Tekst alternatywny

Tychy: Obchody 3 maja

Trzeciomajowe uroczystości miały  w Tychach w trzy odsłony, pierwsza rozpoczęła się  na placu Konstytucji 3 maja. W majowy poranek Tyszanie i klubowicze zebrali się na zorganizowanym przez tyski klub GP wspólnym trzeciomajowym śpiewaniu. Wspólne śpiewanie było poprzedzone udziałem w Mszy Św  w kościele Św. Jana Chrzciciela. Podczas Mszy  dokonano odnowienia Ślubów Jasnogórskich a w czasie modlitwy wiernych modlono się słowami modlitwy Piotra Skargi. Około godz. 9.45 na pl. Konstytucji 3 maja  odśpiewano patriotyczne pieśni: „Witaj majowa jutrzenko”, „Pieśń konfederatów barskich”. „Marsz Polonia”.

      Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w kilku zdaniach podkreślił znaczenie konstytucji 3 Maja dla Polski i Europy oraz odczytał jej fragment.

      „3 maja 1791 roku Sejm Wielki po burzliwej debacie przyjął Ustawę Rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 Maja.   Ustanowiony wówczas akt był pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą taką na świecie. Konstytucja 3 Maja stanowiła ogromny przełom w ówczesnej Polsce i doprowadziła do znacznego wzmocnienie państwa polskiego. Historia nasza   pokazuje, że wielkie rzeczy są najczęściej wynikiem solidarnego działania całego narodu.

      W tworzenie Konstytucji 3 Maja zaangażowani byli najwybitniejsi przedstawiciele elit świeckich oraz duchownych.

        Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj , Ignacy Potocki , Stanisław Staszic

        Julian Ursyn Niemcewicz  oraz  król Stanisław August Poniatowski

Konstytucja 3 Maja była wyrazem dążeń oraz pragnień Polaków o  państwie prawa, Państwie  bezpiecznym i sprawiedliwym . Majowe święto dla wszystkich  Polaków jest dniem wyjątkowym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Posłowie zebrani na Sejmie Czteroletnim w Warszawie uchwalili  konstytucję.   Oto wynik pracy Sejmu Czteroletniego:

 1. RELIGIA PANUJĄCA Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami.
 2. SZLACHTA, ZIEMIANIE Szanując pamięć przodków naszych pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym uroczyście zapewniamy.
 3. MIASTA I MIESZCZANIE Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe, pod tytułem: „Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej” w zupełności utrzymane mieć chcemy.
 4. CHŁOPI, WŁOŚCIANIE Lud rolniczy, spod którego najobfitsze bogactw krajowych źródło – pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy.
 5. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.
 6. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA Sejm, czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją Króla.
 7. KRÓL, WŁADZA WYKONAWCZA Żaden rząd, nawet najdoskonalszy, bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Władzę najwyższego wykonywania praw – Królowi w radzie jego oddajemy.
 8. WŁADZA SĄDOWNICZA Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać rozkazujemy.
 9. REGENCYA Sejm wyznaczy Królową do zastąpienia Króla w obowiązkach.
 10. EDUKACJA DZIECI KRÓLEWSKICH Synowie królewscy, których do następstwa Tronu Konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi Ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do Narodu należy.
 11. SIŁA ZBROJNA NARODOWA Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.
 12. Konstytucja zniosła Liberum Veto, usprawniła sejm i wprowadziła trójpodział władzy a wolną elekcję zastąpiła dziedziczeniem tronu.

Marszałkowie  sejmowi wydali  7 maja uniwersał  ogłaszający uchwalenie konstytucji. Głosił on m.in.:

Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu „

Konstytucja 3 Maja pokazuje że nie mamy się czego wstydzić,   to co cechuje nasz kraj już od wieków to przywiązanie do wiary, szacunek dla życia  i wola ochrony wspólnych wartości.  Niestety współczesna Europa znacznie od takich standardów  odbiega i wprowadza swoje.  Dla tego powinniśmy być dumni z Polski   My Polacy stoimy na straży chrześcijańskich wartości  szanujemy każde  życie a nie hołdujemy śmierci,  chronimy drzewa a nie ich szkodniki. 

W czasie uroczystości rozdano 30  śpiewników, które przygotowała radna Ewa Węglarz.  Spotkanie  poprowadzili  Radna Ewa Węglarz, Przewodniczący Klubu GP Janusz Jabłoński a akompaniament muzyczny zapewnił Janek Pluta. Spotkanie zakończono hymnem.

W Tychach odbyły się również miejskie uroczystości obchodów Święta 3 Maja oraz rocznicy wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego, uroczystości odbyły się na Placu Wolności oraz pod pomnikiem Powstańców w Czułowie W czasie uroczystości, które odbyły się na Placu Wolności delegacja Klubu Gazety Polskiej złożyła kwiaty pod pomnikiem Powstańca Śląskiego  .

 Janusz Jabłoński

Klub Gazety Polskiej Tychy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress