Tekst alternatywny

Trzy razy tak!

Trzy razy tak!

Doskonale rozumiem furię Komorowskiego et consortes, z jaką zareagowali na projekt referendum w sprawie przyszłej konstytucji. Brzmi jak skowyt bólu okrągłostołowego zombie, który poczuł na sobie ciężar osinowego kołka.

Obowiązująca dziś konstytucja jest – jak jej twórca Aleksander Kwaśniewski – europejska z wierzchu, postkomunistyczna w środku i nieprecyzyjna jak dykcja Olka po kontakcie z wirusem filipińskim. Jaka zatem powinna być ta nowa? Krótka! Oczekuję odwołania się do Boga, narodu i tradycji jako źródeł prawa. Podkreślenia nadrzędności naszej konstytucji i suwerenności wobec wszystkich innych podmiotów. Prymatu prawa naturalnego nad stanowionym i uniwersalnych norm moralnych nad przywilejami mniejszości. Chcę jasnego określenia charakteru państwa i jego systemu – prezydenckiego bądź kanclerskiego (opowiadam się za tym pierwszym) i jasnych relacji między władzą ustawodawczą ,wykonawczą i sądowniczą. Ciało takie jak Trybunał Konstytucyjny uważam za zbędne. Wystarczy Sąd Najwyższy wybierany przez obie izby parlamentu większością kwalifikowaną. Tu zaznaczam, że po uchwaleniu konstytucji wszystkie ciała (łącznie z sądowniczymi) winny zostać zdymisjonowane i wybrane na nowo. Konstytucja powinna szeroko zabezpieczać prawa obywatelskie, z prawem do broni i nienaruszalnością miru domowego. Powinna być zagwarantowana pełna jawność postępowań prokuratorskich i sądowych, z niewielkimi jedynie ograniczeniami. W prostych sprawach rozstrzygnięcia muszą następować błyskawicznie. W stosunku do cudzoziemców winno panować pełne otwarcie, z rygorem bezwzględnego przestrzegania norm obowiązujących. Ich łamanie łączyłoby się z natychmiastową deportacją. Konstytucja powinna wspierać przedsiębiorczość, innowacyjność i bronić polskich obywateli w kraju i za granicą przed głodem, niedostatkiem i śmiercią. Za terroryzm, seryjne morderstwa i zdradę ojczyzny winna grozić przywrócona kara śmierci. Podobnie jak niezbędny byłby obowiązek powszechnego przeszkolenia wojskowego. Ku chwale ojczyzny!

Marcin Wolski

Marcin_Wolski_small

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress