Tekst alternatywny

Prezydent RP do Klubów „Gazety Polskiej”: Dziękuję za pielęgnowanie i obronę fundamentalnych wartości


Andrzej Duda skierował list do uczestników rozpoczętego już XVI Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. „To jedna z największych w naszym kraju organizacji pozarządowych o ogromnym znaczeniu w polskim życiu publicznym. Tworzą Państwo wielkie środowisko ludzi głęboko przejętych losami Ojczyzny” – napisał prezydent RP, życząc uczestnikom zjazdu owocnych obrad.

W Sulejowie rozpoczął się dziś XVI Zjazd Klubów Gazety Polskiej. W programie są m.in. panele tematyczne poświęcone: polityce zagranicznej, gospodarce, polityce prorodzinnej, edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży oraz zagrożeniom covidowym w Polsce. Nie zabraknie także bieżących spraw klubów.

List do uczestników zjazdu skierował prezydent RP Andrzej Duda.

Kluby „Gazety Polskiej” to jedna z największych w naszym kraju organizacji pozarządowych o ogromnym znaczeniu w polskim życiu publicznym. Tworzą Państwo wielkie środowisko ludzi głęboko przejętych losami Ojczyzny. Środowisko żarliwych patriotów pieczołowicie zachowujących nasze narodowe dziedzictwo, walczących o prawdę i wolność słowa, kultywujących polską pamięć i tożsamość oraz zabiegających o umacnianie suwerenności, godności i znaczenia Rzeczypospolitej w świecie XXI wieku

– napisał Duda, dodając:

Cieszę się, że w całej Polsce, a także w wielkich skupiskach Polonii w Europie, USA, Kanadzie i Australii działa prawie 500 Klubów pięknie pomnażających Państwa bogaty dorobek. Przed kilku laty, w początkach mojej prezydentury, z głębokim uznaniem nazwałem Państwa ambasadorami i rzecznikami naszych narodowych spraw. Wiele kolejnych, wspaniałych świadectw Państwa patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania dobitnie to potwierdza. Pragnę państwu serdecznie podziękować za wierne pielęgnowanie i obronę fundamentalnych wartości konstytuujących naszą narodową wspólnotę. Dziękuję również za udzielone mi poparcie podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich oraz za liczne wyrazy życzliwości i zaufania, które ogromnie sobie cenię”.

Prezydent odniósł się też do miejsca, w którym odbywa się zjazd.

Ma piękną, symboliczną wymowę to, że za miejsce kolejnego swojego zjazdu obrali państwo Sulejów k. Piotrkowa Trybunalskiego – miasto o dumnej, przeszło osiemsetletniej historii i wspaniałych tradycjach. To właśnie tutaj, w klasztorze ojców cystersów, w 1318 roku odbył się wielki zjazd polskiego rycerstwa, możnowładztwa i duchowieństwa, który w przesłaniu do papieża wniósł o koronację Władysława Łokietka i odnowienie Korony Królestwa Polskiego po trudnych doświadczeniach rozbicia dzielnicowego. Dzisiaj ten symbol jest sugestywnym nawiązaniem do wyzwań, które stoją przed Polską i Polakami, abyśmy mogli budować w przestrzeni międzynarodowej wysoką pozycję niepodległej Rzeczypospolitej na miarę naszych ambicji i potencjału

– napisał Andrzej Duda.

Na koniec prezydent podziękował za zaproszenie na zjazd i życzył uczestnikom owocnych obrad:

Dziękując Państwu, w imieniu własnym i mojej Małżonki, za zaproszenie na XVI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej”, pragnę wyrazić przekonanie, że będą państwo solidarnie łączyć wysiłki dla urzeczywistnienia tych wielkich zadań. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad”.

źródło: https://niezalezna.pl/402848-prezydent-rp-do-klubow-gazety-polskiej-dziekuje-za-pielegnowanie-i-obrone-fundamentalnych-wartosci

belkapodtransmisje
unnamed