Tekst alternatywny

Nowy Sącz: Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego klubowego kolegi Józefa Jareckiego.

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego klubowego kolegi Józefa Jareckiego.

nekrolog

Józef Jarecki był współzałożycielem struktur związkowych Solidarności w ZNTK i uczestnikiem trzydniowego strajku w sądeckim ratuszu w styczniu 1981 r. Po 13 XII 1981 w podziemnych strukturach „S”. W stanie wojennym wydawał podziemne pismo „Wiadomości Nowosądeckie”. Kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. paryskiej „Kultury” i „Gońca Małopolskiego”, ulotek. W lutym 1982 został za to aresztowany, a w maju skazany na cztery lata więzienia i osadzony w więzieniu w Hrubieszowie.
Po wyjściu z więzienia działacz Konfraterni Robotniczej, współorganizator grupy pomagającej aresztowanym (organizator pomocy prawnej), Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę w kościele oo. Jezuitów. Był pośrednikiem w kontaktach z francuskim związkiem CFTC; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez komunistów.
W 1989 członek KO „S” w Nowym Sączu. Uczestnik kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 (organizator spotkań i plakatowania). Działacz klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu z którym aktywnie walczył o rozbiórkę pomnika sowieckich żołnierzy, przeciwstawiał się nadawaniu tytułu „Honorowego Obywatela” miasta Nowego Sącza komunistycznym Tajnym Współpracownikom UB.
Był dobrym człowiekiem, wrażliwym na krzywdę i niesprawiedliwość, oddany drugiemu człowiekowi.

Będzie go nam bardzo brakowało.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie

Klub Gazety Polskiej Nowy Sącz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress