Tekst alternatywny

Protest: Oleksy honorowym obywatelem Nowego Sącza i książka o nim sfinansowana przez władze miasta z naszych podatków.

Protest: Oleksy honorowym obywatelem Nowego Sącza i książka o nim sfinansowana przez władze miasta z naszych podatków.

Jesienią zeszłego roku Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta większością zaledwie jednego głosu zdecydowała o nadaniu pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Nowego Sącza Józefowi Oleksemu. Oleksy, urodzony w Nowym Sączu zdaniem prezydenta Ryszarda Nowaka z PiS zasługiwał na szczególne uhonorowanie, jednak ponad pół roku trwało napisanie specjalnej książki (dotowanej przez władze miasta z naszych podatków). poświęconej Oleksemu przez Jerzego Leśniaka, dawnego pracownika organów prasowych PZPR, długoletniego współpracownika Oleksego, obecnie pracownika sądeckiego Urzędu Miasta. Promocja tej książki 4 lipca, była okazją do wręczenia Marii Oleksy w sądeckim ratuszu honorowego obywatelstwa dla jej zmarłego męża.

Decyzja ta wywołała oburzenie środowisk patriotycznych Nowego Sącza, dlatego Klub GP wystosował najpierw oświadczenie w którym wezwał władze Nowego Sącza do opamiętania, a następnie pojawił się pomysł, żeby w czasie promocji książki o Oleksym przeczytać na sądeckim rynku artykuł dr Piotra Gontarczyka „Agent Oleksy” zamieszczony na łamach GP w 2012 roku, gdyż nasuwało się przypuszczenie, że nie był on znany ani władzom Nowego Sącza, ani autorowi książki o Oleksym.  Osoby zmierzające do ratusza zostały powitane przez pikietę na czele z przewodniczącym klubu GP Nowy Sącz Tomaszem Baliczkiem, a potem kilkadziesiąt osób przez prawie godzinę słuchało o dokonaniach agenta „Piotra”, o późniejszych próbach zacierania śladów współpracy z wywiadem PRL i skutkach jakie brak rzetelnej lustracji przyniósł Polsce. Szkoda, że Prezydent miasta, który twierdzi, że jest członkiem PiS, oraz kilku radnych PiS, którzy poparli pomysł obdarzenia Oleksego honorowym obywatelstwem nie czytają Gazety Polskiej. Wydaje się jednak, że presja ma sens ponieważ na uroczystości  pojawiło się tylko dwóch radnych reprezentujących SLD i PSL, a zdecydowaną większość uczestników stanowili dawni działacze PZPR, oraz władze Nowego Sącza. Sądecki Klub GP został wsparty przez delegację z Krakowa pod wodzą Zygmunta Miernika.

W PRL honorowym obywatelem Nowego Sącza był urodzony niedaleko Zygmunt Berling, dziś został nim pośmiertnie Józef Oleksy, kto wie, może niedługo honorowym obywatelem naszego miasta zostanie Józef Cyrankiewicz?

Klub Gazety Polskiej z Nowego Sącza

Foto.: Sylwester Adamczyk

http://sacz.in/wydarzenia/news,31505.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=mailing

http://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/radni-zbojkotowali-promocj%C4%99-ksi%C4%85%C5%BCki-o-j%C3%B3zefie-oleksym-zdj%C4%99cia

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress