Tekst alternatywny

Spotkanie na temat Konferencji Smoleńskich w Krakowie-Nowej Hucie.(wideo)

W auli Kościoła p.w. św Józefa odbyło się spotkanie na temat Konferencji Smoleńskich, o których mówili mec Małgorzata Wasserman, prof. Janusz Kawecki oraz dr Mirosław Boruta.

W swoim wykładzie prof. J.Kawecki przedstawił genezę powstania i zorganizowania konferencji. Kilka miesięcy po katastrofie profesorowie: Witakowski, Rońda i Jemielita postanowili powołać zespół naukowców ds. zbadania przyczyn mechanicznego zniszczenia samolotu. Jednak pomysłem nie były zainteresowane organy naukowe powołane do prac badawczych w zakresie mechaniki. Po opublikowaniu Raportu Millera w naukowym środowisku pojawiło się wiele wątpliwości, dlatego z żalem przyjęto brak dociekliwości badawczej u senatorów z tytułami profesorskimi. Osobą, który sprawdził się w tamtym czasie był p. Zdzisław Pupa. Zadane pytania skierowane do p. Millera świadczyły o jego odwadze i sporej wiedzy. Szczególnie ważne było pytanie: czy rząd polski posiada symulację rozpadu samolotu. W odpowiedzi usłyszał, że jeżeli komuś potrzebna jest taka wiedza to może przeprowadzić własne eksperckie badania. Raport oraz brak racjonalnych wyjaśnień spowodował, że przystąpiono do zbierania deklaracji wśród naukowców, którzy mogliby rozpocząć badania naukowe nad kwestiami nie wyjaśnionymi przez rządową komisję. Przed przystąpieniem do analizy badawczej wysłano listy do ośrodków naukowych zajmujących się mechaniką i lotnictwem z propozycją wykonania prac i zorganizowania konferencji naukowej. Większość instytucji w żaden sposób nie odniosła się do propozycji. Ze szczególnym zdziwieniem odebrano negatywną odpowiedź od Centrum Badań, które tłumaczyło swoją decyzję brakiem kompetencji w zakresie proponowanych działań. Środowisko naukowe mając na uwadze fakt, iż koledzy z różnych ośrodków badawczych rozpoczęli przedmiotowe badania, postanowili zorganizować I Konferencję Smoleńską. Podstawą zorganizowania konferencji była wymiana doświadczeń naukowych oraz pragnienie udowodnienia, że środowisko naukowe jest grupą światłych ludzi, nie wyrażających zgody na traktowanie ich przez oficjalne ośrodki jako biernej grupy. Celem konferencji było również wsparcie rodzin smoleńskich. Podczas prezentacji multimedialnej prof. J.Kawecki przedstawił kilka najciekawszych opracowań. Następnie podzielił się wnioskami z dwóch konferencji, które wskazują, że organy państwowe złamały zasady jakie należy stosować przy ustalaniu przyczyn wypadków, nie tylko obowiązujące przepisy zostały naruszone, ale nawet zdrowy rozsądek. Naukowcy dostarczyli dowodów bezpośrednich i pośrednich, że na pokładzie samolotu doszło do poważnego wybuchu. Poprzez naukową dociekliwość wykazano m.in. że zostały przemieszczone części samolotu. Ze zdjęć satelitarnych również wynika , że brzoza została wcześniej ścięta tzn. na kilka dni przed katastrofą. Współautorami powyższej analizy i interpretacji zdjęć jest grupa ośmiu naukowców w w tym m.in. prof. Cieszewski oraz Dyrektor Amerykańskiego Centrum Badań Geoprzestrzennych. Kluczowym stwierdzeniem dokonanych analiz jest to, że istnieją racjonalne wyjaśnienia przyczyny katastrofy inne niż podaje się w oficjalnej wersji. Podjęte akademickie śledztwo ma również ważne uzasadnienie socjologiczne tj. gdy wspólnota została dotknięta kataklizmem to ta wspólnota musi ustalić przyczynę wypadku.

W drugim wystąpieniu podczas czwartkowego wieczoru dr Mirosław Boruta przedstawił referaty socjologiczne, które pojawiły się podczas II Konferencji Smoleńskiej. Ważnymi kwestiami, które tam zostały poruszone było: przedstawienie trudności, które dotykają naukowców w swoich środowiskach, jakie naciski są na nich wywierane, a także ujęcie społecznego kontekstu katastrofy w mediach czy prasie. Prelegent przedstawił szerszy kontekst społeczny ujawniający się w kompletnym rozkładzie państwa. W projekcie wymyślonym przez rządzących nie ma miejsca na wartości narodowe i religijne. Dlatego tak ważne jest nasze zaangażowanie społeczne i polityczne, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów. Jeżeli chcemy złożyć hołd ofiarom i wygrać tę wojnę to najlepszym sposobem będzie, gdy zaczniemy odnosić sukcesy. Dobrze, że socjologowie zostali zaproszeni na konferencję, ponieważ mają oni dużo do powiedzenia w zakresie stanu naszego państwa, narodu czy systemie wartości.

Ostatnim zaproszonym gościem była mec. Małgorzata Wasserman, która w kilku słowach odniosła się do swojego konferencyjnego referatu. Mogła go wygłosić, po uzyskaniu zgody od prokuratora, który zniósł klauzulę tajności. Z wielu referatów na uwagę zasługuje analiza prawna, odnosząca się do odpowiedzialności karnej Premiera RP Donalda Tuska, która wg szczegółowej analizy nie może go ominąć. Liczy na większą obecność środowisk prawniczych i medycznych, które do tej pory były reprezentowane w niewielkiej ilości. Podziękowała naukowcom za prowadzone badania pomimo wielu represji jakie spadają na nich za zaangażowanie w sprawę. Organizuje się przesłuchania , które mają służyć ukaraniu i zdyskredytowaniu w oczach opinii publicznej naukowców. Dlatego zadeklarowała pomoc prawną, ponieważ zdaje sobie sprawę z nacisków i problemów z jakimi borykają się badacze.

Wideo: KGPNowaHuta

Foto.: Andrzej Kalinowski, Tomasz Orlowski, Monika Oleksy

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress