Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] Uczciwe Wybory

Tydzień w Klubach „GP” – 28.01.2015 r.

Uczciwe Wybory

Kluby „GP” włączyły się w akcję „UCZCIWE WYBORY” – Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy. W preambule ustawy zawarto sformułowanie: „W celu zapewnienia uczciwości wyborów w naszej Ojczyźnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają następujący projekt ustawy”.

W uzasadnieniu można między innymi przeczytać:

„Wybory przeprowadzane do dnia obecnego w III RP nie były wolne od nieprawidłowości. Stwierdzenie takie nie jest, wbrew wyrażanym wielokrotnie opiniom, podważaniem fundamentów polskiej demokracji. Nadużycia wyborcze występują w najstarszych, najbardziej trwałych demokracjach świata, są tam stwierdzane oraz zwalczane. Zwalczanie takich nadużyć jest troską o demokrację i wolności obywatelskie, a nie zaprzeczaniem tym wartościom. (…)

(…) Pod rygorami Kodeksu Wyborczego odbyły się już trzykrotnie wybory o charakterze powszechnym – wybory do Sejmu i Senatu w 2011 r., wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. oraz wybory samorządowe w 2014 r. Ostatnie z wymienionych tu wyborów były wyjątkowe w zupełnie negatywnym sensie.

Bezprecedensowość wyborów samorządowych 2014 roku można sprowadzić do skandalu, który zszokował opinią publiczną. W XXI wieku, w dużym kraju położonym w środku Europy, z powodu awarii systemu informatycznego, przez prawie 2 tygodnie od dnia wyborów nie mogliśmy poznać oficjalnych wyników wyborów. Ogłoszone po tym czasie wyniki do sejmików wojewódzkich i rad powiatów ujawniły, że co piąty wyborca oddał głos nieważny, a w niektórych okręgach liczba głosów nieważnych sięgała 40%.”

Ustawa zakłada między innymi zainstalowanie kamer w lokalach wyborczych i wprowadzenie przezroczystych urn; szereg propozycji ma również nawiązywać do wcześniejszych pomysłów PiS-u, odrzuconych przez Sejm. Zmiana ustawy jest sprawą bardzo pilną, ponieważ zgodnie z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego nie można zmieniać kodeksu wyborczego na mniej niż pół roku przed wyborami.  Dlatego zwracam się z prośbą do członków Klubów „GP” o intensywną zbiórkę podpisów i przesłanie kart do wszystkich zainteresowanych; osób, organizacji, stowarzyszeń, mogących pomóc w zbiórce. Zebrane podpisy należy przesłać do biura PiS, ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa, z dopiskiem „Uczciwe Wybory”.

Zebrane przez Państwa podpisy powinny trafić do Warszawy do dnia 2 lutego br. Wymagana liczba podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wynosi minimum 100 tys. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie Klubów „GP”: www.klubygp.pl

W pierwszych dniach lutego w Budapeszcie w hotelu „Gellért” odbędzie się duża międzynarodowa konferencja będąca podsumowaniem ubiegłorocznej współpracy CÖF-u (Forum Porozumienia Cywilnego) i CÖKA (Fundacji Publicznej Porozumienia Cywilnego) z innymi organizacjami, w tym z Klubami „Gazety Polskiej”. Gośćmi honorowymi  będą: dr Boross Péter, były premier Węgier (1993-1994, po śmierci Józsefa Antalla, z tej samej prawicowej partii MDF) oraz Ryszard Kapuściński reprezentujący Kluby „Gazety Polskiej”. Swój udział zapowiedział premier Viktor Orbán; przemówienia wygłoszą między innymi: p. Boross, László Csizmadia ( prezes CÖF-CÖKA), Fricz Tamás (rzecznik, politolog), Lomniczi Zoltán junior (rzecznik, prawnik prawa konstytucyjnego), Ryszard Kapuściński. W konferencji udział weźmie Paweł Piekarczyk.

W restauracji „Cechowa” w Krakowie, odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu „GP”, w którym udział wzięli także zaproszeni goście, m.in: ks. Krzysztof Cebula oraz red. naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz wraz z żoną. Relacja wideo: Stefan Budziaszek: www.klubygp.pl

Mszą św. rozpoczęło się spotkanie opłatkowe które zainaugurowało 21 rok działalności gliwickiego Klubu „GP. W modlitwie wiernych wspominano zmarłych, w tym honorowego klubowicza prof. Franciszka Maurera oraz przewodniczącego Edwarda Wróblewskiego.

Spotkania noworoczno-opłatkowe odbyły się m.in. w Klubach „GP” w Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju i Szczecinie. Omówiono na nich wydarzenia roku ubiegłego i zapowiedziano kolejne działania. Klubowicze jak co roku podzielili się opłatkiem i dobrym słowem. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób z Jastrzębia i okolic.

Również Kluby „GP” z Kopanicy oraz Sulechowa zorganizowały wspólne spotkanie opłatkowe.

W Bydgoszczy odbyła się pierwsza noworoczna odsłona „Podwórka z kulturą”. Uczestnicy otrzymali książki ofiarowane przez dr Ilonę Błaszczyk oraz wydrukowane przez biuro Posła Tomasza Latosa teksty kolęd. Wspólne śpiewaniu patriotycznych kolęd poprowadził Maciej Różycki, a całość zorganizował przewodniczący klubu Krystian Frelichowski.

Kolejne Kluby „GP”: Poznań, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Opoczno, Niewiadów okazały swoje wsparcie dla górników, którzy bronili ostatniego bastionu polskości. Członkowie Klubu Gdańskiego wzięli udział we mszy świętej, sprawowanej w bazylice św. Brygidy w intencji górników i ich rodzin, walczących o godne warunki życia.

Klub GP w Pabianicach wyraził poparcie dla strajkujących górników.

W akcji protestacyjnej w Gliwicach dwukrotnie uczestniczył Klub GP w Raciborzu, zaangażowany także w akcję dostarczenia żywności i środków higienicznych oraz w marsz protestacyjny.

W Katowicach odbyło się spotkanie z Piotrem Goćkiem, dziennikarzem Telewizji Republika.

Gala Nagród Strefy Wolnego Słowa odbędzie się 9 lutego o godz. 19.00 w klubie „Palladium” przy ul. Złotej 9 w Warszawie. Proszę przewodniczących klubów o wysłanie na adres klubów: klubygp@gazetapolska.pl listy osób które będą chciały uczestniczyć w tym  wydarzeniu. Akceptujemy tylko zgłoszenia które będą wysyłane z adresu mejlowego przewodniczącego klubu.

Nowy Jork (USA) – przewodniczącym został: Witold Rosowski, tel.: 0-01-(917)841-4651, e-mail to: klubGPNewYork@gmail.com

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinsk

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress