Tekst alternatywny

Polak Węgier dwa bratanki!

Jeszcze raz to stare porzekadło potwierdziło się 16 marca 2013 r. podczas spotkania członków Klubu Gazety Polskiej i mieszkańców Myślenic z zaproszonym przez Przewodniczącego klubu Jarosława Szlachetkę I Radcą Ambasady Węgierskiej w Warszawie Dr .

Spotkanie z przedstawicielem Ambasady Węgierskiej odbyło się z okazji święta narodowego Węgier oraz Dnia Przyjaźni Polsko Węgierskiej przypadającym na 23 marca.

Wykład o przyjaźni polsko węgierskiej poprzedziły fragmenty filmu pt „Już nie długo” dokumentującego wyjazd na Węgry w 2012 roku przez Kluby Gazety Polskiej. Dr Imre Monár nawiązując do upamiętnienia początku narodowej rewolucji z 1848 roku na Węgrzech wspominał na początku swojego wystąpienia o bohaterskich działaniach ochotników z Legionu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Wysockiego walczących podczas węgierskiej Wiosny Ludów. Następnie Dr Monár zaprezentował pokrótce życie węgierskiego arystokraty o polskich korzeniach Jánosa Esterházego i jego walkę z dwoma systemami totalitarnymi. Ten mało znany w Polsce – Węgier z matki Polki został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Duże zainteresowanie uczestników spotkania oraz wiele pytań wzbudziła sprawa przebytej drogi do objęcia władzy na Węgrzech przez Wiktora Orbána i jego partie. Gość klubu podobnie jak premier Orban, podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim przekonywał, że konflikt interesów i konflikt wartości stoją za obecną krytyką Węgier przez europejskie i międzynarodowe instytucje oraz przedsiębiorstwa. Zdaniem pana Imre Molnára ważną sprawą powinno być stworzenie silnego bloku państw europy środkowej, które twardo zabiegałyby o swoje interesy w UE i były silną przeciwwagą dla państw zachodnich oraz Rosji. Podkreślał także, że budowanie przez Wiktora Orbana silnego państwa mocno opiera się na tradycyjnych wartościach, religii oraz rodzinie. Zgodność poglądów prezentowanych przez uczestników spotkania i węgierskiego gościa była jeszcze jednym potwierdzeniem cytowanego na wstępie porzekadła. Podsumowując prowadzący spotkanie Jarosław Szlachetka podkreąlał że ze względu na wspólne tradycje i przeszłość historyczną, liczne podobieństwa przemian społecznych, zgodność interesów i celów politycznych Polska powinna być jednym z najważniejszych partnerów Węgier w regionie. Na zakończenie Panu Molnárowi wręczono album fotograficzny „Ziemia Myślenicka wielką jest artystką” oraz worek jabłek z Zegartowic zapraszaj±c go na ponowne spotkanie w Myślenicach i wygłoszenie szerszego wykładu o osobie Węgra – bohatera Polski Jánosa Esterhazego.

Myślenicki Klub „GP”

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress