Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego

Tydzień w Klubach „GP” – 03.07.2019 r.

 Rajd Gwiaździsty im. Jerzego Kaszyńskiego

DzierzoniowII_Rajd316 czerwca w Górach Sowich odbył się „Rajd Gwiaździsty Na Wielką Sowę – Pamięci Jerzego Kaszyńskiego – Żołnierza Niezłomnego”.  Janusz Maniecki przewodniczący Klubu „GP” Dzierżoniów II tak opisuje to wydarzenie: „Obywatelski Ruch Patriotyczny zaprosił do marszu w Góry Sowie by wspomnieć Żołnierzy Niezłomnych, a szczególnie Jerzego Kaszyńskiego, zamordowanego w dzierżoniowskim więzieniu w 1947 roku. Dzięki wsparciu 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, Uzdrowisk Kłodzkich, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Nadleśnictwa Świdnica udało nam się przygotować atrakcyjny program dla uczestników marszu. Wyruszaliśmy jak zawsze z czterech miejsc – Lasocina, Przełęczy Jugowskiej, Przełęczy Sokolej i Przełęczy Walimskiej. Tuż pod szczytem góry, obok końca nieczynnego od lat wyciągu narciarskiego, na sporej łące ustawiliśmy swoje stanowiska. Obok zjazdu na linie i stanowisk strzeleckich ASG przygotowanych przez żołnierzy, było tradycyjne ognisko, grochówka z kotła a także ekspozycja broni i elementów uzbrojenia wojskowego przywieziona z dalekiej Gdyni z Muzeum Marynarki Wojennej. Było to doskonałym uzupełnieniem głównego celu naszego marszu – czyli pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. W czasie odpoczynku po marszu znalazł się czas by wspomnieć nie tylko Jerzego Kaszyńskiego ale i innych znanych Niezłomnych – gen. Augusta Fieldorfa >>Nila<<, płk. Łukasza Cieplińskiego, płk. Witolda Pileckiego a także Danuty Siedzikównej >>Inki<<. Opowiedzieli o Nich – Jarosław Kresa i Janusz Maniecki. Poza tym prezes ORP Ireneusz Wagnerowski mówił o celach i zadaniach Stowarzyszenia a Roman Kowalczyk przypomniał organizowane cyklicznie w każdym roku przez ORP imprezy i uroczystości. Mimo, że pogoda straszyła deszczem to w czwartej edycji marszu wzięło udział ok. 150 osób. Cieszy to, że obok stałych uczestników, po raz pierwszy była z nami spora grupa nauczycieli, uczniów i ich rodziców z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Przerzeczyna. Jeden z naszych kolegów, członek Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II, Stefan Grefling, ufundował z tej okazji piękny patriotyczny album, który zasili księgozbiór tej szkoły.  Umiejętne łączenie turystyki, zabawy z wątkami patriotycznymi to celny pomysł na utrwalanie w pamięci kolejnych pokoleń Polaków informacji o niełatwych dziejach naszego kraju. IV Marsz Gwiaździsty uznać wypada za wyjątkowo udaną imprezę. Po raz pierwszy byli z nami także dziennikarze z lokalnych mediów: doba.pl, za co dziękujemy.” Przedstawiciele Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni  zaprezentowali uczestnikom wydarzenia dwie sztuki broni pozostające w  zbiorach muzeum: pistolet maszynowy 9 mm Para Sten MK II produkcji brytyjskiej oraz karabinek szturmowy STG 44 (Sturmhewehr 44) produkcji niemieckiej.

SuwalkiKlub „GP” w Suwałkach brał udział w patriotycznej uroczystości nadania imienia Anieli Wysockiej – Ofierze Obławy Augustowskiej drużynie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Suwałk w Białej Wodzie. To z domu rodzinnego państwa Wysockich została zabrana 17 letnia Aniela Wysocka łączniczka Armii Krajowej wraz z ojcem oraz z siostrą i została zamordowana przez komunistyczne NKWD, UB, MO i LWP 27.07.1945 r. Uroczystą mszę św. odprawił ks. prałat Stanisław Wysocki, brat Anieli i prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 w Suwałkach. Było ognisko i rozmowy z młodymi harcerkami i harcerzami o konieczności zachowania patriotycznej postawy moralnej ich młodego pokolenia dla przyszłości Polski. W uroczystości brała udział siostra cioteczna Anieli, obecnie 94 letnia. Obława augustowska (inaczej: obława lipcowa) była operacją przeprowadzoną w lipcu 1945 roku przez oddziały 50 Armii radzieckiej i wojska NKWD, oraz wydzielone oddziały LWP i UB. Celem akcji było rozbicie i likwidacja oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa. Oddziały należące do 3 Frontu Białoruskiego (według ustaleń IPN były to oddziały 50 Armii) i jednostki 62 Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD), osłaniane i wspomagane przez UB i pododdział złożony z dwóch kompanii w sile ok. 110-160 żołnierzy 1 Praskiego Pułku Piechoty (dowodzonego przez por. Maksymiliana Schnepfa, ojca Ryszarda Schnepfa – byłego ambasadora RP m.in. w Stanach Zjednoczonych), przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Wśród żołnierzy polskich wspomagających Rosjan udział w pacyfikacji brał późniejszy szef MSW Mirosław Milewski, ówczesny pracownik Urzędu Bezpieczeństwa w Augustowie (który wykazywał się wielką gorliwością w pomocy organizatorom obławy). Oddziały radzieckie otaczały tamtejsze wsie, aresztując ich mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób. Sowieci utworzyli obozy filtracyjne, gdzie torturowano i przesłuchiwano zatrzymanych, przetrzymując ich skrępowanych drutem kolczastym w dołach zalanych wodą pod gołym niebem. 252 aresztowanych Litwinów, zaangażowanych w litewski ruch niepodległościowy, przekazano miejscowym organom NKWD – Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy. Około 600 osób narodowości polskiej zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął. Obława augustowska nazywana jest niekiedy „Małym Katyniem”.

DzierzoniowIIKlub „GP” w Dzierżoniowie jak zwykle w miesięcznicę tragedii smoleńskiej zebrał się przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie by wspomnieć i modlić się za ofiary tej tragedii. W intencji tragicznie zmarłych pod przewodnictwem Ireny Bukalskiej, odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. „Od tamtej strasznej soboty w 2010 roku mija już prawie dziesięć lat. Dziś upływa 110. miesiąc od tragicznej soboty 10 kwietnia 2010 roku. Od dnia, kiedy majestat Polski wdeptano w smoleńskie błoto, gdy zdarzyło się niemożliwe. To już prawie dziewięć lat – a jakże niewiele wiemy nadal o tym, co wtedy rzeczywiście zdarzyło się tuż przy pasie startowym lotniska Siewiernoje. Polskie władze mają możliwości i wszystkie instrumenty by uzyskać pomoc z USA i innych krajów, które niewątpliwie dysponują wiedzą i materiałami dokumentującymi tamten poranek w Rosji. Nie wolno, choćby dlatego, że jesteśmy to winni Zmarłym ze Smoleńska, dla koniunkturalnych korzyści rezygnować z dojścia do prawdy, nawet jeśli jest ona okrutnie bolesna i przerażająca. Polakom się to po prostu należy. I o tym też pamiętajmy Panie Prezydencie, Panie Premierze, Szanowni Posłowie i Senatorowie.” – mówił Janusz Maniecki, przewodniczący Klubu >>GP<< Dzierżoniów II. Po wystąpieniach i modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.

ElblagIIElbląski Klub „GP” złożył kwiaty przy grobie generała Tadeusza Buka, który zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku   w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku. Został pochowany   na cmentarzu komunalnym w Spale.

Ryszard Kapuściński

.

.

Kapuscinski big

Gorzyce – działalność zawieszona. Panu Wacławowi Porębskiemu dziękuję za dotychczasową współpracę.

Banner_zjazdV Nadzwyczajny Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” odbędzie się w dniach 6-8 września w Ośrodku Dresso w Sulejowie. Wszystkie informacje otrzymają Przewodniczący Klubów „GP”.

V Zjazd Klubów GP Europy Zachodniej odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 r. w La ​Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem.

Zapraszamy na spotkanie Śląskich Klubów „GP” w Tarnowskich Górach, w dniach 23 – 25 sierpnia 2019 roku, poświęcone stuleciu Powstań Śląskich. Liczymy na udział delegacji klubów z Górnego i Dolnego Śląska. Przewodniczącego klubu prosimy o podanie do końca czerwca liczby chętnych oraz wpłacenia zaliczek w wysokości 100 zł., (całość opłaty to 150 zł od osoby). Kontakt: Przewodniczący Klubu „GP” Tarnowskie Góry II, Krystian Podzimski, tel.512 441 352. Koordynator Marta Święcicka, tel. 607 453 044; martaswiecicka@gmail.com

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress