Tekst alternatywny

Tarnobrzeg – Apel do najwyższych władz państwa w sprawie „Żołnierzy Wyklętych”

26 lutego 2015 r Rada Miasta Tarnobrzega na wniosek Klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu podjęła Apel do najwyższych władz państwa w
sprawie „Żołnierzy Wyklętych”, którego treść przesyłam w załączeniu. Po burzliwej dyskusji wywołanej przez opcję PO i postkomuny, Apel przyjęto
10 głosami za- 4przeciw i 3 wstrzymujących się.

Relację z tej części Sesji można wysłuchać pod adresem: www.nadwisla24.pl

APEL

DO WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rada Miasta Tarnobrzega zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o przyspieszenie prac nad zorganizowaniem uroczystego pogrzebu wszystkim „Żołnierzom Wyklętym” których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane. Ponadto wnosimy o wznowienie i szybką realizację kolejnego etapu prac ekshumacyjnych umożliwiających wydobycie pozostałych w dołach śmierci szczątków naszych bohaterów, którzy oddali swe życie za wolną i niepodległą Polskę, oraz stworzenie im wszystkim okazałego Panteonu Narodowego, w którym winni zostać z honorami pochowani.

Zaplanowany pogrzeb na dzień 27 września 2014 roku nie doszedł do skutku, a Polacy  odczuwają brak jakichkolwiek oficjalnych informacji od władz polskich co do dalszych poczynań w tym temacie. Obawiamy się, że obecne wstrzymanie dalszych prac skutkować będzie zaniechaniem kolejnych ekshumacji „Żołnierzy Wyklętych” na „Łączce” jak i na Służewie.

Nasz rodak cc. mjr Hieronim Dekutowski ps.”Zapora” którego pamięć czcimy rokrocznie, odnaleziony i zidentyfikowany podobnie jak wielu innych bohaterów nie może doczekać się właściwego potraktowania przez władze swojego państwa. W ten sposób wypaczana jest perspektywa historyczna Polski, sugerująca jednocześnie niemoc lub niechęć władz  wobec ofiar niemieckiego i komunistycznego terroru.

Przemilczany, wypaczany i fałszowany temat „Żołnierzy Wyklętych” przez reżim komunistyczny, winien w obecnych warunkach być właściwie eksponowany, doceniany i uczciwie traktowany przez władze suwerennego państwa polskiego.

W świetle powyższego oczekujemy od najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia działań w celu:

– umożliwienia dokończenia prac ekshumacyjnych na „Łączce” Wojskowego Cmentarza na Powązkach w Warszawie,

– ustalenia tożsamości wydobytych szczątków poprzez przeprowadzenie badań DNA

– budowy Panteonu Narodowego, gdzie z należnymi honorami pochowamy naszych Bohaterów.

 

Tarnobrzeg 26 luty 2015r.

Otrzymują:

1x Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski

1x Marszałek Sejmu – Radosław Sikorski

1x Marszałek Senatu- Bogdan Borusewicz

1 x Prezes Rady Ministrów – Ewa Kopacz

1 x a/a

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress