Tekst alternatywny

Tychy – „Wiwat maj 3 maj …” Witamy na Placu Konsytuacji 3 Maja w Tychach

Tyski Klub Gazety Polskiej wraz z Radną Ewą Węglarz i Stowarzyszeniem „Solidarni 2010 „ przygotowali tym razem  niezwyczajne obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Otóż postanowiono nadać należytą rangę obszarowi, przylegającemu do terenu, na którym znajduje się kościół pw. Św. Jana Chrzciciela. Obszar ten ma wprawdzie na mapach nazwę Plac Konstytucji 3 Maja, lecz od lat jest zaniedbany, wykorzystywany jako nieuporządkowany parking. Nie było tu żadnych napisów, oznakowań i ani śladu troski gospodarskiej Miasta. Dokonaliśmy tu swoistych chrzcin. W cel godnego oznakowania placu, organizatorzy ufundowali i zamontowali profesjonalne tabliczki z nazwą: „Plac Konstytucji 3 Maja”. Rozstawiono również 5-metrowy baner witający gości. Po Mszy Św., wierni wychodzący z kościoła przywitani byli biało-czerwonymi chorągiewkami, rozdawanymi przez dzieci, młodzież i klubowiczów Gazety Polskiej. Na początku spotkania przywitano przybyłych zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Janusz Jabłoński, wygłosił krótki rys historyczny na temat Konstytucji 3-go maja, podkreślając rangę tego aktu urzędowego. Natomiast Radna Ewa Węglarz przypomniała historię  sąsiadującego tu kościoła Św. Jana Chrzciciela, budowanego w ciężkich czasach początku PRL-u. Głos zabrał również Dr Andrzej Drogoń, który odczytał fragmenty Konstytucji 3- Maja, wyjaśniając jej znaczenie dla niepodległości naszej Ojczyzny. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Mirek Kantor na gitarze. Zaśpiewano wspólnie „Wiwat Maj 3 Maj”, „ Jak Długo Na Wawelu”. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że włodarze naszego miasta przyczynią się do należytego uporządkowania Placu Konstytucji 3-go Maja. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy odśpiewali Hymn Polski.

Klub „Gazety Polskiej” Tychy