Tekst alternatywny

Powołanie Fundacji Klubów Gazety Polskiej

Po wielu miesiącach starań możemy poinformować, że została powołana Fundacja Klubów Gazety Polskiej. Jej prezesem została pani Ewa Wójcik.

Fundatorami Fundacji są redaktor naczelny „Gazety Polskiej” – Tomasz Sakiewicz, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” – Katarzyna Gójska-Hejke oraz prezes Klubów „Gazety Polskiej” – Ryszard Kapuściński.

Poniższe wybrane paragrafy Statutu Fundacji wyjaśniają cele, jakie przed Fundacją stawiają jej Fundatorzy:

§ 9

Celami Fundacji są:

1. wspieranie rozwoju przedsięwzięć komunikacji społecznej, w tym: prasy, telewizji, radia, internetu, dzieł filmowych, koncertów, wszelkich przedsięwzięć teatralnych i estradowych oraz innych przedsięwzięć społecznie użytecznych,

2. wspieranie osób indywidualnych, w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym: dziennikarzy, aktorów, muzyków, tancerzy, filmowców, reżyserów, scenografów, operatorów kamer, choreografów, grafików i rysowników,

3. prowadzenie działań polegających na szeroko pojętej edukacji ekonomicznej społeczeństwa, szczególnie w zakresie gospodarki własnymi środkami finansowymi,

4. wspieranie inicjatyw społecznych ogólnopolskich, lokalnych i samoorganizujących się mających na celu szerzenie: patriotyzmu, orientacji politycznej, kultury, historii, sportu, rekreacji oraz samorządności lokalnej,

5. prowadzenie działań polegających na przedstawieniu opinii lub stanowisk poszczególnych grup społecznych w danych dziedzinach: społecznych, politycznych, kulturalnych,

6. wydawanie i promocja książek oraz edycja filmów,

7. prowadzenie działań mających na celu przedstawienie opinii lub stanowisk poszczególnych grup społecznych w sprawach społecznych, politycznych i kulturalnych,

8. prowadzenie nieodpłatnej działalności polegającej na wspieraniu badań naukowych, w zakresie nauk społecznych, politycznych i kulturalnych.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i wspieranie konferencji, seminariów i studiów naukowych,

2. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć komunikacji społecznej, w tym: prasy, internetu, telewizji i radia, wydawnictw książkowych i prasowych,

3. organizowanie i wspieranie imprez masowych kulturalnych, koncertów , zjazdów, klubów, obozów, wycieczek i wypraw,

4. organizowanie i finansowanie: wystaw, konkursów, koncertów, popisów, zawodów sportowych,

5. organizowanie spotkań i odczytów,

6. organizowanie i finansowanie badań czytelniczych,

7. organizowanie i wspieranie inicjatyw, akcji, programów realizowanych przez czytelników czasopism,

8. organizowanie i wspieranie inicjatyw, akcji, programów realizowanych przez wydawców czasopism dla swoich czytelników,

9. organizowanie i wspieranie działalności biur prowadzonych przez wydawców czasopism dla organizowania społecznej aktywności swoich czytelników,

10. organizowanie i wspieranie inicjatyw, akcji, programów organizowanych przez biura prowadzone przez wydawców czasopism dla organizowania społecznej aktywności swoich czytelników,

11. wspieranie reklamy mediów,

12. wspieranie zakupu sprzętu, pomocy naukowych i narzędzi przekazu medialnego,

13. finansowanie wynajmu sal, audytoriów, lokali dla działalności klubowej, pomieszczeń biurowych dla działalności społecznej,

14. organizowanie zbiórek publicznych na cele charytatywne.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Opierając się na doświadczeniach, mądrości i nadziejach tysięcy członków Klubów „Gazety Polskiej”, czytelników „Gazety Polskiej” i sympatyków środowiska „Strefy Wolnego Słowa” w Polsce i za granicą, założyliśmy Fundację, dzięki której będziemy mogli z większą skutecznością podjąć się zadania, jakim jest zmienianie Polski i budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Proszę pamiętać, że jeszcze kilka lat temu termin Kluby „Gazety Polskiej” w zasadzie nie funkcjonował w przestrzeni publicznej; jego znaczenie rozumiane było tylko przez garstkę osób zaangażowanych w działalność Klubów. Ktoś niezorientowany, usłyszawszy o Klubach mógł co najwyżej przypomnieć sobie, że jest „jakaś tam gazeta” z Polską w nazwie; to wszystko. Dziś jest inaczej. Nawet nieprzychylne naszemu środowisku media nie mają innego wyjścia, by przy okazji takich wydarzeń jak Marsz Niepodległości, czy inne, mniej spektakularne, czasem czysto lokalne inicjatywy – nie wspomnieć o udziale w nich Klubów „Gazety Polskiej” i naszego środowiska. Staliśmy się znaczącą siłą, wobec której nie da się już stosować taktyki przemilczania; siłą z którą trzeba się liczyć. To Państwa zasługa – członków i sympatyków Klubów.

Ale i na tym poprzestać nie możemy. Musimy iść dalej – i właśnie powołanie Fundacji to kolejny krok na naszej drodze budowy Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wkrótce powstanie strona internetowa Fundacji, na której na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o działaniach, jakie w ramach Fundacji będą podejmowane.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie zyski z tej działalności będą służyły działalności statutowej Fundacji.

Każdy może zwrócić się do Fundacji z propozycją współpracy, np. współfinansowania jakiegoś przedsięwzięcia, które mieści się w celach statutowych Fundacji. Razem możemy zrealizować o wiele więcej, razem możemy zrobić to, czego osobno zrealizować się nie da, albo jest to niezwykle trudne. Razem urzeczywistnimy nasze plany.

Czekamy na Państwa propozycje: fundacja.klubygp@gazetapolska.pl

Długo zastanawialiśmy się nad bankiem w którym powinniśmy otworzyć rachunek, rozpatrzyliśmy skrupulatnie wszystkie „za” i „przeciw”.

Na podstawie tzw. koszyka „Forbesa” (to znaczy – zestawie podstawowych usług bankowych, w skład którego wchodzi opłata za prowadzenie konta, za przelewy do urzędu skarbowego i ZUS, zwykłe przelewy do innych banków, a także wypłaty z bankomatów) – stwierdziliśmy, że najtańszym bankiem w którym Fundacja otworzy swoje konto jest Alior Bank.

W imieniu Fundatorów proszę o wsparcie Fundacji Klubów Gazety Polskiej.

Ryszard Kapuściński

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress