Tekst alternatywny

[WIDEO] Nowy Sącz im. Jana Olszewskiego | Obchody 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


W Nowym Sączu uczciliśmy 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864, które było kolejnym polskim narodowym zrywem przeciwko rosyjskiej tyranii. Powstanie objęło swoim zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego.

Przewodniczący Klubu Tomasz Baliczek poprowadził modlitwę za naszych Bohaterów i przedstawił rys historyczny Powstania, jego przyczyny, przebieg i skutki oraz wpływ na kształtowanie świadomości narodowej następnych pokoleń Polaków.

Zdjęcia: Klub GP Nowy Sącz Sylwester Adamczyk i Robert Bestyński

KLUB „GAZETY POLSKIEJ” NOWY SĄCZ IM. JANA OLSZEWSKIEGO