Tekst alternatywny


 

Panel – Rola Kuratorium w szkolnictwie

Prowadzenie: Redaktor Piotr Lisiewicz

Udział wzięli:

– Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

– Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty