Tekst alternatywny

TYDZIEŃ W KLUBACH „GP” I Prezydent Węgier docenił pracę Klubów „Gazety Polskiej”

Tydzień w Klubach „GP” | 12.05.2021 r.

Prezydent Węgier docenił pracę Klubów „Gazety Polskiej”

Serwis_12.05.2021Pan prezydent Węgier János Áder przyznał Tomaszowi Sakiewiczowi i Ryszardowi Kapuścińskiemu wysokie węgierskie odznaczenie państwowe Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego. Z tej okazji pani ambasador Węgier w Polsce,  Orsolya Zsuzsanna Kovács, napisała: „Szanowny Panie Redaktorze! Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania Pana 15 marca 2021 roku przez prezydenta Węgier Jánosa Ádera wysokim węgierskim odznaczeniem państwowym – Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego – w dowód uznania za aktywność organizacyjną na rzecz pogłębienia polsko-węgierskich kontaktów obywatelskich. Pragnę wyrazić słowa uznania za Pana dokonania oraz radość, że Pana osiągnięcia zawodowe, postawa społeczna oraz osobista zostały w ten sposób docenione.”

Wielki Wyjazd na Węgry 2016

Wielki Wyjazd na Węgry 2016

Przyznane nam przez pana prezydenta Węgier Jánosa Ádera wysokie węgierskie odznaczenie państwowe Krzyż Kawalerski Orderu Węgierskiego traktujemy jako odznaczenie dla tych wszystkich, którzy zaangażowali się w działania na rzecz współpracy Polaków i Węgrów. To docenienie działań Klubów „Gazety Polskiej” i przyjaciół Strefy Wolnego Słowa w chwilach trudnych dla obu narodów, w chwilach kiedy można liczyć tylko na prawdziwych przyjaciół. Chcemy podziękować wszystkim osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do pogłębienia współpracy pomiędzy Węgrami a Polakami. Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Niezalezna.pl powiedział, że tymi odznaczeniami uhonorowano pracę klubowiczów. Ogromny zaszczyt, jest to ukoronowanie trwającej od prawie dekady współpracy Klubów „Gazety Polskiej” z węgierskimi ruchami społecznymi – w tym sensie odznaczenie, nagroda dla wszystkich, którzy się w to angażowali. Bazą tej współpracy jest trwająca tysiąc lat przyjaźń polsko-węgierska, której mam nadzieje dodaliśmy jeden rozdział – powiedział Sakiewicz. Warto wspomnieć słowa z pierwszego przemówienia Tomasza Sakiewicza podczas obchodów święta narodowego Węgier. – Jeżeli w naszej i waszej historii jest coś szczególnie cennego to właśnie umiłowanie wolności.Za wolność Węgier walczyło i umierało wiele pokoleń – tak samo było i w Polsce. Wasi bohaterowie bardzo przypominają bohaterów Polski. Należy o tym pamiętać, że historii Polski i Węgier nie da się rozdzielić. – mówił Tomasz Sakiewicz w 2012 roku.

WWnW_2012

Wielki Wyjazd na Węgry – 2012

– Ich praca jest niesłychanie cenna nie tylko z punktu widzenia interesów Węgier, ale interesów całej Europy Środkowej. To odznaczenie jest wielkim, wielkim podziękowaniem za ich dotychczasową pracę i jest także prośbą o kontynuowanie tej działalności w przyszłości – powiedziała w rozmowie z Niezalezna.pl była konsul generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, komentując odznaczenie red. Tomasza Sakiewicza i prezesa Klubów Gazety Polskiej Ryszarda Kapuścińskiego wysokim odznaczeniem węgierskim. Decyzja prezydenta Węgier o przyznaniu odznaczeń była odpowiedzią na wniosek premiera Victora Orbana, który chciał szczególnie wyróżnić red. Tomasza Sakiewicza i prezesa Klubów Gazety Polskiej Ryszarda Kapuścińskiego za wyjątkowe zasługi w dziedzinie odnowienia i umocnienia współpracy polsko-węgierskiej na niwie społecznej. – powiedziała Körmendy. Według naszej rozmówczyni, obecnie zarówno węgierską, jak i polską racja stanu jest współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej i w ramach Trójmorza, – Od sukcesu tej współpracy zależy sukces naszych narodów – zaznaczyła. – Zarówno pan redaktor Sakiewicz, jak i pan prezes Kapuściński są bardzo mocno zaangażowani w realizację inicjatyw węgierskich, mianowicie w budowanie ruchu obywatelskiego opartego na wartościach konserwatywno-chrześcijańskich. Na Węgrzech to nie jest ruch partyjny i ważne jest aby tak właśnie było w skali całej Europy. Aby nie tylko te lewackie ruchy pozarządowe były zorganizowane, ale również te ruchy, które uznają wartości konserwatywne, chrześcijańskie, narodowe, za podstawowe wartości. Tu również widzę ogromne zaangażowanie pana redaktora Sakiewicza i prezesa Kapuścińskiego. Mam nadzieję, że po zakończeniu pandemii ta współpraca będzie się jeszcze lepiej rozwijać – podsumowała była konsul Węgier.

WWnW_2012_4

Wielki Wyjazd na Węgry – 2012

Z kolei wielki przyjaciel Klubów „GP” László Csizmadia, prezes Forum Współpracy Obywatelskiej, komentując odznaczenia liderów Strefy Wolnego Słowa wysokim odznaczeniem węgierskim, na pytanie red. Przemysława Obłuskiego co w pana opinii sprawiło, że prezydent wyróżnił red. Tomasza Sakiewicza i prezesa Ryszarda Kapuścińskiego tak ważnym odznaczeniem węgierskim?, odpowiedział – W 2011 r. redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i szef Klubów Gazety Polskiej odwiedzili Forum Współpracy Obywatelskiej (Civil Összefogás Fórum – CÖF) w Budapeszcie, z zamiarem rozpoczęcia i nawiązania stałej współpracy obywatelskiej między oboma krajami. Traktując ten zamiar poważnie, zawarliśmy strategiczne porozumienie o współpracy, obejmujące węgierskie społeczności w Kotlinie Karpackiej. Nazwa wspólnoty brzmiała: Rada Współpracy Obywatelskiej (Civil Együttműködési Tanács – CET). Oprócz organizacji pozarządowych z obu krajów, do porozumienia przystąpiły także „Gazeta Polska” i węgierski dziennik „Magyar Hírlap”, zapewniając współpracę poprzez media. Tomasz Sakiewicz i Ryszard Kapuściński zostali zaproszeni na rozmowę z premierem Viktorem Orbanem, który powiedział, że demokracja opiera się na współpracy między rządami i społeczeństwem obywatelskim, zapewniającej ciągłe konsultacje. Zgodnie z warunkami strategicznego porozumienia, węgierscy i polscy obywatele co roku odwiedzają się w święta narodowe naszych krajów i spotykają się jak bracia, aby dyskutować o tym, co mogą zrobić dla losów Europy i naszych krajów. Dzięki pomocy dwóch polskich liderów, Tomasza Sakiewicza i Ryszarda Kapuścińskiego, nasza braterska przyjaźń z ponad 400 Klubami „Gazety Polskiej” trwa nieprzerwanie od 10 lat. Jako owoc współpracy pomiędzy CÖF-CÖKA-CET, trzeba też wymienić również silne wsparcie dla liderów państw Grupy V4.(…) Naszym głównym celem jest zwiększenie skuteczności europejskich inicjatyw obywatelskich oraz promowanie koniecznych reform w organizacji Unii. W imieniu ponad 15000 patriotów węgierskich oraz setek stowarzyszeń i fundacji partnerskich CÖF-CÖKA-CET, gratuluję Tomaszowi i Ryszardowi wysokiego odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Węgierskiego Orderu Zasługi. Obaj wiernie, i pokonując wszelkie trudności, organizują i pielęgnują zjednoczone cele naszych braterskich relacji. – stwierdził na zakończenie László Csizmadia.

WWnW_2018_3

Wielki Wyjazd na Węgry – 2018

Prezes Fundacji Klubów „Gazety Polskiej” Ewa Wójcik powiedziała w rozmowie z Niezalezna.pl: „Węgrzy zawsze podkreślają, że dziękują Klubom Gazety Polskiej za zorganizowanie wyjazdów i aby nam podziękować, przyjeżdżają także do Polski 11 listopada, do Krakowa. To jest właśnie przyjaźń na poziomie obywatelskim. Te odznaczenia, które otrzymali Tomasz Sakiewicz i Ryszard Kapuściński są uhonorowaniem całego środowiska Klubów „Gazety Polskiej. To, co mi najbardziej utkwiło z tych wielu wyjazdów, w których brałam udział, to przemarsz Polaków z biało-czerwonymi flagami. Węgrzy zrobili nam szpaler, przez który mogliśmy przejść i klaskali nam. Co było bardzo wzruszające, podchodzili i całowali polską flagę, dziękowali, że byliśmy. Węgrzy zawsze podkreślają, że dziękują Klubom >>Gazety Polskiej<< za zorganizowanie wyjazdów i aby nam podziękować, przyjeżdżają także do Polski 11 listopada, do Krakowa. To jest właśnie przyjaźń na poziomie obywatelskim. Te odznaczenia, które otrzymali Tomasz Sakiewicz i Ryszard Kapuściński są uhonorowaniem całego środowiska Klubów >>Gazety Polskiej<<. Jak podkreśliła, wyjazdy nie maja charakteru politycznego, ale wobec specyficznego traktowania przez organy UE zarówno Polski, jak i Węgier, są znaczącym głosem w obronie konserwatywno-chrześcijańskich wartości.”

WWNW_1

Odznaczenie

Warto pamiętać, że w 2018 r. Kluby „GP” otrzymały nagrodę Duchowego Obrońcy Ojczyzny. Przyznał ją Zarząd Węgierskich Fundacji Użyteczności Publicznej Współpracy Obywatelskiej CÖF-CÖKA-CET, której prezesem jest dr László Csizmadia. To największa organizacja pozarządowa na Węgrzech, z którą kluby „GP” współpracują od 2012 r. To wtedy w imię wielowiekowej przyjaźni pomiędzy naszymi narodami do Budapesztu pojechało ponad 10 tys. Polaków, uczestnicząc w Wielkim Wyjeździe na Węgry. Oprócz zademonstrowania lewackim środowiskom (nader aktywnym w strukturach władz europejskich) naszej polsko-węgierskiej przyjaźni, otworzyliśmy nowy rozdział wspólnych działań między Polakami i Węgrami, i do dziś realizujemy podpisaną w 2012 r. umowę o współpracy pomiędzy CÖF-CÖKA-CET a klubami „GP”. W porozumieniu zawarta została sentencja „Nic o nas bez nas” oraz znalazły się m.in. następujące słowa: „Nasza wspólna ojczyzna, Europa, potrzebuje współdziałania jej obywateli jak nigdy dotychczas, i to w oparciu o duchowe skarby tego starego kontynentu, o tradycyjne wartości jego narodów. Naszym celem jest ponowne zapewnienie należnego miejsca tym siłom spajającym, jakimi są rodzina, wierność, wiara i miłość bliźniego”. Mottem nagrody są słowa hrabiego Istvána Széchenyiego, węgierskiego polityka i pisarza: „Zawsze jest chwalebnym zadaniem ocalić naród dla ludzkości”. Minister Bence Rétvári w trakcie przemówienia podkreślił, że Węgry i Europa wiele zawdzięczają takim organizacjom jak kluby „GP”.

Ryszard Kapuściński

Kapuscinski big

Źródło: Gazeta Polska

Serwis_12.05.2021a