Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Medal Orderu Świętego Stanisława dla Klubu w Tczewie

Tydzień w Klubach „GP” – 22.07.2015 r.

Medal Orderu Świętego Stanisława dla Klubu w Tczewie

Na spotkaniu autorskim z red. Dorotą Kanią w Fabryce Sztuk w Tczewie, Stefan Kukowski Wielki Kanclerz Orderu Świętego Stanisława w wypełnionej po brzegi sali podziękował klubowi „GP” za kilka lat wspaniałej współpracy, charytatywnej i patriotycznej działalności, i wręczył Medal 250-lecia Orderu Świętego Stanisława klubowi „GP” w Tczewie. Medal odebrały przewodnicząca klubu pani Maria Woźniak i pani Anna Bubka. Uczestnicy spotkania oklaskami podziękowali za docenienie  działalności klubu „GP” na ziemi tczewskiej.

Na stronie: „Przeorat Pomorski Orderu Świętego Stanisława” można między innymi przeczytać: „Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika  – to historyczny polski order ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  Pierwszym Wielkim Mistrzem Kapituły został król (założyciel). Po jego śmierci i kilkuletniej przerwie kapitułę przejął w 1807 monarcha Księstwa Warszawskiego, Fryderyk August I. Po odtworzeniu Królestwa Polskiego mistrzami do 1831 byli królowie Polski z dynastii Romanowów. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i później, aż do 1979 roku w zasadzie nie był nadawany. (…) Juliusz Nowina-Sokonicki na trzy miesiące przed swą rezygnacją z wykonywanej funkcji Prezydenta RP na Uchodźstwie (w związku z zaplanowanymi wyborami Prezydenta w kraju), przekształcił Order w „Suwerenny Order Świętego Stanisława” – międzynarodowe odznaczenie rycerskie „poświadczające braterstwo mężów wszystkich wiar i ras”. Restytucję Orderu przeprowadzono z okazji z okazji 900. rocznicy śmierci Biskupa Stanisława oraz wstąpienia na tron papieski Jana Pawła II. Wydany przez niego na tą okoliczność Dekret z dnia 15 września 1990 roku sprecyzował powinności kawalerów.
Patriotyczna decyzja o restytucji Orderu zamknęła ciemny okres w historii wyróżnienia, przywracając narodowi polskiemu jego własność, stając się Odznaczeniem o zasięgu międzynarodowym. Mając Przeoraty w wielu krajach, łączy bardzo wielu ludzi w światłej idei charytatywnej „Praemiando Incitat – Nagradzając zachęca”. Przeorat Pomorski zaczął działalność 8 maja 2009 r.

Apel Polonii w sprawie Panteonu Narodowego

Przedstawiciele klubów „GP” zza granicy i środowisk emigracji polskiej wystosowali apel do Sekretarza Rady OPWiM Pana Andrzeja Kunerta w którym dali wyraz dużemu zaniepokojeniu budową Panteonu Narodowego na Powązkach. Pod apelem podpisało się tysiące osób zaniepokojonych nieodpowiedzialnymi działaniami i budowaniu Panteonu Narodowego na Powązkach w sytuacji, kiedy jeszcze nie zakończyła się ekshumacja Żołnierzy Niezłomnych.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
00-926 Warszawa ul. Wspólna 2

Sekretarz Rady OPWiM
Pan Andrzej Kunert

My, niżej podpisani, przedstawiciele środowisk emigracji polskiej, wyrażamy głębokie zaniepokojenie nieodpowiedzialną budową Panteonu Narodowego na Powązkach i apelujemy o wstrzymanie tej inwestycji do czasu osiągnięcia porozumienia ze wszystkimi środowiskami patriotycznymi i rodzinami ofiar. Uważamy, że żadne względy bieżącej polityki nie mogą kłaść się cieniem na idei narodowego upamiętnienia naszych Bohaterów.

Przyłączamy się do apelu o wstrzymanie budowy Panteonu Narodowego na Wojskowych Powązkach do momentu zakończenia ekshumacji Żołnierzy Niezłomnych oraz przeniesienia w inne miejsce znajdujących się na „Łączce” pomników osób zasłużonych dla komunistycznej „władzy ludowej”, pochowanych tam w latach 1982-1984. Nasi Bohaterowie zasługują na godne uczczenie i Panteon Narodowy winien mieć jednoznaczny wyraz hołdu złożonego przez nas – współczesnych, naszym bohaterom Żołnierzom „Wyklętym”.

Z bólem i najwyższym zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje o liście nazwisk przewidzianych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa do Panteonu Narodowego, gdzie obok nazwisk polskich bohaterów umieszczono nazwiska członków Ukraińskiej Powstańczej Armii, zbrodniarzy niemieckich, pospolitych przestępców i współpracowników Gestapo.

Mamy nieodparte wrażenie, że zamiast upamiętnienia i oddania chwały Bohaterom, uwłaczający powadze sprawy pośpiech jest wywołany doraźnymi celami politycznymi.

Apelujemy do Pana ministra Andrzeja Krzysztofa Kunerta o rozwagę, społeczne porozumienie, szerokie konsultacje, odłożenie dzielącego społeczeństwo pomysłu i jego zweryfikowanie tak, aby szczytna idea budowy Panteonu Narodowego nie dzieliła, lecz jednoczyła Polaków.

Żołnierze „Wyklęci”, mordowani i skazani przez komunistów na wieczne zapomnienie, dla nas są Żołnierzami Niezłomnymi, i zasługują na najwyższy szacunek i godne upamiętnienie!

17 lipca 2015

Krakowski klub „GP” gościł Elżbietę i Wacława Kujbidów, założycieli i szefów klubu „GP” w Ottawie. Państwo Kujbidowie są znanymi w Kanadzie działaczami polonijnymi i założycielami Internetowej Telewizji Niezależna Polonia. W tym roku portal Komunikaty Ottawskie, który jest najstarszym na świecie polskojęzycznym biuletynem internetowym, docenił pracę państwa Kujbidów i przyznał im obojgu tytuł Człowieka Roku Ottawa 2015. Spotkanie przerodziło się w pasjonującą dyskusję o Polsce widzianej oczami emigrantów i potwierdziło ogromną wiedzę gości o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

W Wieliczce odbyło się spotkanie z porucznikiem Wacławem Szaconiem oraz kapitanem Stanisławem Szuro zorganizowane przez miejscowy klub „GP”. Zaproszeni goście opowiedzieli o swoich działaniach w konspiracji podczas II wojny światowej oraz w podziemiu antykomunistycznym. Po zakończeniu spotkania publiczność podziękowała gościom długimi brawami oraz okrzykiem: „Cześć i chwała bohaterom”.

Członkowie  Klubu „GP” Pabianice  upamiętnili 72  Rocznicę  „Krwawej niedzieli” – apogeum morderczej akcji  ukraińskiej. Omówiono ówczesną tragedię, oraz złożono kwiaty i zapalono znicze pod miejscem pamięci: „Tablicą Wołyńską”.

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress