Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | List Jarosława Kaczyńskiego do uczestników zjazdu w Rzymie


TYDZIEŃ W KLUBACH „GAZETY POLSKIEJ” | 30.11.2022 r.

List Jarosława Kaczyńskiego do uczestników zjazdu w Rzymie.

W Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie odbył się VI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej.

Dom Polski przy Via Cassia 1200 został zakupiony przez Polonię z całego świata i ofiarowany Janowi Pawłowi II na audiencji w Watykanie 7 listopada 1981 roku. Składając wizytę w Domu Polskim 8 listopada 1981 roku, papież Polak wskazał, że ma on służyć „polskiemu pielgrzymowaniu”, ponieważ stoi na skrzyżowaniu dróg, które wiodą do Rzymu i stąd prowadzą do Polski oraz w różne części świata. W Domu Polskim pielgrzymi znajdą nie tylko nocleg i posiłek, lecz także mogą liczyć na opiekę duszpasterską i pomoc w zwiedzaniu Wiecznego Miasta.
Na zjazd została zaproszona premier Włoch Giorgia Meloni, która jednak poinformowała, że ze względu na swoją obecność na szczycie G20 na Bali będzie reprezentowana przez Giulio Terzi di Sant’Agata, senatora i byłego ministra spraw zagranicznych Włoch. Temat przewodni zjazdu to: „Czy wojna na Ukrainie zmieni Europę?”, a rozmawiali czołowi dziennikarze Strefy Wolnego Słowa z red. Tomaszem Sakiewiczem i red. Katarzyną Gójską na czele. Gośćmi honorowymi byli: marszałek senior Antoni Macierewicz, wicekonsul Piotr Chudy, pierwszy sekretarz Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej Marek Sorgowicki.
„Pani Giorgia Meloni bardzo chciała tu być, niestety nie pozwalały jej na to aktualne obowiązki, dlatego bardzo mnie prosiła, abym ją godnie reprezentował” – powiedział włoski senator Giulio Terzi di Sant’Agata z partii Fratelli d’Italia. Odnosząc się do wypowiedzi uczestników zjazdu i listu Jarosława Kaczyńskiego do klubowiczów, stwierdził: „To dla mnie coś wspaniałego być dziś razem z wami. Parlamentarzysta włoski czuje się tu jak w domu, jak w rodzinie. Słyszałem do tej pory słowa bardzo istotne od waszych przewodniczących czy prezesa Kaczyńskiego. Wolność to słowo, które czułem w tym wszystkim, o czym mówicie. Wolność to rzeczywistość najbardziej bliska człowiekowi. Ludziom, którzy czują się chrześcijanami, czytają, słuchają i naśladują naukę św. Jana Pawła II. Jan Paweł II tłumaczył, dlaczego upadł komunizm. Ojciec Święty mówił, że stało się to dlatego, że reżim odebrał ludziom i pracownikom wolność. Komunizm chciał odebrać człowiekowi wszystko, co najważniejsze: wolność i ideały. Chciał serce i duszę opróżnić ze wszystkiego” – powiedział polityk. I takie słowa przypominają nam wszystkim, że przyjaźń między narodami buduje się na wszystkich szczeblach drabiny społecznej, nie tylko na spotkaniach polityków, a czasami właśnie wbrew nim. Dlatego wspierajmy takie spotkania klubów „Gazety Polskiej” jak w Rzymie, Savannah, Paryżu czy Spale, bo one tak jak „efekt motyla” mogą wywołać tornado!
– Nasz VI Zjazd Klubów Gazety Polskiej Europy Zachodniej odbywa się w Rzymie, ale jeszcze ważniejsze jest to, że odbywa się w Domu Polskim Jana Pawła II, a jest to skrawek ziemi polskiej na ziemi włoskiej. Polska i Włochy, Polonia i Italia, odwieczna bliskość, braterstwo, niejednokrotnie wspólna historia. To jedyny ewenement w świecie, gdzie w odpowiednich hymnach narodowych jeden kraj mówi o drugim: „Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski” – śpiewają Polacy, a Włosi w jednej ze zwrotek własnego hymnu: „Już austriacki orzeł stracił swe pióra, krew włoską i krew polską pił wraz z Kozakiem, lecz wypaliła mu ona serce”. Dlatego tym bardziej jesteśmy zaszczyceni obecnością Pana Senatora Giulio Terzi di Sant’Agata jako znak przyjaźni i jedności między naszymi narodami, jako znak wspólnych zmagań o Europę mocną, sprawiedliwą, Europę o mocnych korzeniach kulturowych i chrześcijańskich – mówił podczas inauguracji VI Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej dr Aleksander Nowak, przewodniczący rzymskiego klubu „GP”. W zjeździe uczestniczyli klubowicze z Europy, m.in. z Rzymu, Genewy, Glasgow, Paryża, Niemiec i wielu miast Polski, ale też ze Stanów Zjednoczonych. Na TT i FB zjazd obserwowały tysiące ludzi.
List do uczestników VI Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” w Rzymie napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński:
Warszawa, 17 listopada 2022 rok
Szanowny Pan
Ryszard Kapuściński
Prezes Klubów „Gazety Polskiej”
Szanowny Pan
Aleksander Nowak
Przewodniczący
Klubu „Gazety Polskiej” w Rzymie
Niedawno, 12 listopada, zostały złożone w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej sprowadzone z Cmentarza Lotników Polskich w Newark doczesne szczątki trzech z nich:

Władysława Raczkiewicza, Augusta Zalewskiego i Stanisława Ostrowskiego. To wyjątkowe wydarzenie, oddające należną cześć wybitnym Polakom, którzy stali na straży ciągłości państwowej Rzeczypospolitej, zamknęło w symboliczny sposób czteroletnie obchody setnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości.

Trwały one tak długo dla podkreślenia procesualnego charakteru wybijania się Polski na niepodległość, na który składały się: odzyskanie wolności i bytu państwowego, a następnie ich obrona i umacnianie. Ta ogromna praca nad budową silnego, nowoczesnego państwa polskiego trwała z różnym natężeniem przez cały okres II Rzeczypospolitej i została przerwana dopiero przez niemiecką agresję na Polskę.

Ale żeby to wszystko było możliwe, żeby w sprzyjającej sytuacji międzynarodowej mieszkańcy polskich miast mogli począwszy od 31 października 1918 roku przejmować władzę od zaborców, potrzebna była inna wielopokoleniowa, wielopłaszczyznowa praca nad tym, by polskość trwała, by marzenie o wolnej Ojczyźnie nie wygasało w polskich sercach.

Jerzy Żuławski w niezwykle niegdyś popularnym wierszu „Do moich synów” pisał o tym następująco:

Synkowie moi, poszedłem w bój,
jako wasz dziadek, a ojciec mój,
jak ojca ojciec i ojca dziad,
co z Legionami przemierzył świat.
Zaś w ostatniej strofie poeta dopowiadał:
Synkowie moi, lecz gdyby Pan,
nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran,
to jeszcze w waszej piersi jest krew
na nowej świętej Wolności siew:
i wy pójdziecie, pomni puścizny,
na bój dla waszej Ojczyzny!

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Ta walka o wolną, suwerenną, świadomą siebie Polskę, a tym samym o codzienną pomyślność Polaków, która może się w pełni realizować jedynie we własnym, niezależnym państwie, wciąż trwa.
Dziś, na szczęście – choć leje się ukraińska krew i w określonym zakresie uczestniczymy w tej walce bratniego narodu o prawo do państwowego i kulturowego istnienia, choć pogrążeni w żałobie boleśnie przeżywamy tragiczną śmierć dwóch naszych Rodaków, którzy zginęli w Przewodowie być może od ukraińskiej rakiety, ale z rosyjskiej winy – nie musimy walczyć zbrojnie o niepodległość naszej Ojczyzny. Musimy jednak znowu bronić naszej suwerenności, by nasz Kraj mógł się dalej spokojnie rozwijać.
100 lat temu było dla naszych przodków oczywiste, że państwo polskie się po prostu po 123 latach niewoli odradza, że mają oni do czynienia z kontynuacją naszego bytu państwowego i do uznania tego faktu musieli przekonać znaczną część międzynarodowej opinii publicznej.
My zaś dziś musimy walczyć o uznanie naszego prawa do decydowania o własnym losie, o prawo do niezależnego rozwoju i do odgrywania przez Polskę należnej jej, należnej nam z racji jej wielkości, siły i położenia, roli w Europie i regionie. Te zmagania są o tyle wyjątkowe, gdyż niechętne naszym dążeniom do wielkości ośrodki zagraniczne są wspierane przez szkalującą Polskę totalną opozycję.
Temu wszystkiemu musimy się przeciwstawiać. Tak w kraju, jak i za granicą. Wiem, że na Państwu można polegać jak na Zawiszy. I za to, za wszystko, co Państwo robicie dla polskiej sprawy, pragnę Państwu tak gorąco jak tylko potrafię podziękować. Ale także pragnę prosić, byście Państwo nie ustawali w wysiłkach, byście jeszcze mocniej propagowali to wszystko, co wiąże się z polską racją stanu i naszym interesem narodowym, w tym występowali przeciwko szkalującym Rzeczpospolitą kłamstwom, oraz wspierali naszą kampanię informacyjną na temat niemieckich zbrodni i należnego nam za nie zadośćuczynienia.
A że za trochę więcej niż tydzień rozpocznie się czas Adwentu, to chciałbym również życzyć Państwu i Państwa Bliskim Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości Łask Bożych w Roku Pańskim 2023. Oby przyniósł on Ukrainie jak najszybsze zwycięstwo, a nam – zadowolenie z obrotu spraw w naszej Ojczyźnie, zwłaszcza z wyniku wyborów.

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia!
Łączę wyrazy szacunku
Jarosław Kaczyński
Duże podziękowania za współorganizację zjazdu należą się: dr. Aleksandrowi Nowakowi, przewodniczącemu Klubu „GP” z Rzymu, Annie
Szerakowskiej oraz klubowiczom Andrzejowi Golojuchowi, Mirosławowi Pieczarce. A także Annie i Ewie Wójcik, współorganizatorom z Fundacji Klubów „Gazety Polskiej”, za wsparcie i organizację. Księdzu Łukaszowi Kotarbie, dyrektorowi Domu Polskiego, za odprawienie mszy św. oraz opiekę i pomoc, oraz s. Serafinie i pracownikom Domu Polskiego za opiekę. Podziękowania ks. Józefowi Ślazykowi i ks. Tadeuszowi Rozmusowi za odprawienie mszy św. w Watykanie. Serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc klubowiczom Klubu „GP” z Piotrkowa Trybunalskiego, na czele z Beatą i Waldemarem Dróżdż, Oli Dudzińskiej, Andrzejowi Piekarskiemu oraz Andrzejowi Trzuszczakowi. Pawłowi Piekarczykowi za wsparcie przez cały zjazd.


Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska | www.gazetapolska.pl


serwis 30.11.2022