Tekst alternatywny

Oborniki Śląskie: Spotkanie dla mieszkańców miasta

Klub GP w Obornikach Śląskich zorganizował otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta.
Temat „Niezwykłe życie profesora Józefa Zwierzyckiego (1888-1961)“ przedstawił inż. Kazimierz Bednarek.
Zaliczany do najwybitniejszych Wielkopolan (urodził się w Krobi), profesor Józef Zwierzyniecki był inżynierem górniczym i doktorem geologii. Znany już na świecie, jako uczony, badacz i podróżnik, w maju 1945 roku przybywa do zrujnowanego Wrocławia. Bierze udział w tworzeniu szkolnictwa wyższego. Sam dochodzi do najwyższych tytułów naukowych. Położył wielkie zasługi w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Głównie dzięki jego pracom mamy dziś miedziowe Zagłębie Lubińskie.
Wreszcie akcent lokalny. Miasto Oborniki Śląskie cierpiało na brak wody pitnej. Ojcowie miasta zwrócili się do profesora o pomoc. Ten zażądał samochodu (1948 rok!). Objechał całą okolicę i wskazał miejsca gdzie mają kopać studnie. Wiercenia nie były zbyt głębokie. Dobrej źródlanej wody było w bród. Od tego czasu Oborniki Śląskie były jedynym miastem w Polsce, które posiadało w sieci wodociągowej źródlaną wodę, bez potrzeby jej uzdatniania i chlorowania.

Klub Gazety Polskiej Oborniki Śląskie

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress