Tekst alternatywny

NOWY TARG | Upamiętnienie Powstańców Styczniowych


Członkowie Klubu Gazety Polskiej w Nowym Targu zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym Powstanie Styczniowe.

160 lat temu 200 tys. ludzi z narodów dawnej I Rzeczypospolitej tj. Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, podjęło walkę z moskiewskim najeźdźcą.

KLUB GAZETY POLSKIEJ NOWY TARG