Tekst alternatywny

[Tydzień w Klubach „GP”] V Narodowa Pielgrzymka Węgrów do Polski

Tydzień w Klubach „GP” – 24.06.2015 r.

V Narodowa Pielgrzymka  Węgrów do Polski

Po raz piąty kluby „GP” mają zaszczyt uczestniczyć w Narodowej Pielgrzymce Węgrów do Polski. Pielgrzymka odwołuje się do fundamentów tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej; jej intencją jest duchowe odnowienie obu narodów. Od pięciu lat członkowie klubów „GP” wspólnie z Węgrami biorą udział w uroczystościach. Węgrzy po raz pierwszy zorganizowali taką pielgrzymkę w 2011 roku, kiedy to Polsce przekazywali prezydencję w Unii Europejskiej. Od tego czasu coroczne pielgrzymowanie do Polski weszło do kalendarza duchowych wydarzeń odnawiających więzy łączące nasze narody.

Głównymi organizatorami Narodowej Pielgrzymki Węgrów w Polsce są państwo Aranka i Aleksander Małkiewiczowie, którzy tak mówią o tym wydarzeniu: „W tegorocznej pielgrzymce bierze udział ponad 900 Węgrów, którzy 22 czerwca wieczorem przyjechali do Częstochowy specjalnym pociągiem, a następnie po uroczystościach na Jasnej Górze, odwiedzą Kraków. Pielgrzymom towarzyszyć będą m.in. Kövér László, Marszałek Parlamentu Węgier, oraz Soltész Miklós, Sekretarz Stanu d.s. Kościoła. Obecni będą też Gyurcsík Iván, ambasador Węgier  w Polsce i Körmendy Adrienne, Konsul Generalny Węgier w Krakowie. Przewodnictwa duchowego podjęło się liczne, wysokiej rangi, duchowieństwo. Jak co roku w Krakowie zaszczyci nas swoją obecnością ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Tegoroczna pielgrzymka będzie miała bardzo istotne znaczenie dla obu narodów, ponieważ w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie nastąpi wzajemne przekazanie niezwykłych darów: Biskup Diecezji Győr, Pápai Lajos, przekaże na ręce ks. Kardynała Stanisława Dziwisza relikwie św. Władysława (jako dar dla Katedry Wawelskiej), a ks. Kardynał przekaże Biskupowi relikwie św. Jadwigi – jako dar dla Katedry w Győr.

Warto podkreślić fakt, iż będzie to dla nas ważny moment historyczny, albowiem św. Władysław, król Węgier z dynastii Arpadów, urodził się w 1040 roku w Krakowie, a jego matka była polską księżniczką z królewskiej rodziny Piastów. Wychowywał się na krakowskim dworze królewskim, a Gall Anonim w >>Kronice Polskiej<< pisał o nim, że pod względem obyczajów i sposobu życia stał się niejako Polakiem. Dlatego tym bardziej cieszymy się z faktu, iż po prawie 1000 latach relikwie św. Władysława trafią do naszej Katedry. W Krakowie uroczystości rozpoczną się w Sanktuarium św. Jana Pawła II 25 czerwca o godzinie 10.00, gdzie nastąpi powitanie pielgrzymów przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza oraz obopólne przekazanie darów. O godzinie 14.30 ks. prałat Zdzisław Sochacki powita pielgrzymów w Katedrze Wawelskiej, w której zostaną złożone relikwie św. Władysława. Wierzymy, że przeżywająca kryzys wartości Europa nie wyjdzie z niego dopóty, dopóki nie powróci do korzeni chrześcijaństwa. Chcielibyśmy, aby ta msza święta była wspólnym, polsko-węgierskim świadectwem wiary”.

W Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę urodzin pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta na most który nosi imię pułkownika. Pod znajdującą się tam tablicą złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.  Radny Krzemkowski odczytał list Prezesa Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników obchodów, a okolicznościowe przemówienia wygłosili między innymi: przewodniczący klubu „GP” – Krystian Frelichowski, radny sejmiku Michał Krzemkowski i europoseł Kosma Złotowski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił lider Solidarnych 2010 Maciej Różycki.  W obchodach udział wzięli Radni PiS: Marek Gralik, Łukasz Schreiber, Stefan Pastuszewski, oraz reprezentacje stowarzyszeń Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”, Idee Solidarności, Związek Sybiraków i kibice Zawiszy.

W miejscowości Łazany z inicjatywy Jolanty i Kazimierza Pajdaków (członków klubu „GP” w Wieliczce) powstała tablica mająca na celu upamiętnienie profesora Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wielkiego męża stanu, Jego małżonki Marii i pozostałych 94 ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. W ten sposób fundatorzy i klub „GP” w Wieliczce pragną przyczynić się do upowszechniania wiedzy i kultywowania pamięci o życiu i działalności ofiar tego tej tragedii. Obok znajduje się druga tablica, na której widnieją słowa św. Jana Pawła II: „Nie chciejcie ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Klub wielicki jest także jednym z fundatorów odnowionego Pomnika Odrodzenia Polski, który został odtworzony w jego oryginalnym kształcie z 1939 roku (do naszych czasów przetrwał wyłącznie sam cokół). Pomnik odsłonięto podczas uroczystości święta Konstytucji 3 Maja.

Klub „GP” w Suwałkach wziął udział w uroczystych obchodach 70. Rocznicy Obławy Augustowskiej z udziałem młodzieży z II LO, w czasie której odbyło się   Misterium Patriotyczno – Religijne w Hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej przed konkatedrą św. Aleksandra. Po uroczystościach w Archiwum Państwowym odbyło się spotkanie Ambasadorów Obławy Augustowskiej – tytułu nadanego przez Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk również klubowi „GP” – Myśli Patriotycznej i jego członkom zbierających podpisy pod apelem do polskich władz o podjęcie działań w wyjaśnieniu tej zbrodni ludobójstwa.

Gościem na spotkaniu klubu „GP” w Aarhus był Wojciech Sumliński. Spotkanie odbyło się w nowym miejscu. Salę użyczyła protestancka parafia – Skelager Kirke. Tradycyjnie spotkanie transmitowane było w www.niepoprawneradio.pl. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy chcąc upamiętnić osobę Łukasza Lireckiego, członka klubu, który odszedł od nas w maju.

Czernikowo – powstał 390. Klub „GP”, przewodniczącym został Dariusz Zagrabski, tel. 601 867 865, e-mail: klubgp.czernikowo@gmail.com

Ryszard Kapuściński

Ryszard_Kapuscinsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress