Tekst alternatywny

Pracowity rok Klubów Gazety Polskiej – 31.12.2013 r.

Pracowity rok Klubów Gazety Polskiej – 31.12.2013 r.

Tylko w ubiegłym roku powstało aż 45 nowych Klubów „GP”. Taka tendencja utrzymuje się od kilku ostatnich lat. Trzeba z satysfakcją stwierdzić, że praktycznie co tydzień powstaje jeden Klub „GP”. W ostatnich latach pojawiają się one w coraz mniejszych miejscowościach; podobnie wiele klubów rozpoczyna działalność poza granicami Polski. Kluby w większych miastach powstawały w pierwszych latach funkcjonowania idei klubowej (od 2005 r.), dlatego już w prawie każdym większym mieście w Polsce od kilku lat istnieje przynajmniej jeden Klub „GP”. Powstawanie Klubów w coraz mniejszych miejscowościach, gdzie inicjatywy takie spotykają się z licznymi problemami, można wytłumaczyć tylko w jeden sposób: obywatele mobilizują się, zaczynają się jednoczyć i podejmują próbę przeciwstawienia się lokalnej postpeerelowskiej rzeczywistości, w jakiej żyją od ponad dwudziestu lat. Te realia, przysłowiowe małomiasteczkowe układy, które nie pozwalają uczciwie działać i żyć, najbardziej widoczne są właśnie w małych miejscowościach. Dlatego mieszkańcy tych miasteczek zaczynają tworzyć nieformalne związki, stowarzyszenia, grupy lobbystyczne, zrzeszenia i wspólnoty, które – nie wchodząc w żadne związki z miejscową władzą – potrafią się zorganizować i działać dla wspólnego dobra. Potrafią skutecznie realizować cele społeczne, ekonomiczne i polityczne.

W ostatnich latach w budowie społeczeństwa obywatelskiego w tych małych miejscowościach niepoślednią rolę zaczęły odgrywać Kluby „GP”. To one skupiają tych ludzi dla których ich mała ojczyzna jest bardzo ważna, a Polska jest najważniejsza. To oni jako pierwsi przestali się bać lokalnych układów, które zawsze miały decydujące znaczenie dla przyszłości mieszkańców tych miasteczek i nie boją się już pokazać swoich twarzy organizując czy to miesięcznice smoleńskie, czy inne patriotyczne uroczystości. To oni, lokalni patrioci – nie dla kariery, obecnych czy przyszłych profitów, przeważnie nie związani z żadną partią, identyfikujący się z podstawowymi wartościami etycznymi i moralnymi, nie znajdując w swoim środowisku odpowiedniego forum do dyskusji na temat najważniejszych problemów nurtujących ich najbliższe otoczenie – tworzą to forum, zakładając Kluby „GP”. To jest działanie oddolne, czyste w swojej genezie, spontaniczne, tak jak to było u początku „Solidarności”. To jest budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Poza granicami Polski istnieje prawie 60. Klubów „GP”. Zakładają je ludzie którzy przeważnie chcieli działać, lub działali w różnych organizacjach polonijnych. Niestety, ciągłe niesnaski w środowisku polonijnym, w organizacjach, które w wielu przypadkach są na garnuszku obecnego rządu w Polsce, często zakładane, lub zdominowane przez ludzi wywodzących się z dawnych struktur SB, nie pozwały na realizację ich patriotycznych celów i marzeń o wolnej Polsce. Dlatego patrioci zakładają Kluby „GP” i organizują przestrzeń dla dyskusji o innej Polsce, nie takiej jaką musieli opuścić, ale o takiej, do jakiej pragną wrócić. Robią to codziennie, czy to poprzez przygotowywanie się do najbliższych wyborów parlamentarnych w Polsce i doglądania uczciwości podczas wyborów, czy np. poprzez organizację w połowie lutego w Doylestown (Pensylwania) I Zjazdu Klubów „GP” ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, na którym omówione zostaną przyszłe działania amerykańskich i kanadyjskich klubów.

Rok 2013 był bardzo pracowitym rokiem dla 371. Klubów „GP” działających w Polsce i poza granicami kraju. Kluby zorganizowały lub współorganizowały setki wydarzeń, np.: wystawy „Prawda i Pamięć. Smoleńsk 2010”, inicjatywy związane z budową pomników tych, którzy zginęli nad Smoleńskiem, pokazy filmów i promocje książek, połączone ze spotkaniami z twórcami tych dzieł, spotkania z ważnymi ludźmi kultury, nauki, polityki. Organizowały comiesięczne Marsze Pamięci w kilkuset miastach w Polsce i na świecie, obchodziły 150 rocznicę Powstania Styczniowego, upamiętniły Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, uczestniczyły w marszu w Obronie Wolnych Mediów i TV Trwam, w II Wielkim Wyjeździe na Węgry, popierając dążenia Węgrów do samostanowienia, upamiętniły Rotmistrza Witolda Pileckiego. Kluby brały udział w Święcie 3 Maja, Zjeździe Klubów „GP” w Kalwarii Zebrzydowskiej, uczestniczyły w dniach protestu razem z NSZZ „Solidarność” w Warszawie, spotkały się na Nadzwyczajnym Zjeździe Klubów „GP” w Licheniu, współorganizowały uroczystości 11 listopada z Prawem i Sprawiedliwością w Krakowie, marsz Niepodległości i Solidarności 13 grudnia w Warszawie, uczestniczyły w regionalnych zjazdach klubowych, etc…

Można by tak wymieniać i wymieniać bez końca. A co kluby robiły w przedświątecznym tygodniu?

W krakowskim Klubie „GP” dobyło się spotkanie autorskie ze Sławomirem Kmiecikiem połączone z prezentacją książki „Przemysł pogardy 2”. Na drugim spotkaniu klub gościł Pawła Kurtykę, prezesa Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej i współredaktora publikacji „Prawdziwa Księga zasług W. Jaruzelskiego”.

Klub „GP” w Monachium zorganizował projekcję filmu „Polacy” red. Marii Dłużewskiej.

Klub „GP” w Rudzie Śl. zorganizował spotkanie z prof. Piotrem Jaroszyńskim na temat „Cztery filary Polskości”.

W Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 5 rocznicy powstania poznańskiego Klubu Gazety Polskiej, oraz tradycyjne spotkanie opłatkowe.

W Dzierżoniowie II odbyło się spotkanie ze Sławomirem Kmiecikiem – dziennikarzem, publicystą i autorem książki: Przemysł pogardy I i II.

Klub GP w Tychach, włączył się do akcji prowadzonej przez stowarzyszenie Odra- Niemen z Wrocławia, akcji Rodacy – bohaterom polegającej na zbiórce darów dla kombatantów na kresach i ich rodzin.

W Myślenicach odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Krzysztofem Szczerskim – autorem wprowadzenia do „Kazań sejmowych” Ks. Piotra Skargi.

W Kołobrzegu odbyło się spotkanie z Elżbietą Cherezińską autorką powieści z cyklu skandynawskiego, a także z historii Polski.

Koszaliński Klub „GP” spotkał się z parlamentarzystą naszego, zachodniopomorskiego regionu posłem Czesławem Hocem.

W Nowym Sączu odbyło się spotkanie wigilijne.

W Bydgoszczy odbył się kolejny marsz przeciw komunizmowi. Zaprezentowana została książka Krystiana Frelichowskiego pt. „Czas próby”.

W Puławach odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Przywrócić pamięć”, w którym uczestniczyła p. Krystyna Murat i Adam Słomka.

Kluby „GP” z Przemyśla i Jarosławia wzięły udział w marszu poświęconym pamięci Orląt Przemyskich.

Profesor Jan Żaryn był gościem Klubu „GP” Gdańsk II.

W Radomiu Klub „GP” zorganizował spotkanie opłatkowe.

W Czosnowie odbyło się spotkanie z Piotrem Gontarczykiem połączone z promocją książki pt. „Polska Partia Robotnicza Droga do władzy 1941 – 1944″.

W Białymstoku gościł Leszek Żebrowski. Wyświetlono film dokumentalny Artura Janickiego pt. „Jedwabne” z 2003 roku.

Gliwicki Klub „GP” uczcił setną rocznicę urodzin płk. Łukasza Cieplińskiego. Spotkanie prowadziła Marta Piątek, po kądzieli spokrewniona z rodziną Cieplińskich.

W Kołobrzegu odbyło się spotkanie z zarządem Stowarzyszenia Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej. Odbył się również koncert którego wykonawcami byli: Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk.

Na spotkaniu patriotycznym w Trzebini śpiewano pieśni patriotyczne, które pisali i śpiewali Legioniści przeszło 95 lat temu. Gośćmi byli: poseł K. Szczerskiego, senator A. Pająk.

Na zaproszenie Klubu „GP” Andrychów II odbyło się spotkanie z senatorem Andrzejem Pająkiem (PiS) oraz Z-cą Przewodniczącego NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie z Jarosławem Biegunem. W Andrychowie odbyło się również spotkanie z red. Dorotą Kanią.

Klub „GP” w Gdańsku zorganizował spotkanie z opozycjonistą i oficerem marynarki wojennej Tadeuszem Szczudłowskim z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin. Spotkanie prowadził i mowę laudacyjną wygłosił Piotr Szubarczyk.

Gnieźnieński Klub „GP” zorganizował spotkanie ze Sławomirem Cenckiewiczem. Tematem spotkania była jego ostatnia książka pt. „Wałęsa. Człowiek z teczki.”

Gościem krakowskiego Klubu „GP” w Nowej Hucie był Władysław Grodecki i ks. prof. Dariusz Oko.

Członkowie koszalińskiego Klubu „GP” uczestniczyli w otwarciu wystawy upamiętniającej w fotografiach i dokumentach historię powstania w Koszalinie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Olecku odbyło się spotkanie z cyklu pt. „Zasłużeni dla Olecka”. Gościem spotkania był b. dyrektor biblioteki miejskiej w Olecku, p. Ryszard Demby.

Kęty – powstał 369 klub „GP”, przewodniczącym został Zbigniew Kowalski, tel. 602 468 493, e-mail: klubgp.kety@gmail.com

Radzymin – powstał 370 klub „GP”, przewodniczącym został Włodzimierz Wieczorek, tel.: 881 512 212 , e-mail: klubgpradzymin@gmail.com

Hamburg-Stadt – powstał 371 klub „GP”, przewodniczącą została: Anna Halves ; tel.: (0049)1723947198; e-mail: kgp.hamburg.stadt@gmail.com

Mrągowo – powstał 372 klub „GP”, przewodniczącym został: Jerzy Antoni Gosiewski; tel.: 509 902 541e-mail: klubgazetypolskiej.mragowo@wp.pl

Warka – działalność Klubu „GP” chwilowo zawieszona. Panu Piotrowi Bączkowi dziękuję za dotychczasową współprace.

Goleniów – działalność Klubu „GP” chwilowo zawieszona. Panu Arkadiuszowi Jasińskiemu dziękuję za dotychczasową współpracę.

Wodzisław Śl. – działalność Klubu „GP” chwilowo zawieszona. Panu Mirosławowi Bałdydze dziękuję za dotychczasową współprace.

Młodzieżowy Klub „GP” w Warszawie – zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym został: Antoni Kolek, tel.: 505 942 086, e-mail: mlodziezgp@gmail.com Wice-przewodniczącą została: Agata Popkowska, tel.: 505 942 582

Ostrowiec Św. – zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym został: Karol Wójcik; tel.: 796 335 384; e-mail: klubgp.ostrowiecsw@o2.pl Panu Jerzemu Matusiakowi dziękuję za dotychczasową współprace.

Łomianki – zmiana przewodniczącego, nowym przewodniczącym został: Radosław Obolewski, tel. 531 990 600, e-mail: radoslaw.obolewski@gmail.com Pani Leonii Harasim dziękuję za dotychczasową współprace.

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinsk

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress