Tekst alternatywny

Tarnobrzeg: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Drodzy tarnobrzeżanie, szanowni goście.
Otwierając uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 70-tej rocznicy śmierci cc mj. Hieronima Dekutowskiego Ps.” Zapora, serdecznie witam wszystkich tutaj zgromadzonych, a szczególnie serdecznie witam przybyłych gości i realizatorów dzisiejszego święta.

Witam Panią Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Janinę Sagatowską

Witam Prezydenta Miasta Tarnobrzega – Pana Dariusza Bożka

Witam Siostrzenicę mjr Hieronima Dekutowskiego ps.”Zapora” Panią Krystynę Frąszczak z mężem.

Witam Panią dr. Ewę Kurek, która kilka lat poświęciła badaniom życia, działalności i losów „Zapory” i jego żołnierzom, wydając na ten temat wiele pozycji książkowych.

Witam dowódcę 16 batalionu saperów z Niska w osobie Pana majora Adama Bieńka.

Witam delegację Garnizonu z Nowej Dęby, która pełni dzisiaj pod dowództwem plutonowego Piotra Berbeckiego wartę honorową przy pomniku mjr Hieronima Dekutowskiego ps.”Zapora”.

Witam dowódcę 3 batalionu Jednostki Wojskowej z Niska Pana płk Radosława Podolskiego.

Witam uczniów Zespołu Szkół Doskonalenia Zawodowego z Kielc, którzy dzisiaj prezentują nam widowiskową musztrę paradną.

Witam klasy mundurowe Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Sandomierza, oraz Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica z Tarnobrzega.

Witam uczniów szkół katolickich z Tarnobrzega, którzy wykonają część artystyczną tejże uroczystości.

Witam Jednostkę Strzelecką im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”w Tarnobrzegu, która poprowadzi Apel Pamięci.

Witam Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu który zaprasza na ciepły poczęstunek z dziczyzny na Placu B.Głowackiego.


DRODZY TARNOBRZEŻANIE, SZANOWNI GOŚCIE!

Spotkaliśmy się dzisiaj przed pomnikiem naszego bohatera, niezłomnego bojownika o wolną i niepodległą Polskę. Spotkaliśmy się, by uczcić tych wszystkich Żołnierzy Wyklętych którzy nie szczędzili zdrowia, krwi i życia w obronie największego skarbu, jakim jest Ojczyzna. A było ich niemało. Blisko 20 tysięcy Żołnierzy Wyklętych zostało zamordowanych, a ok. 200 tysięcy skazano na więzienia lub zesłano do rosyjskich łagrów.
W dniu 10 kwietnia 2010 r. Polska straciła wielkich Patronów „Żołnierzy Wyklętych”. Patroni ci swymi działaniami i twórczą pracą, po 50 latach zniewolenia Polski, i latach przemilczania w III Rzeczypospolitej przypomnieli o tych, którzy pierwsi podjęli walkę o wolność i niezawisłość Polski z sowieckim okupantem.
Pan Prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński był pierwszym Prezydentem III Rzeczypospolitej, którego serce przepełniała miłość do Polski Walczącej o swą niepodległość, który wydobył z zapomnienia i uhonorował najwybitniejszych „Żołnierzy Wyklętych”, odznaczając ich orderem Orła Białego lub Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Wśród wielu odznaczonych przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego znalazł się nasz bohater cc. Mjr. Hieronim Dekutowski ps.”Zapora” oraz sześciu jego podkomendnych w osobach: kapitana Stanisława Łukasika ps.”Ryś”, por. Jerzego Miatkowskiego ps. „Zawada”, por. Romana Grońskiego ps.”Żbik”, por. Edmunda Turduja ps.”Mundek”, por. Tadeusza Pielaka ps.”Junak” oraz por. Arkadiusza Wasilewskiego ps.”Biały”. Pierwszym kawalerem medalu „Sigillum Civis Virtuti” jest mjr. Hieronim Dekutowski. Odznaczenie to nadała mu pośmiertnie Rada Miasta Tarnobrzega. Wszystkie te postaci są upamiętnione tablicami w kościele OO. Dominikanów. Mjr Hieronim Dekutowski wraz ze swymi wyżej wymienionymi podkomendnymi został zamordowany w Warszawie w więzieniu na Rakowieckiej. Za 6 dni minie 70-ta rocznica ich śmierci.
Ciała ich zostały wrzucone do dołu wykopanego dla ofiar komunistycznej bezpieki na obrzeżu cmentarza Powązkowskiego. Nikt nie miał się nigdy dowiedzieć, gdzie są pochowani.
Kiedy 11 Listopada 2009 r. wybudowany staraniem Klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu ten oto pomnik mjr Hieronima Dekutowskiego został odsłonięty i poświęcony, patronat honorowy nad tą uroczystością objął Prezydent Lech Kaczyński. To także Prezydent Lech Kaczyński złożył na ręce Marszałka Sejmu projekt o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które ma być obchodzone w dniu 1 marca każdego roku.

Inicjatywa ustawodawcza dotycząca uchwalenia tej ustawy, organizowanie uroczystości upamiętniających, to ważny element testamentu ideologicznego śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak więc, dzisiejszy dzień jest kolejną odpowiedzią na ten testament.
Hieronim Dekutowski urodzony w Tarnobrzegu w 1918 roku w tym stojącym naprzeciw budynku ówczesnego Liceum zdał maturę w 1939 roku, po czym zgłosił się do wojska na ochotnika. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji i walczył w jej obronie. Potem w Anglii z wyróżnieniem ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty. Mógł zostać żołnierzem regularnej armii, ale wiosną 1942 r. zgłosił się do służby w szeregach formacji specjalnej- cichociemnych. We wrześniu 1943 r dokładnie w czwartą rocznicę sowieckiej agresji na Polskę został zrzucony do kraju. Miał 25 lat, gdy objął funkcję szefa Kedywu w Inspektoracie Rejonowym AK Lublin-Puławy. W jednym ze starć z Niemcami został ranny i leczył się w nieopodal leżącej Budzie Stalowskiej. Do lipca 1944 roku „Zapora” przeprowadził 83 akcje bojowo-dywersyjne przeciwko Niemcom. Wkroczenie Armii Czerwonej szybko okazało się nową formą okupacji. Jeszcze jedna krew nie oschła, a druga zaczęła się lać. Jesienią 1945 roku powstało Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Dekutowskiego mianowano dowódcą dywersji i oddziałów partyzanckich Inspektoratu WiN Lublin, z zadaniami realizacji zadań związanych z czynną samoobroną nie tylko na Lubelszczyźnie, ale także w województwach sąsiednich- rzeszowskim i kieleckim. Działał przy pomocy ruchliwych kilkunastoosobowych oddziałów zbrojnych na obszarze od powiatu lubartowskiego i Zamojszczyzny po powiat tarnobrzeski i wschodnią Kielecczyznę. Zapora miał wówczas pod bronią około 200 żołnierzy. Do legendy przeszły potyczki i zwycięskie starcia zgrupowania „Zapory” z NKWD, UB, MO i KBW oraz wypadowe rajdy partyzanckie. Podobnie jak za czasów okupacji niemieckiej „Zapora” bezwzględnie zwalczał przejawy współpracy z reżimem komunistycznym. W 1947 roku podjął wraz z kilkoma żołnierzami próbę przedostania się na Zachód. Okazało się, że wyjazd był zorganizowaną przez UB prowokacją. Wszystkich aresztowano na punkcie przerzutowym w Nysie. „Zapora” i jego podkomendni byli torturowani i męczeni w więzieniu MBW na warszawskim Mokotowie aż do lipca 1948 r. Został siedmiokrotnie skazany na karę śmierci. 7 marca 1949 roku został zamordowany w budynkach więzienia na Mokotowie.
Za spadochronowy skok do okupowanego kraju i walkę o niepodległość, władze Rzeczypospolitej nagrodziły Hieronima Dekutowskiego awansem oficerskim, Krzyżem Walecznych, a po latach Orderem Virtuti Militari. Komuniści odpłacili po swojemu- w bestialskim śledztwie wybili mu zęby, połamali ręce i nogi. W końcu -zamordowali.
W zamyśle komunistycznych władz, niemal przez 50 lat niszczących naszą Ojczyznę, ci, którzy sprzeciwiali się obcemu dyktatowi, mieli na zawsze zostać wymazani z pamięci społecznej. Stało się dzisiaj inaczej. To czerwoni barbarzyńcy znaleźli się na śmietniku historii, a armia Żołnierzy Wyklętych nabiera należną jej cześć i szacunek.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom tego dzisiejszego spotkania, będącego manifestacją naszego patriotyzmu i wyrazem szacunku dla tych wszystkich „Żołnierzy Wyklętych” którzy swą postawą zasłużyli na pamięć naszą i przyszłych pokoleń Polaków.

Tarnobrzeg 1 marca 2019 r.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress