Tekst alternatywny

Opłatek Bożonarodzeniowy

W niedziele 23 grudnia w Klubie Polskim w Ashfield, zarząd naszego Klubu Gazety Polskiej w Sydney wziął udział w dorocznym opłatku Bożonarodzeniowym organizowanym przez Związek Armii Krajowej w Australii z jego przewodniczącym Tadeuszem Tarmasem.

W imieniu Klubu GP, życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości i wielu łask Bożych na każdy dzień zbliżającego się roku złożył wszystkim przewodniczący Dr Ryszard Dzierzba. W uroczystości brali również udział pozostali członkowie zarządu Klubu GP Sydney ll, Vitek Skonieczny i Staszeak Zak.

Było to nasze pierwsze Bożonarodzeniowe spotkanie w tak szacownym gronie. Mamy nadzieje, ze uczestnictwo w dorocznym opłatku Związku AK w Australii wpisze się na stale w kalendarz Klubu Gazety Polskiej w Sydney.

Również ważnym wydarzeniem dla naszego, nowopowstałego klubu, było zainspirowane przez zarząd Klubu GP, spotkanie z patriotycznymi organizacjami polskimi działającymi na terenie Sydney.

W rozmowach, które odbyły się 6 stycznia tego roku udział wzięli miedzy innymi: przewodniczący Związku AK Tadeusz Tarmas, przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Mieczysław Swat, przewodniczący Stowarzyszenia Nasza Polonia Adam Gajkowski, przewodniczący australijskiego Związku Polskich Więźniów Politycznych Hubert Błaszczyk. Spotkanie prowadził Dr Ryszard Dzierzba, przewodniczący Klubu GP Sydney ll.

Celem zebrania było wstępne omówienie wspólnego kalendarza narodowych rocznic i związanych z nimi uroczystości organizowanych przez powyższe organizacje w nadchodzącym roku.

Foto.: Ryszard Dzierzbe