio po Eucharystii zespół ”Logos” w składzie :Alicja Kondraciuk,Edward Wilhelm Jankowski – recytacja oraz Grzegorz Kowalski – oprawa muzyczna, przedstawili piękny i wzruszający program poetycko-muzyczny ”Dotyk tęsknoty…. Strofy dla Wiesława”. Mając na uwadze okoliczności,program muzyczny zawierał następujące utwory ”Mury”, ” Nielegalne kwiaty”oraz ”Ojczyzno ma” , do ostatniego utworu dołączyli wszyscy uczestnicy uroczystości, zatem atmosfera stała się  tym bardziej podniosła.

Po zakończeniu uroczystości członkowie klubu wraz z Senatorem RP Mieczysławem

Gilem udali się do salki katechetycznej, by powspominać zmarłego przyjaciela

i współpracownika śp. Wiesława Sidzinę.

Składamy serdeczne podziękowania kapłanom sprawującym Mszę Świętą i Słowo Boże oraz wykonawcom wspaniałego utworu poetycko-muzycznego a także wszystkim obecnym trwającym na wspólnej modlitwie.

Beaty Kuzon

wideo: KGPNowaHuta

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress